"...sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joh 12:4"

Meneillään -Markun blogi

Meneillään Markulla 2023

4.6. Kiitos Jeesus, että fyysinen parantuminen saa olla tärkeässä osassa kirjoitustani, johda Herra sitä koko ajan ja kaikessa tahtosi mukaan.

3.6.  Kiitos ihanasta ja voimallisesta rukouskerrasta rukousasemalla Deissä Elisabet Vähäsöyringille. Kiitollinen mieli Taivaan Isälle, että Hän antaa meille kovasti kaikenlaista hyvää.

3.6. Tämän kesän ajatuksena (kesä ja heinäkuu) on tämän (blogin sijasta, ehkä sieltä jotain tännekin) kirjoitella ehkäpä jotain tällaista "usko, elämä ja taivas" -isompi kokonaisuus ja katsoa mitä siitä sitten tulee. Koonti uskosta, jonka on saanut tähän mennessä. Taitaa olla osa omaa Isän haluamaa oppia minulle, koulutusjakso :-)

Tyyneys on vanhurskauden ase.

12.5. Uskovan rukous - uskon hienolla alkutaipaleella:

Tuli tarve kirjoittaa uskon alussa olevan rukous:

Jeesus, kiitos että opetat aina uskovan tiellä lisää: myös syntien anteeksipyytämisestä ja antamisesta. Herra aluksi on hyväksi jokaiselle ohje: lue raamattua, luota että Jumala auttaa eteenpäin uskossa, kuten hänen lupauksensa aina ovat tosia.

Uskovan perustan rukous: Kiitos Jeesus, että se joka on tullut uskoon, on uskonut syntinsä sovitetuksi, kun sanan mukaisesti evankeliumisi on ja: "sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan." Kun kadumme syntejämme ja pyydämme anteeksi niitä Jeesukselta ja uskomme, että Hän: "– Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu,"(1. Kor. 15:4).

Haluamme lähestyä ja olla kanssasi kiittäen kaikesta hyvästä, jonka annat meille, ylistäen suurta nimeäsi ja tulla eteesi ja kanssasi olemaan Jeesuksen sovitustyön perusteella, sillä Hän on vanhurskautemme. Kiitos Jeesus.

Herra masentuneelle sanot, kun Henkesi on yllämme, miten tulla ylistykseen, jossa masennus kaikkoaa Jes. 61:3

...juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan;

Eli sanasi ääreen ohjaat, mihin kohtaa Raamattua kutakin meistä ohjaat milloinkin: "Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta."(1. Piet. 1:23)

Herra, jotta ei tapahtuisi: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte." (1. Piet. 1:23)

Kiitos, että elämämme on joka päivä pyhittymistä eli koko ajan enemmän sanasi ohjeiden ja käskyjen mukaan elämistä, jotta kaikki hyvä tulisi elämäämme. Sillä sinun sanasi mukaan eläminen tuo rauhan, jolloin ihminen tietää muuttavansa niitä asioita, jotka ovat ristiriidassa tahtoasi vastaan ja tahtosi on aina meitä kohtaan hyvä. Kiitos, että Sinä olet kärsivällinen meitä kohtaan ja iloitset aina, kun me opimme jotain Sinulta ja saamme silloin aina jotain hyvää, mitä milloinkin. "Onhan kirjoitettu: »Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." (1. Piet.1:16)

Auta meitä ymmärtämään, että meidän elämämme on hengellinen elämä - elämä Pyhän Hengen kautta, ei kuolema lihan kautta: Auta meitä ymmärtämään, että meissä on henki, joka on uudestisyntynyt, sielu, jota sielunvihollinen viettelee pahaan ja Sinä, Jumala olet kuitenkin aina suurempi ja voitamme vihollisen sanalla ja Pyhän Hengen kanssa, sillä Hän on Puolustajamme, johdattajamme, johtajamme ja voimamme. Ja vielä meissä on Herra tämä ruumis, joka ei muutu, mutta se voi olla Hengen ohjaama. Ei oman vanhan ajattelumme ohjaama, vaan sielun muutoksen kautta uuden ajattelumme myötä aina paremmin SInun ohjaamasi. Silloin lihan pyrkimykset ovat vain pyrkimyksiä eikä niillä ole valtaa meihin, sillä meillä on vapaa tahto valita oikein. "Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset." (Room. 8:6-8)

Kiitos Jeesus, että sielumme, mielemme - ymmärryksemme, ajattelumme, tunteemme ja tahtomme ja siten myös tekomme saavat muuttua sanasi totuuden mukaan eli sanasi valaisun mukaan Sinun tahtosi mukaiseksi eli tapahtukoon sinun tahtosi, jokaisen meidän elämässä suunnitelmasi mukaan.  "Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli." (1.Kor. 2:16) – Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli. (Fil. 2:5)

Herra tämän haluamme oppia täysin, Pyhän Hengen johdatus tuo elämän ja sen hedelmä on kaikki hyvä: "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme."(Gal. 5:22-26)

ja tahtomme muuttukoon opettamisesi kautta ymmärtämään vanhan sielumme eli vanhan luontomme tarpeen muutokseen, jotta muutuisimme kohti tahtosi mukaisuutta. Ja kun sielumme muuttuu, saamme kokea ja nähdä, että elämämme muuttuu jatkuvasti parempaan, pelot alkavat vähenemään ja annat lahjaksi rauhan ja ilon sekä pelastusvarmuuden sekä tyyneyden elämään, joka on vanhurskautesi ase.

Jeesus, kiitos, että uskovan tie on parempaan päin, kuka mihinkin asti ehtii, mutta kuitenkin koko ajan saamme kirkastua sanasi valossa ja se tapahtuu Jumalan kanssa ja avulla, ja Hän on henki:

"Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki."

Auta siis siinä, suuressa totuudessa ja uskovan keskeisessä asiassa, että Pyhän Henkesi auttaa meitä ja Hän on auttajamme ja voiman antajamme, sillä silloin Jeesus puhuu meille ja Isä myös, sillä Jumala on yksi. Haluamme olla Pyhän Hengen täyttämänä ja Hänen kanssaan:

"mutta hengen mieli on elämä ja rauha; "Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa."

Anna tiedon tulla siitä, mitä maailma on, Opeta erottamaan mikä on maailmasta, mikä on Taivaan valtakunnasta, tapahtukoon SInun tahtosi, myös maan päällä niinkuin Taivaassa.", jotta se todella tapahtuisi.Ja silloin Herra, tiedämme, että ohjaat elämäämme työssä, ihmissuhteissa ja kaikessa mikä on elämässämme.

"Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin." se, joka ei sinua tunne, on sanaasi vastaan, maailmasta ja siihen liittyen:

"Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta"

Tapahtukoon jokaiselle uskovalle sanasi mukaan - pyhät pyhittyvät. Saamme koko ajan hyvää ja uskomme vahvistuu kuukausi kuukaudelta ja päivä päivältä - myös ymmärtämään:

"Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa."

ja ihania ovat sanasi kohdat ja totuus, sillä totuus iloitsee rakkauden kanssa:

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.

Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään.

Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa.

Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa."

ja kiitos, että ohjaat eteenpäin, sillä usko on henkilökohtainen suhde kanssasi Jumala ja meillä on pääsy läheisyyteesi ja kanssasi olemaan, kiitoksen, ylistyksen ja läsnäolossasi on ihmeellistä olla ja ymmärrämme kaikkea paremmin, myös sitä, että meidän tehtävämme on näyttää sinun rakkautesi maailmalle, jotta jokainen pelastuu ja että me olemme täytetyt Pyhällä Hengellä ja siksi meissä on Sinun voimasi ja apusi -aina. Jeesuksen nimessä rukoilemme, Aamen.

---

13.4. Laki - Henki -uusi liitto: Kun käskyt tuntuvat raskailta - aina vaan:

"ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain vaan Henki. Kirjain näet tuo kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi.

"Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. "

"Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella."

Ja "Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu." ja "Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus."

Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

ja tämä näkyy: Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

.

11.2 Aina on monelle tämä iso asia hankala:

Syntimme on annettu anteeksi uskosta, ei tekojen perusteella: Jeesus, pyydämme sydämeen totuutta avautuvaksi, että uskostamme meidät on pelastettu. Siitä, että Sinä kuolit meidän syntiemme vuoksi ja sovitit kaikki ne, menneet nykyiset ja tulevat syntimme. Sinut haudattiin ja sinä nousit ylös taivaaseen. Fariseukset kuin kukaan muukaan ei ole ansainnut kelpaavuuttaan, vanhurskautusta teoillaan, muuten ja sinun ristintyötäsi ei olisi tarvittu. Aabrahamkin katsottiin vanhurskaaksi uskotaan. Uskon sankareita tutkimalla asia myös selkenee, eivät olleet täydellisiä, vaan he uskoivat. Heprealaiskirjeen 11 luku.

Usko pelastaa, eivät teot. Teot kyllä seuraavat ja usko näkyy teoista. Ensin uskotaan Jeesus on Vapahtaja jne. ja sitten aletaan tekemään, kuten kuulemme, kun Hän meille puhuu sanansa kautta Hengessä ja totuudessa.

1. Kor. 15:1

Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, 2 ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin; muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. 3 Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa:- Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, 4 hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, 5 ja hän ilmestyi Keefakselleja sitten niille kahdelletoista.

Ja Paavali sanoo: Gal. 7

Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme - vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli - hän olkoon kirottu.

Ei siis riitä, että yrität parhaasi, ei ikinä, eikä riitä että olet parempi kuin miljoona muuta, ei riitä. Ikinä. Että se olisi pelastuksesi perusta. Tätä ei pidä sekoittaa parannuksen tekoon! Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.

Raamattua tulee lukea kokonaisuutena, ei joitakin raamatunkohtia pelkästään. Samoin Pyhä Henki johdattaa meidät totuuteen. Eiväthän uskosta osattomat huippututkijatkaan ole löytäneet totuutta. Ennen kuin tulevat uskoon ja Jumala avaa kirjoitukset Pyhässä Hengessä, vaikka johdatus onkin jo olemassa, kun Pyhä Henki johdattaa uskoontulo -asiassa.

9.2. Pari huomiota, ensin lähetyskäsky Matt. 28 lopussa.

Suomeksi: Suomeksi on kirjoitettu: noudattaa, englanniksi observe, sen sisältö on: tarkkaa, eli kiinnitä tarkasti huomiosi ja lisäksi siihen, mikä siinä on arvokasta, tärkeää, kuinka tärkeää ja mten tärkeää. Usein ilmaistaan asia, että tutkitaan Jumalan sanaa ja tässä on yksi näkökulma sanaan "noudattaa" ja samalla tutkimiseen.

Joh. Ilm.3:3  ...Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus.

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

King James raamattu: "All power is given unto me in heaven and in earth. 19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: 20 teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen"

Mitä Jeesus käskee Joh. 15:11 "Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan."

Jesaja puhuu, kallistaa korvansa, eli kuuntelee, tarkkaa ja on kuuliainen.

Jes. 42:23 Kuka teistä nyt kallistaa korvansa tälle, kuka tarkkaa ja on vastedes kuuliainen?

Jos me teemme Hänen sanansa mukaan: "Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä" 

Kuuntelen nyt Andrew Wommacin parantuminen sarjaa: Viikunapuu, miten se puhui: "ei viikunoita", kun olisi pitänyt kantaa hedelmää, King Jamesissa on; "Jeesus vastasi" puulle, kun se puhui ja sen viesti oli, ei hedelmää. Ei siis tarvittu korvin kuultavaa puhetta, puulta siis. Voimme puhua siis asioille, joilla ikään kuin on viesti ja puhua Jumalan totuutta. Jeesus sanoi ja oikeasti tapahtui heti, mutta kun juuret kuolivat, myös koko puu kuoli ja se näkyi vasta myöhemmin.

 Myös samoin voimme vastata monille asioille, kivuille, jos on sairautta, sairaudelle, 1. Piet. 2:24 "...hänen haavainsa kautta te olette paratut." Puhumme tai nyt siis tämän mukaan vastaamme, kun kipu tulee ja väittää, että on sairas,  puhumme siis elämää ja totuutta ja totuus tekee vapaaksi. "Hän antaa anteeksi kaikki minun syntini ja parantaa kaikki minun sairauteni." Parane, tule täysin terveeksi, jalka ole terve! Myös voimme vastustaa paholaista taipumalla Jumalan alaisuuteen: "Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä."

"And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter for ever. And his disciples heard it."

29.1. Ilosanoman tutkiminen menossa. Mitä kaikkea siihen liittyykään... mikä on keskeistä. Perjantaina 3.2. pitäisi olla monta keskeistä asiaa valmiina. Mikä on pelastus ja miten sen voi saada? Jumala halusi itselleen perheen. Jeesus sanoo, Joh. 12:47 "Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman." ja Joh. 3:3 "Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Siis pelastamaan, ei tuomitsemaan. Mitä Jeesus teki ristillä? Mitä sanomaa me julistamme ja saarnaamme? Armosta pelastetut - loppuun asti. Uskosta. Oma pelastuminen. Mitä on parannuksen teko, kun olet jo uskossa. Miten toimia viedessään Ilosanomaa, yksilöllisillä tavoilla ja mikä on yhteistä? Miten Pyhä Henki johdattaa, mikä on Jeesuksen kunnia ja kirkkaus.  Mitä on ikuisuus ja mikä on kirkkauden toivo? Mikä on Taivas, Uusi Jerusalem? 

23.1. Usko ja vähän parantumisesta (alempana Raamatunkohtia uskosta)

Samantyyppisesti: onko meillä samansuuruinen usko tai onko Pyhä Henki meissä uskovissa myös sama tai eroaako se. Kyllä on täysin sama.

Nyt usko: Fil. 3:9 "ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta" ja se on lahja: Ef. 2:8 "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -"

Mitä meidän tulee ensisijaisesti uskoa: "sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan."

Mihin me uskomme?

Meillä jokaisella on Kristuksen usko. Jeesus kehottaa meitä:

23.1. Uskon sankarit löytyvät Hepr. 11. "Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä."

22.1. Sisäisen ihmisen, syvimmän minämme usko, usko joka pelastaa, usko, joka parantaa - koko ihmisen, uskon kasvu - uskon rukous joka parantaa, Uskon rukous - rukous on voimallinen kun se on harras eli palava

Monelle kohta: minä uskon, auta minun epäuskoani on puhutteleva. Sen avautuminen. Miten usko tulee? Joitakin ajatuksia ensin.

- Rukousvastaukset kasvattava uskoa, kun ei tapahdu, voi tulla epäuskoa, jos epäilys nousee nopeasti, eli usko asiaan lakkaa. Emme kulje sen mukaan mitä silmämme näkevät, tunteemme kertovat, historiasta löydämme tai minkä jo näemme toteutuneen.

- Perustavaa on:

- "Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista!"

Jeesus tarkoittaa uskolla sitä, että me tiedämme että "niin on kuin sanon" ensin maallisissa asioissa, kuka puhuu siis niin, että uskot mitä tämä sanoo maallisista asioista, näkyvissä olevista asioista.  Sitten voi alkaa ymmärtää taivaallisia. Itse ajattelen, että miten usko muuttuu todeksi eli asia todella on niin, kuin se on maallisissa: Olen tottunut että joka kerta kun käytän ovenkahvaa, se toimii, en epäile edes sitä, jos epäilee se on epäuskoa. Se siis toimii joka kerta. Siihen tulee täysi varmuus. Tämä on maallinen varmuus, uskonvarmuus joka kasvaa todeksi. Niin on myös usko, josta tulee kaikessa totta.

- Kun Jumalaa alkaa tuntemaan, alkaa usko kasvamaan, kun alkaa ymmärtää, tajuta, tietää, uskoa kuka Hän todella on. Snl. 9:10 "Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

Kun meillä on uskoa: Luemme siis raamattua koko ajan niin että se varmasti, itsestään selvästi on totta, kysymys on vain, mitä Jumala haluat minulle kertoa, opettaa tänään? Jumalan valtakunta on kuitenkin Hänen voimassaan, joka on meissä, kyse ei siis ole vain Jumalan tuntemisesta, eikä sinänsä tosien asioiden tietämisestä.

-> tähän kuuluu kohta: Hepr. 11:6 "Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä."

Tuo kohta tarkoittaa minulle myös: Olla mieluinen, Jumalan mielen mukainen, eli ihmisen mieli, se on muuttunut, eillä on Kristuksen mieli: "Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli. ", eli olemme Hänen mielensä mukaisia, joka taipuu myös siihen, että miellytämme Jumalaa. Joku tajuaa asian vielä niin että oudompi sana mielevä tarkoittaa sitä, että miellä on mieleinen ajattelu kun meillä on Kristuksen mielie eli kun olemme Hänen mielensä mukaisia. Ja vielä, että Jeesus teki vain sitä mitä oli nähnyt Isän tekevän. Se on myös tahtoa, Jumalan tahdon mukainen voi olla vain jos Hänen tahtonsa on meidän tahtomme.

- sivupolku: kristittyjen yhteinen mieli on yksi mielisyys, Kristuksen mielen mukaisuus

"Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan,"

Usko kasvaa, kun lukee enemmän ja ehtii myös sydämessään pohtimaan asiaa, tulee sydämen tasolle. Usko tulee kuulemisesta, aivan kuin kuuntelee jotakin ihmistä, maallisessa asiassa ja alkaa uskomaan siihen mitä tämä puhuu. Kuulee siis mitä Jumala puhuu sanassaan. Huomaa, että sana on aina totta ja kaikki on yhteensopivaa. Tämä ei niin suuressa kirjassa ole mahdollista millään mitattavalla todennäköisyydellä johon ihminen pystyy, mikäli ihminen olisi kirjotuksen itse omasta päästään keksinyt. Eri asia ovat eri raamatun versiot tai mitne kukin ymmärtää asiat tai kuuleeko hengessä. Ei tämän tekstin aihe.

Uskotko, voi tiivistää hyvin niin, että kun teen sen mukaan mitä, mihin ja kehen uskon, niin silloin minulla on uskoa. Uskoni näkyy teoistani. Voi olla uskoa, jota ei näy, kun ei tee mitään, juuri kun näemme jonkun joka uskoo.

Mikä tahansa tapa tai kulkureitti on hyvä ja kelvollinen, joka tuo raamatun mukaisen uskon.

Ajattelen, että tämä on keskeinen uskovan kestoaihe, miten saada lisää uskoa tai ehkä onko minulla uskoa.

Uskoon tulo on lahja ja suurin armolahja on uskoon tulo. Silloin sydän vakuuttuu, että Jeesus on pelastaja, Jumalan poika, ainoa tie Jumalan luokse, ikuiseen elämään Hänen kanssa ja kaikkien pyhien kanssa.

Yllä olevat ovat johdattelua aiheeseen, se mitä olen niin pitkään pohtinut on kasvanut koko ajan lähemmäksi sitä kohtaa, jolloin uskosta tulee tieto, tai tosi, silloin sitä ei epäile, tapahtuu odotettu - se iso kasvu. On varamaankin huikea määrä niitä polkuja, joilla tähän pääsee - niin monta kuin on ihmistäkin. Mutta raamatussa on kenties paikkoja, jotka ovat kyllä tosi hyviä useammallekin.

Minulle tämä lopulta avautui, viime yönä, efesolaiskirja 3:14 keskeisessä osassa:

"Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, 15 josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, 16 että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta 17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, 18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, 19 ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä."

Sisäinen ihmisemme, eli se meidän sisimpämme, saa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristus asuu sydämessämme, ja Kristus on rakkaus, (jokainen perustus, joka ei ole Hänestä tulee repiä juuriltaan, jolloin...) jolloin olemme rakkauteen juurtuneina ja perustamme on rakkaudessa (joka on mm. lain täyttymys /laki ja profeetat) ja tällöin rakkaus täyttää kaiken kaikessa kun me ymmärrämme leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden ja tunnemme Kristuksen rakkauden ja sitten tulee tuo huipentuma joka avaa asian:

Kristuksen rakkaus on ylempänä (tarkoittaa suurempi kuin mikään muu) kaikkea tietoa eli se mitä voimme itse ajatella, nähdä, kuvitella, mikään mikä on ihmisen sielun mahdollisuuksien rajoissa, on pientä. Sillä Jumalan rakkaus kun tulee sydämeen, se ylittää kaiken, Hän on ja tekee enemmän kuin ikinä voimme edes ymmärtää tai pyytää.

Uskon luottamus tulee silloin, kun sydän ymmärtää, vakuuttuu Jumalasta. Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, silloin voimme ymmärtää Jumalan rakkauden, joka on kaikkea ymmärystä, tietoa korkeampi ja Jumala on elävä, todellinen, äärettömän suuri, kaikki se joka on ollut verhon takana, avautuu hämmästyttävällä tavalla.

Tapahtuu kasvu, joka on yliluonnollista, se tuo todellisen sydämen täyttymyksen, rakkauden täyttymyksen, jota maistelee ihmetyksellä, miten tämä mahtuu minuun?

Mitä siis koontina:

Uskova, usko, yksi kuvaus asiasta.

Usko muuttuu todeksi, meillä on Kristuksen mieli, teemme mitä Jumala suunnitelma meidän osallemme on, uskon mjuuttuminen todeksi tuo täysin erilaisen elämän, silloin on hapuilu vähenee huomattavasti, epäilys on poissa, rakkaus tulee täydeksi, usko ilman tekoja on kuollutta,ensin tulee elävä usko joka näkyy tekoina, niinä, jotka Jumala haluaa, ymmärrämme Kristuksen mielen, joka on meidän mielemme. Teot antaa Jumala, johdattaen ja toteuttaen jokaisen omaa suunnitelmaa yhdessä kaikkien pyhien kanssa. Voimamme tulee täydelliseksi heikkoudessamme, tämä heikkous on se,että meidän tahtomme ei tapahdu vaan Jumalan tahto. Silloin me olemme heikkoja ja Hän on väkevä. Usko tulee kuulemisesta, on helppo kuulla, kun mielemme ja tahtomme on sama. Tämä usko, joka on Jeesuksen usko, täydellinen, varma, vakaa, pysyvä, ikiaikainen joka ei muutu, silloinHän voi tehdä kauttamme enemmän kuin mitä voimme ikinä edes ymmärtää, sen voiman mukaan mikä meissä vaikuttaa. Hän kantaa kaiken voimansa sanallaan, se sana joka tulee Jumalan suusta ovat henki ja elämä. Kun rakastamme Jumalaa kaikella mikä meissä on ja annamme elämämme Jumalalle...

Raamatunkohtia uskosta, kaikki vievät eteenpäin, syvemmälle:

Hepr. 11:1-3 Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. 2 Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.
3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.

v. 1776: Mutta usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile.

Room. 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Markus 9:23 "Jos voit?" vastasi Jeesus. "Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

Hepr. 11:6 Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.

1 Piet. 1:5 "ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana"

1 Joh. 5:14 "Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti."

Hep. 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Apt: 13:39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla

Fil. 3:9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;

3:10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,

3:11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.


9.1. Rukousvastaukset, johdatus ja Jumalan äänen kuuleminen

Usein rukousvastauksena pidetään sitä,

   että rukoilemme jotain ja usein se on pyyntö ja sitten odotamme saavamme, pyyntömme eli anomuksemme mukaan.

Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

Anokaa minun nimessäni, etsikää, kolkuttakaa - että ilonne olisi täydellinen.

Totuus, sana, näin on: jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen.

Johdatus on sitä, että Jumala johdattaa tai johtaa elämäämme.

     Koko ajan. Jumala antoi sanansa, jossa Hän ilmaisee kuka Hän on eli pysyvästi on ja on ollut ja on tulevaisuudessa eli on aina. = Hän on. Hän on sellainen kuin Hän sanoo olevansa. Kun Hän sanoo jotakin, niin on. Aina. Siksi Hänen sanaansa voi luottaa. Usko tulee kuulemisesta. Kuuleminen Hänen sanansa kautta. Koko raamatun sana on totta.

Kuuleminen on sitä, että kuulee mitä Jeesus puhuu, kun Pyhä Henki (ammentaa Jeesuksen omasta) puhuu meille.

     Koska Jeesus ei ole täällä kanssamme, siten kuin ymmärrämme, Pyhä Henki on kanssamme aina.

Hän, Pyhä Henki, muistuttaa mitä Jeesus on meille puhunut ja lisäksi muuta:

     "Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa."

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut."

Miksi on näin,

     Hän, Pyhä Henki puhuu kaiken juuri samoin kuin Jeesus ja Taivaallinen Isämme, Hän on yksi. Jos olemme hänessä ja pysymme Hänessä, saamme kaiken mitä pyydämme. Kuljemme Pyhän Hengen johdattamana:

Jumalan sana, Jeesus, Hän kertoo itse, että, Hän ei voinut kertoa kaikkea meille, Pyhä Henki tekee sen. Jas että Hänellä, Jeesuksella on kaikki mitä Isällä on.

     "Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.  Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille."

Johdatukseen ja johtamiseen tarvitaan edellisten kohtien ymmärrys.

Mitä muuta tarvitaan? Jeesuksen nimi:

     "anoneet mitään minun nimessäni" Eli anomme Jeesuksen nimessä, mitä siis nimi tarkoittaa? Raamatunkohtia on paljon ja ne avaavat erilaisia asioita ja syvempää ymmärrystä, kuitenkin nimi kuvaa sitä kuka kukin on. Moni raamatussa on saanut nimensä uudestaan, sen mukaan mitä he ovat. Me saamme uuden nimen, valkoisessa kivessä kun pääsemme Taivaaseen. Ilmestyskirjan mukaan: "Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja." Koska nimi on kuvannut ihmistä, kuka Hän on, uusi nimi tuohon ajatukseen perustuen on sitä, mikä on kantanut taivaaseen saakka, se mikä ei pala viimeisellä tuomiolla, se joka on totuus meistä, kestää ikuisuuteen asti. Koska vasta kun olemme eläneet koko elämämme, on se, mitä olemme, tehty kokonaan, silloin voi saada uuden nimen. (se aika missä olemme ja mitä tapahtuu, ruumiin kuoleman jälkeen, ennen vapauttavaa viimeistä tuomiota, siitä on muutama kohta, eli voi olla että silläkin ajalla on merkitystä)

Ja sitten sivupolulle: "näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli." ... "Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina" ja toinen kohta Lasarus ja rikas mies, samaan aikaan kun yksi on jo vaivassa, on vielä ihmisiä maan päällä, joila on mahdollisuus pelastukseen, kuitenkin Lasarus oli jo Aabrahamin helmassa: "Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan." Ja Aabraham: "Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä.

Jatkuen Jeesuksen nimessä - nimi: Jumala ilmoittaa itsensä nimissään:

Jumalalla on ainakin 365 nimeä, kuvaamaan kuka Hän on, mitä Hän on ja kaikki ne ovat totta samanaikaisesti, muuttumattomasti: kuitenkin muutama tässä valikoituina: "Minä olen se, joka minä olen". Eli Hän on muuttumattomasti ja aina, mitä Hän on.

Uskova on Jumalan sanan, Jeesuksen kanssa samaa mieltä kaikesta, koska Jumala ei muutu, meidän tulee muuttua.

8.-9.1. 1. Korinttilaiskirje 2 luku. Haastava ja mielenkiintoinen luku. Luvun sisällön pitäisi muuttaa sen omaksumista. Hmm.

 6. Me puhumme kyllä viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailmanajan viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta.

 7. Me puhumme Jumalan salattua, kätkettyä viisautta, jonka Jumala on jo ennen maailmanaikoja määrännyt meidän kirkkaudeksemme.

 8. Sitä ei kukaan tämän maailmanajan hallitsijoista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa.

 9. Mutta, niin kuin on kirjoitettu: "Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat",

 10. sen Jumala on meille ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaiken, Jumalan syvyydetkin.

 11. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.

 12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut.

 13. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin vaan Hengen opettamin, selittäen hengelliset asiat hengellisesti.

 14. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan Hengestä, sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti.

 15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkimaan.

 16. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Lyhennelmää tästä tässä vaiheessa, hengessä olen saanut muutakin.

Me puhumme viisautta täydellisten seurassa, emme tämän ajan viisautta, jota hallitsijat eivät tiedä, joka on kukistuvien ja kukistuvien maailman hallitsijoiden viisautta.

8.1. Ilosanoman ilta eilen, paikalla paljon Jumalan lapsia, joille ilosanoman kertominen on ollut sydämellä pitkään. Se sanoma jatkuu. Myös perustettavan yhdistyksemme nimi on valittu ilosanoman perusteella, joka eilen sanottiin ääneen ensimmäisen kerran. Ilosanoman ääni ry. Striimaus epäonnistui, sillekin on aina syynsä, kuten on opittu matkan varrella.

5.1. On kaksi seurakuntaa, se joka on oikea Jeesuksen morsian ja se, joka on porttoseurakunta. On toisaalta Vapahtaja, Jeesus, Hänen luonteensa on lammas, sovitus, rauha ja rakkaus... ja porttoseurakunnalla on antikristus, jonka tunnistaa siitä, että se kieltää Jeesuksen lihaksi tulleena Jumalan poikana joka sovitti maailman synnin. Kuka on antikristus, jollei se, joka kieltää Jeesuksen. On antikristuksen henki, monia antikristuksia ja se varsinainen antikristus. Monesti porttoseurakunta on se, joka kieltää Jeesuksen neitseistä syntymisen ja monet muut keskeiset asiat, lyhyesti kuvaten, sen kaiken joka tekee Jeesuksesta Jumalan, ihmeellisen Jumalan, joka yritetään tehdä vain historialliseksi hahmoksi, josta Jumalan ominaisuudet on poistettu tai väitetään jotain usein päinvastoin kuin on totuus.

Seurakunnassa sen tila on vaikea tunnistaa, eikä sitä voikaan tehdä, sillä paikalla on monenlaisessa hengellisessä tilanteessa ihmisiä, myös niitä, jotka ovat paikalla, jotta seurakunta saisi kulkea oikeaan suuntaan, jos se on harhassa. Mitä tuo harhassa oleminen sitten on, Jeesuksen kieltäminen. Usein on kuitenkin kyse siitä, että meillä uskon perustaon sama, Jeesus ainoana - se minkä Paavali sanoo, avaa montaa asiaa eli että kun joku on kertonut evankeliumin ensin jossain, ei ole syytä mennä sekoittamaan, häsläämään sinne. Tämä on selvästi vaikea asia ja Paavalin sanat ovat: "Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus." 

Lisäksi on hyvä muistaa aktiivisesti, että ihminen haluaa oikeasti, sydämestään seurata Jeesusta, uskoa, kuten Jumala haluaa ja elää sen mukaan, Pyhän Hengen johdattamana, kuullen Jeesuksen äänen ja myös tuntea iänkaikkisen Isämme. Oikea vastaus on kuitenkin se, että Jumala puhuu kaikille ja erityisesti Jeesus kehottaa meitä olemaan janoisia ja tulemaan Hänen luoksensa, "se, joka on janoinen, tulkoon ja juokoon elämän veden lähteestä, lahjaksi." Jumalan johdatus ja miten Hän meille puhuu on juuri niin monenlaista kuin on ihmistäkin, sen sävyt vaihtelevat kuin tavatkin, voimme tutustua Jumalaan henkilökohtaisella tavalla, niinkuin Hänen suunnitelmansa on meille yksilöllinen. Mainitsen, että armolahjat ovat tässä suureksi avuksi, sillä ne pääasiassa rakentavat seurakuntaa, toisia uskovia. Ei kuitenkaan ole mitenkään niin, että jos armolahjat eivät mielestämme ole havaittavissa, että se olisi pelastuskysymys ja hyvin usein meillä on kovin rajattu käsitys siitä mitä nuo lahjat tarkoittavat tai mitä kaikkea niitä onkaan.

Jumala halusi itselleen perheen ja perhe on se, joka meilläkin tulee olla, Jeesuksen morsian, meidän ikuinen perheemme. Maan päällä lisäksi meillä on oma maallinen perhe ja siksi jo kymmenessä käskyssä maallisella perheellä on tärkeä osa sillä, että rakastamme ja kunnioitamme omia vanhempiamme. SIksi myös perheen isä on perheen pää, kuten Taivaallinen Isämme on kaikille meille yhteinen ikuinen Isä. Iskä. Tästä vanhan testamentin viimeisen kirjan, Malakian viimeiset luvut kertovat myös, kuinka suuri asia perhe on Isälle, kuinka Elia tulee ja kääntää lasten sydämet isiensä puoleen eli Jeesus myös tekee saman meille Taivaallista Isää kohtaan.

On toinen perhe, se jonka isä on valheen isä, päinvastainen kaiken kaikkiaan kuin on yksi ainoa Jumala, meidän Isämme. Se yrittää matkia monin tavoin luojaansa ja monesti voi olla vaikea erottaa kummasta on kyse ja usein eri asiossa voi olla vain yksi asia, joka erottaa Jumalan ja sen - Jumalan luoman enkelin toisistaan, kun kyse on ihmisen ymmärryksestä. Siksi se valehtelee ja haluaa johtaa harhaan, mieluusti pikku hiljaa, huomaamatta ja se vetoaa vanhaan minäämme, lihaan ja siihen kohtaan joka on meille heikko. On kuitenkin olemassa erilaisia asioita joilla voi erottaa kenestä on kyse, mikä on lähde tai kuinka tätä kukin kuvaa, mutta siis onko jokin samasta hengestä. Jos ei ole varma, voi kysyä, tunnustaako jokin/henki, että Jeesus on lihaan tullut Jumalan poika, joka on sovittanut maailman synnit. Eli sen voi tehdä samalla idealla, eli että emme voi helposti sanoa, että Jeesus Herra, jos niin ei ole, eli kuten ihmiset ilmaisevat ääneen uskonsa raamatun sanan mukaisesti, suun tunnustus.

Henkien erottamisen lahja on myös selvä erotuksen tekevä tähän asiaan, mutta jokainen, jonka Jeesus on kastanut Pyhällä Hengellä voi tunnistaa kuka kuuluu omaan perheeseen, jokaisessa asiassa kuitenkin etenemme ja opimme tuntemaan Jumalan paremmin. Henki yhdistää. Siinä on myös kokemus auttamassa, sillä kokemuksesta olemme tottuneet erottamaan hyvän ja pahan toisistaan. Moni asia etenee, kun usko syvenee, eli uskosta tulee tietoa tai totta, totuus, varmuus tai raamatun tuntemuksesta saammekin tuntea Jumalan ja meillä on henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Sitten on erilaisia muita asioita, joiden perusteella ymmärtää oman ja toisen perheen. Kyse on kuitenkin siitä, että Jumala on henki ja jokainen joka uskoo, on uskottava, että Jumala on henki ja että hän palkitsee ne, jotka etsivät häntä. (sydämestään tai täysillä tms. samoin kuin se joka on janoinen tarkoittaa, että jano on voimakas ruumiin tila, niin vain janoinen voi lähestyä Jeesusta ja saada juoda vapaasti lahjaksi., eli ilman omia tekoja.)

Lopuksi vielä tuosta porttoseurakunnasta, se ei siis tunnusta Jeesuksen jumalallisia asioita, varsinkaan ristintyötä, ihmeitä, kirkkautta, kuninkuutta ja se on vaihtanut nämä asiat johonkin hyvältä kuulostavaan joka vetoaa ei uudestisyntyneeseen eli maailmalliseen sieluun, joka tuntee ja ymmärtää asiat toisin kuin uudestisyntynyt kristitty. Ihmeitä portto kuitenkin tekee, mutta Jumalan ihmeet ovat suurempia, muistaen vaikka Mooseksen ja sauvansa Faraon luona. Meillä on joko Pyhä Henki tai maailman henki. Hengen asiat voi tulkita vain hengessä ja jos ei ole oikeaa henkeä, on valheen henki ja silloin on mahdotonta ymmärtää totuuden henkeä, koska erotuskykyä ei ole. Vain Pyhä Henki vuodattaa rakkauden sydämeemme, lahjaksi ja vapaasti, siksi myös me toimimme samoin. Laki ja profeetat tulevat täytetyksi täydellisesti rakkaudessa ja silloin me täytämme lain. Jos elää edelleen lain alla, joka ei voi tuoda pelastusta ja siksi, jos Pyhä Henki ei ole tullut, ristin sovitus ei ole tuonut rauhaa ihmiselle ja laki on edelleen tappava ja tuomitsee jatkuvasti. Heprealaiskirjeen luku 11 on upea koonti kyseisestä asiasta.

Uudestisyntynyt kristittykin joutuu koko ajan elämään siinä, osaako ja pystyykö kuuntelemaan Pyhää Henkeä, vai omaa itseään. Ihminen kehittyy ja henki vahvistuu sekä sielu pyhittyy eli ihminen ei ole täydesti Jeesuksen kuvan kaltainen, mutta joka pyrkii kuuntelemaan koko ajan ja kulkemaan/olemaan Jeesuksen johdatuksessa, kun Pyhä Henki puhuu ja me haluamme tehdä hengen ohjaamana mitä Hän ohjaa meitä tekemään. Olennaista on, että olemme olemme koko ajan yhteisymärryksessä siinä, että miedän mielemme muuttuu Jumalan tahdon mukaiseksi, joka on aina ja joka kerta meille parasta mitä voi tapahtua. Tätä voi itsessään tutkia, onko kaikessa tahtomme kirkastaa Jeesusta ja antaa kaikki kunnia Hänelle eli elämmmekö Hänen kirkkautensa ylistykseksi, tai esimerkiksi miten näkyy hengen hedelmä/millaisia hedelmiä puumme tuottaa, kuljemmeko Hengen johdattamina (minun lampaani kuulevat...) tai onko ikeemme kuin Jeesuksen, kärsimmekö evankeliumin tähden, onko meillä anteeksiantava sydän, tai onko meillä uskonvarmuudesta tietoa.

4.1.2023 Lauantain sanan ja rukouksen ilta Lahdessa alustuksessa - keskeistä on kuitenkin ilosanoma ja usko eli ne kaikkein perinteisimmät asiat. Onhan Ilosanoman ääni ry:n paperimme aika lailla valmiit. Olen tyytyväinen, että olen saanut ohjausta mitä valmistella lauantai iltaan ja loput tulee sitten paikan päällä. Tänään mieleen tullut asia vaatii keskittymistä, kuten toki yleensä kaikki muukin.

26.12. Tänään Elishevan äidin 90 -vuotispäivä, vallan hieno asia. Uskossa jo pitkään!!!

25. ja 27.12. Mielessä oikeastaan on kaksi tarinaa, jotka kyllä puhuttelevat ja joista aukeaa vielä lisää. Ne kaipaavat jatkoa yjmärrykseen kokonaisuudesta, ensimmäisen ymmärryksen jälkeen. Toisen kertoi Etelä-Afrikkalainen nuorisoryhmän vetäjä, he kulkivat vuodenympäroi maailmaa vieden ilosanomaa. Heidät näimme 5 vuotta sitten? Kapernaumissa.

Hän kertoi tarinan, jossa joku oli myymässä suurta taloaan, jossa oli paljon huoneita. Löytyi kiinnostunut ostaja ja alettiin hieromaan kauppaa. Pyyntihinnasta ei kuitenkaan tingitty yhtään ja ostajapariskunta pettyi. Kun näytti siltä, ettei kauppoja synny, myyjä kertoi välittäjälle, että on myös yksi vaihtoehto hinnan alennukselle. Ehto oli, että vanha omistaja saisi pitää yhden seinään kiinnitetyn koukun ruokasalin vieressä olevassa ruokavarastossa ja sekä  kaiken koukussa roikkuvan. Ostajat halusivat nähdä koukun ja se oli tukeva koukku, mutta mitättömän kokoinen talon kokoon nähden. Hinnan alennus oli niin suuri, että asiaa ei tarvinnut enää miettiä yhtään. Kaupat sovittiin ja ehtoihin kirjoitettiin, että vanhalla omistajalla oli laillinen oikeus tuohon koukkuun, eikä sitä saanut hävittää tai siihen ei saanut koskea, sama päti siihen mitä siinä roikkui, kuului edelleen vanhalle omistajalle. Nyt koukussa oli vain pieni pussi jotain. Kaupat tehtiin ja uusi omistaja alkoi tehdä kotiaan kauniiksi ja elämä alkoi jälleen sujua muuton jälkeen.

Kuitenkin tuntui, että jossakin oli hajua, eikä sen lähdettä oikein löytynyt, sillä hajua tuntui olevan joka paikassa. Haju  alkoi kuitenkin vaivata ja oikein toden teolla, kun aikaa kului. Hajun lähteeksi paljastui kuinka ollakaan tuo pieni pussi, joka oli muuttunut paljon viime näkemästä, sen sisällä oli ollut selvästi lihaa ja vanhalle omistajalle soitettiin ja pyydettiin lihan poistamista heti. Vanha omistaja ei siihen suostunut, vaan toi toisen pussi vanhan viereen ja totesi sen kuuluvan hänelle ja että hänellä on siihen laillinen oikeus. Asiaa tiedusteltiin lakimieheltä ja tämä joutui toteamaan, että laillinen oikeus oli ja pysyi vanhalla omistajalla, eikä tämä suostunut myymään osuuttaan mistään hinnasta. Koti haisi niin paljon, että se oli asumiskelvoton.

Toisen kertomuksen kertoi joulun alla tapaamani hengen mies, kovin samanoloinen kuin itsekin olen, enemmän kuin koskaan ennen, hän on liikemies, Järvenpäästä, hän kertoi tarinan, jossa myös oli talo. Eräs mies meni asumaan perheineen vuokrataloon, jossa oli monia huoneita ylä- ja alakerrassa. Illalla joku tuli koputtamaan ovelle, koputtaja, vuokraemäntä kysyi, onko kaikki hyvin. Kaikki oli hyvin ja alettiin menemään yöpuulle. Jälleen joku koputti ovelle ja mies avasi oven. Paholainen oli ovella ja totesi, että osoite oli oikea, mies vastusti tätä, mutta tämä tuli sisään ja aiheutti arvattavasti pahoja ongelmia perheessä. Perheenisä päivällä sitten rukoili ja ihmetteli, että hän uskoo Jeesukseen ja että miksi Herransa salli tämän pahan. Mies vaihtoi huonetta ja sama toistui kuitenkin. Hän kysyi vuokraemännältä, olisiko huonetta, johon voisi mennä alakerrassa, mutta sama toistui edelleen. Ja mies oli kovin ahdistunut ja kysyi kuitenkin, olisiko vielä joku huone, sellainen johon tuo Paholainen ei osaisi tulla. Sellainen löytyikin, jälleen kuitenkin joku koputti ovelle ja jälleen ovella oli Paholainen, kuitenkin tällä kertaa oven avasi Jeesus ja Paholainen katsoi osoitelappuaan ihmeissään ja totesi, että osoite on oikea, mutta lähti sitten pois, koska ei muuta mahdollisuutta ei ollut.

Olen pohtinut näiden tarinoiden sisältöä, aika ilmeinen ajatus tuntuu olevan Galatalaiskirje 5:8: "Pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan." Hapanta on monenlaista 1. Kor. 5:6 "Te teette väärin, kun kerskutte. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? Puhdistakaa siis talonne hapantaikinasta, niin että teistä tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teurastettu." Meidän on siis aika viettää juhlaa, ei vanhan pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan happamattomina, vilpittömyydessä ja totuudessa."

Ensiksi on kerrotaan, ettekö te tiedä ja että pieni määrä, hapattaa koko taikinan? Samoin, että tässä kohdassa kerskuminen on tuo väärä asia. Puhdistus tapahtuu vain Kristuksen ristintyön avulla. Silloin olemme jättäneet kaiken tuon happaman. Myös juutalaiset saivat saman asian kokea, sillä Herra johdatti heidät pois maailmasta eli Egyptistä, vapautti kansansa: "Egyptistä tuomastaan taikinasta he leipoivat litteitä happamattomia leipiä, sillä heidät oli ajettu pois Egyptistä ennen kuin taikina oli ehtinyt hapata eivätkä he olleet varanneet itselleen edes matkaevästä." Israelilaisten Egyptistä lähtö tapahtui nopeasti, kun lupa oli tullut, samaa kuin on myös uskoontulossa - Jeesus on voittanut maailman, Egyptin.

Kun kuitenkin asumme maailmassa, mutta emme elä kuin he, jotka elävät maailmasta, sen ehdoilla, eikä se voi meitä hyväksyä. Ero maailmasta on kuvattu monella tavoin, selkeästi: Joh. 8:10 Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?" Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee". Eli samanaikaisesti, aviorikoksen juuri tehnyt sai armon, joka ansaitsi kivityksen kuoliaaksi asti, Mooseksen lain mukaan. Jeesuksen anteeksiannon alla ovat siis myös isommat synnit. Ei niin, etteikö synti olisi ollut iso, vaan että Jeesuksen anteeksianto riittää.

Minulle nuo tarinat terästävät ajatteluani, että ihmisellä ei ole yhtään asiaa, joissa hän tekee oman päätöksen jättää jotain vanhasta elämästään uuteen elämäänsä uskoon tullessaan. On eri asia olla huomaamatta syntejään kuin että tietoisesti jättää syntiä elämäänsä - tietäen sen. On siis tehtävä tietoinen valinta, että vaikka syntiä on, haluaa siitä päästä eroon. Ongelma tuntuu vain olevan se, että ei tiedä miten siitä päästä eroon, vaikka haluaisi.

Kohdat jotka mietityttävät yhä uudelleen: Pietarin kohta on puhutellut nuoruudestani lähtien: Luuk. 22:31 »Simon, Simon! Saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa.  Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi.» Pietari sanoi hänelle: »Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin.» Mutta Jeesus vastasi: »Minä sanon sinulle, Pietari: ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut.» Jeesus onneksi rukoilee puolestamme, että uskomme ei sammuisi vaikessakin paikoissa, kun olemme kieltäneet Jeesuksen. Tässä kohdassa Simon, ei vielä tunne Jumalaa, sillä usko muuttuu todeksi, totuudeksi, jolloin usko on varma. Jeesus rukoilee, että usko kestää. Usko ja tieto ovat siis saman asian kaksi vaihetta. Silti ihmisellä on aina vapaa tahto tehdä mitä haluaa, joten nyt ajatukseni on, että on paljon, paljon varmempaa kun usko on muuttunut todeksi kuten Paavali sitten sanoo elämänsä loppuvaiheessa jotakin sellaista että "Minä tiedän kehen minä olen uskonut". Vihollinen myös kylvää epäilystä mieleemme, mutta jokainen ajatus tulee valjastaa Jumalan sanan mukaiseksi, on ohje siihen ja elävä sana, Rhema sana, Pyhän Hengen antama karkoittaa vihollisen: "on kirjoitettu" ...

Sitten on Paavali, joka Roomalaiskirjeessä 7 moni, tavoin toteaa meissä olevan syntiä ja että tekee sitä pahaa mitä ei tahdo, eikä tee sitä hyvää mitä tahtoo: "Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti." ja  "En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo" Vaikka Paavali tehtyään niin paljon oikein, edelleen vielä Roomassa, elämänsä loppuvaiheissa, joutuu toteamaan noin, kuulunee asia myös meille.

Moneen kertaan kuitenkin olen asian todennut, ehkä ydinasiana, että jos ihminen omassa voimassaan lukee raamattua ja itse valitsee missä on ollut paha, syntinen, saattaa tämä tehdä edelleen parannusta lain alla eli tuomiten itse niin, että on ansainnut kadotuksen, eikä elä armon alla, joka on Jeesuksen veri, eikä pelastus lipsahda meiltä, kun teemme syntiä. Parannuksen teko, joka kuuluu meille, on minulle tämä Roomalaiskirjeen 8 kirjoitus:

"Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.  Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia."

Olennaista on siis, että emme jätä viholliselle mitään osuutta itsestämme, liha ensimmäisessä tarinassa, liha (Henki sielu ja) ruumis eli liha ei muutu ja toisessa tarinassa se, että huoneemme haltija tai vahva mies on Jeesus, silloin Paholaisella ei ole pääsyä kotiimme. Siinäkin Sana, Jeesus puhuu viholliselle, eikä sillä ole pääsyä huoneeseemme. Sana kuitenkin kertoo meille paljon syvemmän totuuden miten on pelastuksen laita, armosta ilman tekoja ja siitä että meissä on Pyhä Henki.

Pelastuskysymys on eri kuin elämä Jeesuksen kanssa. Kulkeminen Pyhän Hengen johdatuksessa koko ajan. Samalla meidän muuttumisemme, sielumme muutos, sen suunnitelman mukaan, jonka Jumala on meille ennen aikojen alkua jo tehnyt valmiiksi. ja pyhittyminen, tähän totean vain, että päämääränä on olla jo maan päällä Jeesuksen kaltainen. Eikä siinä ole oikein ottaa asennetta, joka on väheksyvä, sillä raamattu kehottaa siihen monin tavoin, suunnilleen (ulkomuistista ideat) Olkaa pyhiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on pyhä tai Jeesuksen kaltaisuuten meidät on kutsuttu olemaan, Hallitsemaan pappeina ja kuninkaina... Jne.

25.12. Joulu, meille se tuo mieleen Vapahtajamme syntymäjuhlan, edes jotenkin se muistuttaa Jeesuksesta maailman ihmisille, vaikka joulu onkin täynnä pukkeja ja kaikenlaista jouluhömppää. Jo vuosia on saanut etsiä joulukortteja, joissa Jeesuksen syntymä. Jos kodin puhdistus on ollut käynnissä pitkään, häviävät pukit ja tontut pois. Löytyy kenties myös tarkempi aika, jolloin Jeesus todella syntyi.

Juutalaisten hanukka oli myös vähän aiemmin, joka ei meille niin puhuttele, mutta on siinä silti paljon hyvää. "Hanuka (myös kirjoitettu Hanukka) on 8-päiväinen juutalainen festivaali, joka merkitsee juutalaisten vapaustaistelijoiden makkabealaisten ihmeellistä voittoa seleukidialaisista kreikkalaisista miehittäjistä vuonna 139 ennen Kristuksen syntymää. Valloitettuaan takaisin Jerusalemin pyhän temppelin, joka oli muutettu epäjumalien palvontapaikaksi, he etsivät puhdasta öljyä temppelin menoran sytyttämiseen. He löysivät vain tarpeeksi poltettavaa yhdeksi päiväksi, mutta ihmeen kaupalla se paloi kahdeksan päivää, kunnes öljyä voitiin tuoda lisää."

11.12. Ajankohtainen asia on rauha, mitä ilmeisimmin, mutta Herra puhui siitä nyt minulle. Sain siitä monta asiaa. Pohdin sitä, mutta toteutustapaa mietin, miten saan aiheen kasaan.

 3.12. Odottelen innolla Pitäjänmäen srk:ssa pitämäämme rukousiltaa, kirkkoherra Maika Vuori on jälleen ihanasti kanssamme ja tuo viesti, joka siellä tulee on varmaankin mielenkiintoinen, sitä Herra on valmistellut taas pitkään sydämessä. Vähän on vihia asiasta, että sellaisia asioita, joita saa sanoa selkeästi, mitä Jumala on puhunut meille niihin kipeisiin asioihin, jotka paljon ihan arjessa meitä vaivaavat. Miten päästä uskossa eteenpäin, arjen ahdistukset, mitä on todellinen hengessä kulkija elämä - avaimia niihin. Voimallista sanomaa kansanomaisesti ja silti raamatusta koko ajan ammentaen.

3.12. Jatkuvasti on hyvä selkeyttää laki vai armo -asiaa tai parannuksen teko, lain vain armon kautta jne.. Ja tänään vastausta Princeltä: Ristin työn ansiosta, sapatin lepo, niinkuin Herra ei työskennellyt seitsemäntenä päivänä kun kaikki oli valmista, kaikki ensin hyvää, kun kaikki oli tehty kuudentena päivänä, oli kokonaisuus hyvä, täydellinen, siitä ei puuttunut mitään ja siinä oli kaikki mitä tarvitaan. Joka on samaa myös kun shalom -rauha.

Hepr. 10:14 "sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään."

Mitä Jeesus teki tai saavutti ristillä, lisää siitä tässäkin raamatun kohdassa. Hänen kuolemansa ristillä, yhdellä uhrauksella hän teki täydellisiksi ikuisesti ne, jotka hän pyhitti - joka tarkoittaa, että hän teki meille jokaisen tarpeemme mahdollisiksi ja otettavaksi vastaan armosta, ilman omia tekoja, kaikille heille, jotka laittavat uskonsa Häneen. Ei ole mitään, mitä meidän tarvitsisi tai voisi edes tehdä. Hän on tehnyt kaiken yhdellä kaikki täydelliseksi tekevällä uhrauksellaan, ristikuolemallaan sovitti meidät.

Sitten puhutaan siitä, että Hän on ottanut omansa erottanut heidät omikseen tai vetänyt heidät lähelleen - se on jatkuva prosessi, mutta se jonka Jeesus teki on täydellinen eikä siitä puutu mitään. Se on täydellisesti täydellinen, kuten kreikan sana sitä kuvaa. Mutta sen vastaanottaminen, siihen suostuminen, sen tuleminen todeksi elämässämme niin, että muutumme Hänen kaltaisikseen tapahtuu vaiheittain.

Ja hämmästyttävän upea kohta on: Hepr. 2:11 kertoo: "Pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama isä; siksi ei pyhittäjä häpeäkään kutsua näitä veljikseen".

Tämä tarkoittaa, että kaikki on tehty jo ja kaikki me tarvitsemme myös tässä maailmassa, on tehty siis valmiiksi meitä varten.

Ristintyön keskeinen avain? Jeesus otti jokaisen ihmisen rikokset sovitettavaksi ristillään ja niin hän otti meidän syntimme, mitään ei jäänyt meidän päällemme synniksi, joka erottaa meidät Jumalasta, jotta me voisimme päästä Jumalan luokse tåydellisinä - siksi laki ei enää meitä erota Jumalasta ja tämä tapahtui armosta eli että meillä ei ole mitään sijaa tuossa sovituksessa, ei yhtään tekoa tai ajatusta ei mitään, eikä siihen voi lisätä mitään, siitä ei puutu mitään. Synnitön otti rangaistuksen synneistä sinun ja minun puolesta. Ja niin kaikki Jumalan siunaus - hyvä sovelias Jumalalle voisi olla mahdollinen meille, pyhityksen prosessissa vastaanotettavaksi, kun sielumme, eli minämme muuttuu Jeesuksen kaltaisuuteen, jolloin me todella olemme veljiä, jotka uskomme ristintyöhön ja alamme elää sen mukaan. Josta Jesaja 53 puhuu. Ja keskeisin niistä on jae 6. "Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat,jokainen meistä kääntyi omalle tielleen." Heprealaissana on "avon" joka ei tarkoita ainoastaan syyllistä tai kapinallista, vaan myös kaikkea sitä siitä johtuvaa pahaa seurausta tuosta syyllisyydestä. (Derek Prince: The exchange in the cross, part 2.)

Ja vähän aiheesta sivuun, meillä on helppo olla keskenämme, vaikka olemme vajavaisia ja kun me vaellamme valkeudessa, olemme yhteydessä Hänen ja toisiimme: tunnemme toisemme, meidän on helppo olla yhdessä: 1.Joh. 17:  "Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä."

ja olennaista onl, että tehdessämme parannusta, olemme koko ajan Jeesuksen veren alla, olemme puhtaat silti eli pelastuksesta osalliset, kun koko ajan tunnustamme syntimme Hänelle tehden parannusta:

"Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä"

31.11. Ja niin Jumala teki meidänkin elämässä kaksikin ihmettä samana päivänä. Kiitos Jeesus!

30.11. Tähän aamuun mielessä on, että Jumala tekee ihmeitä, joka päivä ja ne eivät ole rajoitetut - meidän Jumalamme on ihmeellinen Jumala. Se on ihmeellinen asia...

29.11.Vähän mietin ja on niin, että alla olevat ovat keskeistä uskoani, luovuttamaton osa sitä. Mitenhän tuon nyt kuvailisi.

Rukous ja Hengen elämä - myös liittyviä huomioita -todelliset rukoilijat rukoilevat hengessä ja totuudessa

Henki, sielu ja ruumis: Ruumis on maailmasta tietoinen, eikä siis voi muuttua, sielu on minästä tietoinen, tahto, ajattelu/tieto ja tunteet ja henki on Pyhästä Hengestä tietoinen, kun olemme saaneet Pyhän Hengen kasteen.

a. Liha ei voi muuttua, sen voi kuolettaa hengellä b, sielusta taistellaan se tulee kuuliaiseksi Kristukselle, Pyhän Hengen avulla, kun kuuntelemmme Pyhää Henkeä ja teemme sen mukaan, silloin ei ole kuolleita, (Kuolettakaa liha hengellä, hengen elämä on...) eli sielun tulee muuttua. Sielu on tahto, joka alkaa muuttua tiedosta ja muuttaen ajattelua ja sitten muuttuvat myös totuudessa myös tunteet, jolloin maailman olosuhteet eivät vie rauhaa, sillä katsomme Jeesukseen emmekä maailmaan, eikä rauha lähde - noin yhdeltä kantilta asiaa ajateltuna. (Nopea idea vain edellä, sama idea/esikuva löytyy myös esim. ilmestysmajan pihojen kautta, josta ei enempää.)

1 Tess.5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Tuttu sota-asu, keskeisimpiä asioita Hengen miekka eli reema/rhema -sanat, jotka ovat Hengenantamia sanoja, ei omaa ajattelua, joka voi olla aika hankala erottaa. Tärkeää on, ettäon yleensä saanut Hengen antamia sanoja. Ne eivät ole pelkästään raamatun sanoja, vaan Hengen antamia oikeaan kohtaan. Ketäa vastaan taistellaan, siis hengellinen taistelu, siksi tarvitsemme Pyhää Henkeä, hengen taistelussa. "Henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan"

1. Ef. 6:10  "Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. 11 Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. 12 emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. 13 Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 14 Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 15 ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 16 Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17 Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. 18 Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

1. Tes. 6:15 Olkaa aina iloiset. 17 Rukoilkaa lakkaamatta. 18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. 19Henkeä älkää sammuttako, 20 profetoimista älkää halveksuko, 21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; 221. Piet. 2:1karttakaa kaikenkaltaista pahaa.

Eksytys

1. Joh. 4:1  Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; 3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. 5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. 6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

1. Kor. 14:14 Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön.

Room. 12:11 Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa.

Ilm. 3:15 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!

Ef. 4:25 25 Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä.

- Jumalan sana

Hepr. 4:12 "Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;"

- Rukoillen ja anoen. Hengen antamin voimin. Rukoilkaa pyhien puolesta. Toisiamme kohtaan ystävällisiä ja lempeitä, anteeksiantavaisia.

1. Tess. 5:17 Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.

- Puetaan päälle Jeesus Kristus, ei pidetä lihasta niin paljon huolta, että himot heräävät.

Room. 13:14 vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

- Hyviin tekoihin valmistunut:

2. Tim. 3: 16 "Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, 17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut."

----

28.11. Kiitos Jeesus mitä teet morsiammellesi koko ajan ja kirkastumista tapahtuu. Kiitos Herra rukoilijoista, jotka rukoilevat toistemme puolesta. Kiitos rukouksesta:

Rukous ja parantuminen: "Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. 14 Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, 15 ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. 16 Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. "

Ja tuo harras tarkoittaa palavaa, eli se on Hengen antamaa ja se on sananmukaista sen mukaan mitä Pyhä Henki antaa kuhunkin tilanteeseen, ei mitä me haluamme, vaan se mitä Hän antaa ja koska emme voi sanoa, että edes tiesimme mitä Jumala tahtoi ja saimme, kunnia on Hänen. Mitkä ovatkaan muista keskeisiä kohtia raamatusta uskovien rukoilla parantumista?

Mark. 16:18 "He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat."

Sana parantaa ja pelastaa: Parantuminen, kun ei tunne Herraa:

Ps. 107: 17 "He olivat hulluja,sillä heidän vaelluksensa oli syntinen,ja he kärsivät vaivaa pahojen tekojensa tähden. 18 Heidän sielunsa inhosi kaikkea ruokaa,ja he olivat lähellä kuoleman portteja. 19Mutta hädässänsä he huusivat Herraa,ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. 20 Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta"

Kuuntele, kallista korva, lääke koko ruumiille:

Sananlaskut 4;20 "Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; 22 sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää,ja lääke koko hänen ruumiillensa."

Matt. 10:8 Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. 6 Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo 7 ja julistakaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.' 8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

1. Kor. 14:26: Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. 8Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, 9 toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, 10 joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. 11 Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. 

ja lisäksi, kun pääsemme eteenpäin:

1. Kor. 1:4 "Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, 5että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, 6sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, 7 niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. 8 Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. 9Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen."

1. Kor. 14:12 Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti.

Ja lähetyskäsky:

Matt. 28:18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.»

---

13.11. Monilla on ollut hiljainen vaihe tai odottava, niin meilläkin tämä syksy. Jumalalla on erilaisia syitä tähän odottamiseen, joku otetaan erilleen joksikin aikaa, jotta voi levätä, toista varustetaan seuraaviin tehtäviin ja jollakin asia aukeaa vasta myöhemmin. Jotain tällaista: "Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen, hän nousee armahtamaan teitä. Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ne, jotka häntä odottavat!" Sillä: "mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy." Tulkoon Hengen johdatus sillä: "Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä." ja "Tulee aika - ja se on jo nyt - jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo."

Kyse on kutsun saamisesta koko elämässä tai joksikin aikaa paikka, johon kuuluu on erityisesti pohdinnan aiheena mitä olen Kristuksessa. Se tarkoittaa, että millaisiin edeltä valmistettuihin tekoihin ja paikkaan tai paikkoihin minun osani on olla Kristuksen morsiammessa. Samoin on se, että mitä olen on ensin tärkeämpää kuin mitä teen, jos Herra aloittaa jonkin, niin Hän myös varustaa.

Usein ei oikein ole osaamista ja kuitenkin kuuluu olla jossakin tehtävässä - varustautuminen tulee Jumalalta silloin ja on turvauduttava Jumalan apuun, kun osaamista ei ole ja Hän saa sen kunnian asioista joka on ja kuuluu Hänelle. On toki myös niin, että joku toimii paikassaan eikä siihen kuulu, eikä se tunnu omalta, silloin aiheutuu enemmän tai vähemmän hässäkkää niin itselle kuin muillekin.

Kysymys on monimutkainen. Uskova kysyy, tulinko johdatetuksi tähän paikkaan vai en? Monien kertomus on, että asiat vain loksahtelivat kohdalleen. Itselleni se on niin, että rukouksessa tuli vuosia sitten Elishevalle, että kyllä sen sitten tietää ja tajuaa, kun aika tulee vaihtaa kokonaan. Elishevalla tämä tapahtui jo muutama vuosi sitten.

Omassa elämässäni Jumala on estänyt menemästä koulutukseen kun olisin halunnut luokanopettaja, sitten kauppakorkeakoulun ja lopulta tuli selkeäksi mihin haen, kun olin vastannut pääsykokeissa sen aineen kysymyksiin kaikkiin oikein. Siitä tutkinnosta sitten on ollut paljon hyötyä niin maailman ymmärtämisessä kuin vakituisen työpaikan saamisessa, joka sekin on ollut siunattu asia.

Tätä ennen myös paikkaan johon hain, oli vain kaksi hakijaa, työ jota tein jo, muutettiin paremmalle nimikkeelle ja haku oli auki sisäisesti, siihen valitettiin jatkamaan toinen tekijä, joka sitten kuitenkin osoittautui vääräksi. Minua taas suojeltiin tästä työstä, olin jo oppinut, että ei ole Jumalan tarkoitus, kunnoin käy. Se on ollut merkittävä asia, kun on oppinut uskomaan johdatukseen. Osaan siksi myös monissa muissa asioissa luottaa siihen, että tunnistan asioita, että tämä ei ollutkaan tarkoitettu, koska se ei tapahtunut, vaikka asiaa yritti tehdä ihan kunnolla.

Välillä on selkeää, että Jumala ei anna edes mahdollisuutta vaikuttaa asiaan ja silti on tarkoitettu, vaikka se näyttää ensin oudolta tai huonolta. Työtehtäväni muutettiin niin, että noin puolet jäi pois ja toinen puoli kerrottiin kahdella. Se ei vaikuttanut ollenkaan mieleiseltä, sillä sain vain lukea tiedoistani myöhemmin että niin on, kun ihmettelin, ettei tiettyjä työtehtäviä ole. Vähän eri asia, mutta sama toimintatapa kun aiempi seurustelusuhde katkaistiin niin, että peli oli selvä kerralla, lopputulos oli kyllä toivomani, mutta tapa oli rankka, olen nyt oppinut pikku hiljaa siihen, että monet rankoiltakin vaikuttavat tapahtumat ovat olleet lopputulemaltaan täysin oikein.

Viesti tulee myös läheisilltä, kun tietää, että he myös rukoilevat hengessä ja totuudessa ja on oppinut siihen, että he kuulevat sen Jumala puhuu - tai että vastausta ei tule tai... Kun meinasin vaihtaa työpaikkaa, 4 tärkeää ihmistä sanoi rukoiltuaan asiaa, ettei ole minun paikkani. Vaikka itselle tuntui siltä, että siinähän oli kaikki kohdallaan ja pätevyys piti riittää todella hyvin. En sitten lopulta hakenut, vaikka hakemus oli jo viety, pyysin poistamaan sen.

Helpointa on, että saa itse varmuuden asiasta rukoillen ja kuunnellen millaisia vastauksia Jumala antaa kysymyksiin, isompiin ja pienempiin. Kun sitten tuon kuulemisen mukaan elää, huomaa, että on kuullut oikein, sillä huomaa asioiden olevan siunauttuja. Kuulemista oppii koko ajan lisää. Esimerkiksi profetointi on vajavaista, kyllä, mutta ei aina pelkästään siksi, että profetoija on sellainen, samoin sana vajavainen johdattaa erilaisiin mielikuviin, muun kieliset, kreikka voi antaa erilaisen kuvan asiasta.


6.11. Jo ensi lauantaina Rauhalassa haluan käsitellä aihettani, joka on, että haluan selkeästi osata puhua ja kirjoittaa mikä on ilosanoma.

Monet kysyvät seuraavia kysymyksiä, joihin on kuitenkin vaikea vastata mikä niiden asioiden perusta on. Onko parannuksen teko pelastuskysymys, kuinka paljon siis pitää tehdä parannusta, että pääsee taivaaseen?. Miksi Jeesus kysyy, mikä on tärkein käsky? ja että se täyttää kaiken lain ja profeetat. Miksi Jeesus on lain loppu ja kuitenkin laki on täydellinen? Mitä on, että väliverho repesi? Mitä on ylösnousemus, Jeesuksen ja hänen jälkeensä tulevien? Jos parannusta tekemällä tai lakia noudattamalla (onko sama asia?) ei kukaan voi päästä taivaaseen, miksi parannuksen tekoa sitten kuitenkin tarvitaan? Miksi usko ilman tekoja on kuollutta? Miten keskeinen onkaan Johannes Kastajan sanat: Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Mitä tarkoittavat Jeesuksen sanat: "Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!" Myös monet pelastukseen liittyvät kohdat hämmentävät: Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu". Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.  Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.  Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?"  Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Näihin asioihin haluan saada selkeän opetuksen ja tehdä se helposti kuunneltavaan muotoon - siinä on haastetta, eikä se tapahdu kerralla. Mielestäni on niin, että kovin monenlaista opetusta on tullut, joten perustavien asioiden vahvistaminen selkeästi on tärkeää, niinkuin aina on ollut.

29.10. Jotain matkalta Jumalan johdatusta Israelissa- ehkäpä sitä tuttua lähinnä - muita asioita jäi paljon odotuttamaan mitä Jumala seuraavaksi elämässämme on suunnitellut

Kuten elämme, kysellen ja odottaen Jumalan johdatusta jokaisessa asiassa ja ajassa. Suoraan ytimeen, odotimme mihin mennä illalla ja lähdimme kävelemään, oli ymmärrys, että lähtekää liikkeelle ja minä johdatan kyllä. Käveltyämme sekä Ben Jehudalla että Jaffa -kadulla, kävelimme sitten huomaamattamme King of Kings seurakunnan kohdalle, jossa sisään oli menossa ihmisiä ja oli selvää, että sinne olimme menossa. Olimme n. 20 minuuttia ennen alkua paikalla.  Siksi tapasimme kiinalaisen rouvan - alla häneltä jotain. Rukoilimme yhdessä ja saimme kutsun myös tulla rukoilemaan ICEJ:n rukouksen aloittajan ryhmään. Kuten usein käy, vieressä ollut Etelä-afrikkalainen pastori odotti rukousta, kun kuuli rukouksemme ja sai ensin Elishevan kanssa rukoilla. Sitten rukoilimme yhdessä hänen pastorityönsä puolesta, johon hän sai useita asioita ja hän toivoi, että jatkamme myöhemminkin rukousta hänen kanssaan. Emme olisi päässeet mukaan tilaisuuteen, ellei Dagmar, ylistyksenjohtaja Kehilat -HaCarmel seurakunnasta Karmel vuorelta olisi vienyt meitä sisään, esillä emme olleet ICEJ:n matkalla ja tilaisuus oli heidän.

Siellä menin eteen ja rukoilimme brittiläisen pastoripariskunnan kanssa yhteisesti heidän työnsä puolesta, he olivat jo pitkään palvelleet. Totesimme saman minkä viime vuoden tai kahden ajan olemme todenneet, Jumala erottaa itselleen monia palvelijoitaan ja uudet tehtävät odottavat tuloaan. He saivat vahvistusta identiteeteilleen Jeesuksessa, sillä kuulin mitä Isä kertoi heistä ennen kuin he kertoivat itse. Ja te jotka tunnette minua, tämä on tuttua teille.

Ulostullessa Elishevan ympärillä oli istumassa monia ihmisiä ja oli ilo katsella sitä keskustelua, joka oli sellaista iloista jakamista Herrassa.

Toisella kerralla emme saaneet lopuksi että mennä rukoiltavaksi itsemme puolesta, mutta koin, että menen eteen kuitenkin, viereeni tuli nainen, jolle sain asioita, mutta että en rukoile siinä, hän tuli myöhemmin kokouksen jälkeiseen tunnin kestävään ylistykseen ja sielläkin viereeni, lopulta hän lähti kesken ja silloin tuntui, että voin rukoilla hänen puolestaan. Pitkä rukous on monia kyyneleitä, seuraavana aamuna hän tuli viereisen hotellin terassille lukemaan raamattua ja tunnistin hänet jonkin aikaa katseltuani, viimeisen niitin asiaan teki se, että hänellä oli hyvin samantyyppinen koru kuin Elishevalla ja se teki yhden valonsäteen auringosta silmiini, samanlaisen, kuin rukoiltaessa se teki lampunvalosta ja huomasin sen. Hän oli Saksasta.

Ylistyksessä oli kaksi ylistyksenvetäjää, molemmille sain asioita, mutta irlantilainen rouva meni rukoilemaan miehen puolesta ja sainkin tälle rouvalle asioita, joita hän sitten mielellään kuunteli ja halusi, että kirjoitan ne ylös, niitä etsiessä, rukoilin tuon toisen ylistäjän puolesta, tulikin jälleen aika yllättäviä asioita ja tuntui, että tälläkin kerralla moneen kertaan tulleet kyyneleet olivat merkkinä miten Jumala kosketti. Herra johti kertomaan monia oppimiani asioita lopuksi yleisesti ja tapasimme samalla myös erinomaista palvelua tehneen suomalaisen nuorisotyön vetäjän kanssa ja näemme mitä Jumala haluaa jatkossa tehdä, Elishevan ja rippikoulujen suhteen Suomessa ja Israelissa. Tuon ylistyksenjohtaja -miehen puolesta rukoilin myös - ilman kyyneleitä ;-)

Tuo irlantilaisrouva ja hänen porukkansa oli mielenkiintoinen, porukassa oli kasvoiltaan niin ihanan hymyilevä rouva, joka aina vahvisti sen minkä sanoin ja hän tiesi samoja asioita kuin mitä minä olin Jumalalta saanut. Se tuntui myös hyvältä ja selvältä johdastukselta, siitä miten Jumala puhuu ja miten hengessä eletään. Heidät näimme myöhemmin Western Wall:lla eli itkumurilla ja siellä rouva tuli kysymään voiko myös kotka olla henki ja sai sitten vahvistuksen tälle asialle, sillä juuri se oli hänelle edellisenä päivänä tullut mietintään. Sitten löysimme raamatusta vastauksen asialle Hesekielin kirjasta. Heidät näimme vielä Tiberiaksessa myöhemmin ja siellä vielä tuli yksi asia, mutta tällä kertaa nuorehkolle miehelle, kun kerroin mitä Kaperanaumissa voisi olla hyvä mennä katsomaan. Sanoin ensimmäisenä Magdala -sanan, joka oli hänelle tullut hänelle mieleen Jumalalta ja sanoi, että ei hänelle sellaisia yleensä tule, sain myös vahvistaa tätä, sillä juurikin samaan tapaan minulle Jumala on puhunut.

Toinen kerta King of Kings Jerusalem
Toinen kerta King of Kings Jerusalem
Dagmar lipun kanssa ja Karen vieressä kasvot tännepäin Kehilat -Ha-Carmel
Dagmar lipun kanssa ja Karen vieressä kasvot tännepäin Kehilat -Ha-Carmel

11.10. Jumala puhui ja näytti, että on jälleen aika keskittyä parantumiseen ja parantumisessa pysymiseen. Olen saanut lisää uskoa ja ymmärrystä asiasta. Olen tästä siunauksesta kovin onnellinen. Usko on tuo monesti haluttu asia. Siinä olen saanut mennä eteenpäin ja se on suoraan Jumalan äänen kuulemista, eri tavoin, miten Hän puhuu, ei miten itse haluaa. Hänen tahtonsa tekemistä rukouksessa. Sanan julistamista, jonka kuulet Häneltä, uskossa julistamista - ääneen julistamista. Ilman epäilystä. Auktoriteetilla ja käskyllä. Sillä sanalla, jonka Jumala lähettää. Jos kyse uskovasta, seurakunnan vanhimpien kutsumista koolle, kätten päälle laittamista. Kun julistamme evankeliumia, Hän vahvistaa sanansa ihmein ja merkein. Parantuminen toimii todella näin ja muillakin tavoilla.

Toinen on terveenä pysyminen. Siinä etenen, niin että se tulee sydämen tasolle, sanassa pysyminen, vain yhden totuuden kuuleminen ja uskominen, Jumalan totuuden. En kuuntele toisella korvalla maailmaa ja omia muistojani tai ymmärrystäni, vaan molemmin korvin mitä Jumala sanoo, sitten julistan sitä ja pysyn sydämessäni siinä, mikä on totta. Jeesuksen haavojen kautta meidät on parannettu.

Room. 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä Aam. 5:14 Etsikää hyvää, älkääkä pahaa, että te eläisitte. Silloin Herra, Jumala Sebaot, on oleva teidän kanssanne, niinkuin te sanotte.

1.10. Saamme kasvaa koko ajan.

Jotain siitä, millaista ihmistä pidämme hyvänä ystävänä?

- sellaista, joka tekee meille kuin hän itsellekin toivoo tehtävän

- Joka sanoo niin kuin Joonatan Daavidille: "Mitä sinä vain lausut toivovasi, sen minä sinulle teen"

- sellaisesta, joka on puolellamme, koko ajan

- sellaista, joka ajattelee parastamme

-sellaista, joka on uskollinen eikä jätä eikä hylkää, pysyy ystävänä virheitämme huolimatta

- ajattelee meistä hyvää jo ennen kuin näkee ensimmäistä kertaa

- on valmistettu tekemään kaikille monin tavoin kaikin tavoin hyvää ja tekee myös

- valitsee, ottaa ja antaa aarteita aarrearkustaan meille - juuri oikealla hetkellä

- on halunnut oppia olemaan ja muuttumaan hyväksi,

- osaa ajatella ja tietää mikä on ihmiselle parhaaksi - tuntee sanan on Jeesuksen ystävä

- kantaa meidän taakkojamme,

- tarkoittaa aina hyvää

- myöntää virheensä, on aito,

-puhuu hyviä asioita ja kauniisti,

- rohkaisee, kannustaa, arvostaa, antaa mahdollisuuksia

- antaa meille sopivia hyviä lahjoja ja yllätyksiä

-kuuntelee, antaa aikaa,

- näkee hyvät puolemme ja kiinnostuksemme ja siksi ne ovat myös hänelle tärkeitä

- kulkee vierellämme - äänettömästikin

- on lempeä, ei välitä eikä edes näe virheitämme, ellei voi auttaa

tai emme ole juuri oikeaan aikaa kyneneviä ottamaan hyvää neuvoa vastaan

- varoittaa vaarasta

- antaa meille mahdollisuuden loistaa ja epäonnistua, mutta on nostamassa ja lohduttamassa

- ei pakota meitä mihinkään,

-ei vaadi, että olemme parhaita eikä vertaile meitä muihin,

- ei häpeä meitä vaan arvosta ja kunnioittaa

- itkee kanssamme tai iloitsee kun iloitsemme,

- on kanssamme kun pyydämme ja vielä enemmänkin

- kertoo kuinka erinomaisia me olemme - tällaisenaan

- antaa virheemme anteeksi

- auttaa piilossakin meitä,

- ajattelee meitä, kun ei näe meitä,

-puhuu meistä hyvää selkämme takana,

- uskoo meihin loppuun asti, ei ikinä luovuta, kärsii kanssamme, taisteleekin puolestamme, ja tarvittaessa kuolee puolestamme.

-Sellainen on hyvä ihminen, hyvä - sillä, rakkaus ei tee mitään pahaa, vaan hyvää, hyvyys ja Jumalan rakkaus. Sellaiseen meidät uskovat on kutsuttu, täydellisyyteen - Jeesuksen kaltaisuuteen.

26.9. Hyvä ja kiitollinen mieli viikonlopusta, Herra toimi. Mitä tänään, selkeää jatkoa aiemmin alkaneeseen. Smith Wigglesworthin opetuksia, pitkä hyvä opetus youtubessa yli 6 tuntia. Markuksen evankeliumin Herra toi myös eteeni. Olen kiitollinen, myös päivän muista johdatuksista.

24.9. Jumalan hyvyys aiheena: Olemme kiitollisia Jumalalle, todella monta voimallista Jumalan omaa paikalla, saimme rukoilla yhdessä ja rakentua. Monta hyvää - hyvää ystävää, pitkään Jumalan opissa olleita ja uskossa kasvaneita. Monia tiedonsanoja jaettiin Herralta, toislleen ennalta tuntemattomat saivat hyviä asioita, joita Jumala halusi heille kertoa.

On aina ja joka kerta :-) on upeaa kun emme tunne toisiamme ja rukoilemme ja täysin tietämättömiä asioita tulee esiin ja toinen vahvistaa, että näin on, se toi paljon helpotuksen ja ilon kyyneleitä. Jumala näkee, tietää, rohkaisee ja kertoo identiteeteistä ja millaisia lahjoja Hän on antanut, antaa ymmärrystä tulevasta. Paikalla oli yksi kiertävä paimen, Jumaln rakkaudesta ja hyvyydestä miltei osaton sai upean eteenpäinmenon, Olli (tiedän, että voi laittaa nimen) jälleen kertoi mikä Jumalan sydämellä on koko kansalle, temppelistä ja että on uuden siunauksen alkaminen (oliko oikein Olli?...). On myös uusi vuosi näillä näppäimlllä heprealaisessa kalenterissa.

Ihanasti oikeat sanat Jumala antoi ihan täsmänä, olet hyvä tyyppi (ei kannata ihmetellä mitä sanoja tulee, uskollisesti ja kuuliaisesti sanotaan mitä kuullaan, nähdään ja ymmärretään) ja että hän tykkää myös kasveista ja että osaa illoita pienistä asioista ja että hän on tosi vahva (ei ollut ihan täsmälleen nuo edelliset sanat mutta kovin lähelle kyllä) rohkaisija ja kannustaja eikä koskaan luovuta kun toisesta on kyse. Henkilökohtaisia asioita Jumala puhui lisäksi joita tässä ei mainita, jotka pitivät myös paikkansa. Isähahmo, Jumalan hyvyyden tunteva upea tuore aviomies oli paikalla hän on myös Jumalan varman sanan julistaja, hän oli vahvalla tiellä, jolle on päässyt ja kasvua on tulossa, sana oli hänelle tuttu.

Meille voimallisen näyn antanut ihana nainen oli Jumalan väkevän voiman omaava, hänelle Jumala puhui paljon. Ja paljon muuta, josta en kuullut, mutta rukousta oli paljon. Kaikki tämä rohkaisee - vahvistaa uskoaamme. Kuten yleensäkin jokin osa jää ymmärtämättä, joku ei ehkä tullut niin siunatuksi tänään kuin olisi pitänyt. Rukous on, että anna, täytä ja siunaa vaikka me olimme vajavaisia. Samoin olin valmistautunut paljon kertomaan miten käytännössä tuo Herran hyvyys näkuu ja mitä Hän on antanut siitä ymmärrystä. Oli kuitenkin ihanaa, ettei jäänyt epäselväksi, että Herramme teki tänään työtä meissä, Kiitos Jeesus! Ylistys Sinun nimellesi, korkeimmalle!

Mitä ei käyty illalla Lahdessa. Ne hyvät raamatun paikat Jumalan hyvyydestä.

Apt. 10:38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

Room. 2:4 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

Luuk. 2:14 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

Mark. 10:18 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin.

Ps. 27:13 Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. 14 Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.

1. Tim. 4:4 Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan;

2. Kor. 9:8 Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää;

Room. 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä

Psalmit 84:12 Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi; Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat.

Ef: 5:9 sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä

Tit. 3:4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, 5 pelasti hän meidät,...

Room. 11:22 Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.

Fil. 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Ps. 143:10 Opeta minut tekemään sitä, mikä sinulle kelpaa, sillä sinä olet minun Jumalani. Sinun hyvä Henkesi johdattakoon minua tasaista maata.

Aam. 5:15 Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää ja saattakaa oikeus voimaan portissa: ehkäpä Herra, Jumala Sebaot, armahtaa Joosefin jäännöstä.

Hepr. 13:16 Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy.

1. Piet. 3:17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

Aam. 5:14 Etsikää hyvää, älkääkä pahaa, että te eläisitte. Silloin Herra, Jumala Sebaot, on oleva teidän kanssanne, niinkuin te sanotte.

Gal. 5:22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

3. Joh. 1:11 Rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Joka hyvin tekee, se on Jumalasta; joka pahoin tekee, se ei ole Jumalaa nähnyt.

1. Piet. 4:19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.

1. Piet. 2:15 sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä

Saarn. 7:18 Hyvä on, että pidät kiinni toisesta etkä hellitä kättäsi toisestakaan, sillä Jumalaa pelkääväinen selviää näistä kaikista.

Tit. 3:8 Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille.

Jes. 43:19 Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin - ettekö huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle.

15.9. Ainoa vaihtoehto on katsoa Jeesukseen. Pyhä Henki kertoo meille tulevat, ohjaa meitä, johdattaa meitä antaa ilmestystä, opettaa, muistuttaa siitä mitä Jeesus sanoi ja johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Siksi maailmaan katsominen ei ole uskovan tie. Kaikki myös lopunaikoina tulee olemaan kuten Noan aikoina ja Noalle Jumala puhui ja tämä toimi kuten Jumala antoi tehtäväksi. Se on meidän tiemme. Voimme olla tietoisia maailman tilanteesta, miten kukin sen sitten taitaa. Mutta uskovan tulee kuulla Jumalalta, mikä se oikea kunkin osuus on, varmasti meidän tulee osata myös keskustella asioista, mutta jos tämä keskustelu on ainoa mitä teemme, pysymme aina maailman asioissa ja niistä riittää näkemyksiä loputtomasti. Tarvitsemme ymmärrystä mitä tarkoittaa, että Jumalan hyvyys vetää ihmistä puoleensa, se on siis keskeinen aiheemme, joka on vahvistunut koko ajan. Siis vähän yli viikon päästä, la 24.8. klo 17 alkaen, Lahden metodistiseurakunnan sanan ja rukouksen illassa. Tervetuloa paikan päälle tai streamiin mukaan. Tallennuskin pitäisi tulla, ilman rukousosuutta toki.

14.9. Arjessa Hän toimii ja etukäteen valmistelee asiat. Ostaessamme haluamiamme taimia eilen: https://www.makisenmaki.com/heinolan-kk, miltei kaikki ostamamme oli puoleen hintaan ja multakin varsin edullista mitä olen vertaillut. Kalkkia saatiin kaupan päälle ja kun syyslannoite oli sieltä loppu, kävin lähikaupassa ja niinpä siellä oli harvinainen ilmoitus, että saa ottaa ilmaiseksi, kahta lannoitetta. Se oli vielä lisäilo ja lisävahvistus, että Herra siunaa tämän asian eli puutarhan hyötykasvien laittamisen jo jatkoonkin. Syyslannoite jäi saamatta, kun sitä ei ollut. Mutta jatkossa muuta lannoitetta riittää meidän aika pieniin tarpeisiin pitkään. Illalla ehdin tutustua istuttamiseen, kun satoi, niin en lähtenyt tutustumaan istutuspaikkoihin ja sainkin lisätietoa miten talvisuojausta voi tehdä, kevätauringon suojaa ja tarkempaa ajatusta toteutttaa jyrsijäsuojat. Tämän sateenkin koin selväksi siunauseksi. Kiitos Jeesus.

4.9. Rukouspyyntöjen päivä tänään erityisesti.

3.9. Rauhalassa vahva rukoushetki, johon pyydettiin vastuunkantajia, sillä välillä vaikuttaa siltä, että tarvitaan sellainen kerta. Hyvä aloittaa syksy, keskustelua, raamattua aiheena ylistys ja muutakin. Sitten rukoilimme joukolla jokaisen puolesta ja jokainen rukoili mitä Herralta sai. Pitkä rukousaika. Paljon myös tapahtui. Olemme kiitollisia Jumalalle. Hyvin paljon vahvistuksia armolahjoissa ja kahta? rukoilimme tulevaksi. Kiitos Jeesus!

23.8. Hyvän sydämen miehet, joita Jumala haluaa nyt kohdata: Hyvästä Jumalasta kertominen jatkuu, moni ihminen kuulee jotakin Jeesuksesta. Joka viikko useampi.

Pitkän uran mies: Eilen perjantaina todella kokenut - hyvän sydämen mies, kuuli totuudenmukaisesti hyvän todistuksen työuraltaan, kuinka hyvin hän tekee työtä, usealla tavalla. Sain ymmärryksen, mikä Jumalan tarkoitus on, kun kyselin sitä ja ajattelin tätä miestä. Hänen vilpitön tekemisensä omassa työssään toisten auttamisksi ja juurikin keskeistä oli, ettei hän ollut saanut oikeaa palautetta työstään, nyt todellakin oli jo sen aika. Selkeästi koin, mitä totuudessa pitää sanoa ja sydämelle sain asiat puhua. Jumala antoi myös mahdollisuuden keskustella tällä kertaa lisäksi myös kahdenkesken, kun tämä itse aika poikkeuksellisesti aiemmassa tilanteessa sanoi, haluaako joku vielä keskustella kahden kesken.

 Ja monta johdattettua asiaa, Jumalan hyvyys tuli näkyviin, sillä Hän mahdollisti tuon varsinaisen näkemisen eilen ja ensi yleisemmän tilanteen ja sitten kahdenkeskisen hetken. Minua lämmitti se, että Jumala kertoi, että Hän todella tietää tämän miehen ja on nähnyt miehen hyvän sydämen ja että tämä mies ei ollut kuullut kunnolla hänelle kuuluvaa palautetta tai suullista kertomista, että ihmiset arvostavat sitä, miten hän oli tehnyt töitä. Tämän Jumala antoi minulle ymmärtää etukäteen ja sen kerroin.

 Lisäksi olin johdatettu näkemään hänen "asiakkaitaan" juuri sopivasti, aiemmin, ihan juuri ennen tätä tilannetta, jotta saatoin todella kertoa totuuden asioista. Minua Jumala on kouluttanut puhumaan totuutta jo pienestä pitäen, saatan katsoa teoista, millainen mies on kysessä. Itse hän ei ollut nähnyt ihan niin hyvin totuutta työnsä tekemisestä (joka varmaan tuttua sinänsä monelle). Tämä oli lisäksi tärkeä piirre Jumalalle, siinä näkyi myös hänen vilpittömyytensä, että ei tunnistanut kaikkia asioita itsessään, ei ottanut suoraan näitä hyviä sanoja vastaan, kun ei niin kokenut eli puhui totuudenmukaisesti, joka sekin on kovin tärkeää Jumalalle. Tällä kertaa tämä oli ydinasia. Useimmiten ihmiset tuossa iässä ovat kuulleet, että Jeesus on ainoa tie taivaaseen, joten se varmasti oli tuttu asia. Joka tapauksessa, sen asian uudelleen puhumiseen ei annettu aikaa, joten asia meni kyllä hyvin. On hyvä muistaa, että vihollinen kyllä tekee oman osuutensa, kun Herra on ensin puhunut asiat, sitten tulee asioita häiritsemään ihmistä. Sen usein kokee selvästi milloin tämä alkaa, tulee esim. toiselle tai molemmille hankala olo.

Antelias ja hyvää tarkoittava perheensisä: Muutama päivä sitten muita auttava perheenisä, jolla on hyvä sydän, jutteli parisen tuntia kanssani ja Jumala yhdisti meitä todella monin tavoin, samanlaista ajattelua, ihan niitä yksityiskohtia myöten, jotka vain Jumala järjestää keskusteluun.

Joskus kerron niin, että ihminen itse tunnistaa että kirjoitan hänestä, mutta eivät muut. Tällä miehellä juurikin auringonvalo oli osunut oman pojan (rippi)kirkossa juuri häneen Porin läheisessä kaupungissa ja poika kertoi, että huomasitko, vain häneen. Jumalan antama merkki - valo, joka tietysti puhuu Jumalasta valona. Ei siis taaskaan ole sattumaa kun valo osuu jonkun kohdalle ja juuri kirkossa vain yhden kohdalle ja sen vielä huomaa kaksi, oma poika todistaa, että huomasitko? Seuraavana? minä, jokainen tuo jonkin palasen ihmisen elämään. Tällä kertaa harvinaisen monta asiaa ehdittiin käymään läpi ja monta monta vastausta tuli samalla kysymyksiin, joka ihmisellä voi olla. Sekin tärkeän tärkeä asia, että oma usko mihin elämän peruskysymyksestä, onko Jumlaa ja miksi olen ja muu sen tyyppinen, perustuu johonkin ajatukseen, mutta moni ei pysty sanoin kuvaamaan mihin oikeastaan uskoo elämänsä perustuvan tai ei uskalla sitä myöntää. Perusteleminen on myös usein vaikea asia - uskoa ei sanoiteta, sanota ääneen - hän sen oli tehnyt.

 Meillä uskovilla tulee aina olla halu vilpittömästi kertoa totuus Jumalasta rakkaudella, eli niin, että tämä ihminen saisi oikean kuvan Jumalasta, rakastavana Jumalana, joka on ihmeellinen ja joka haluaa pelastaa jokaisen. Todistaa, että Jumala on olemassa ja että Hän on aina hyvä. Ollen valmis kertomaan mihin usko perustuu, oma ja pystyä vastaamaan kysymyksiin Pyhän Hengen ohjaamana.

 Usein käydään asiaa läpi, miksi Jumala sallii kaiken pahan, kuten tälläkin kertaa, johon vastaus on lyhyesti syntiinlankeemus, vihollinen, maailman pahuus ja sitten jokaisen ihmisen oma kamppailu. Keskeistä ovat kaksi asiaa uskovalle ymmärtää, miten "pitkällä" olemme uskossa eli miten Jumala on jo vienyt meitä eteenpäin ja kuinka hyvin kuulemme Jumalan äänen.

 Hän kertoi oman ajatuksensa, jonka kertomista kovasti arvostin. Ja minä omani. Joskus lyhyt on hyvää joskus pitkä, pitäisi saada ymmärrys mitä milloinkin pitää sanoa. Käyn läpi tilanteita rukouksessa, kysellen Jumalalta teinkö sen minkä Hän halusi. Ja Hän johdattaa, koko ajan asia etenee omassa opetuslapsen osassa ja aina on eteenpäin menoa.

 Jotain ajatusta miten olla kertomassa ilosanomaa? Varmana uskossa - miten se kehittyy? Opettelen tuntemaan Jumalan, jotta voin totuudessa ja rakkaudessa kertoa Hänestä. Jumala, raamatun sana on keskeinen ja Pyhän Hengen johdatus. Hengellä täyttyneellä on halu kertoa ilosanomaa, olen rohkea, koska Jumala johdattaa tilanteisiin ja kohtaamisen aikana. Siinä on samaa kuin että "profetoi uskosi/uskon määrän mukaan", emme siis koskaan keksi asioita tai parantele totuutta, sillä Jumala on kaikkein suurin ja korkein ja voimallisin tekemään mitä ikinä tarvitaan ja joka kerta. Emme yritä tehdä asiaa jollakin tavalla pakosti ja päätä etukäteen miten asia menee. On hyvä pyytää Jumalalta harjoitusta asiaan ja kysyä mitä tarvitaan, todistamisen tapoja on niin monta kuin ihmistä, mutta jokainen meistä harjaantuu asiassa, olemmehan opetuslapsia. Ja niin osaaminen on käytössä paremmin, mutta senkin teemme Jumalan ohjauksessa.

 "Vekkuli" asia on, että me saamme oppia ja kuitenkaan emme voi tehdä vaikka todella isoa määrää asioita, joista sitten itse poimimme mitä itse koemme, että ihminen tarvitsee. Silloin ihminen tekee. Mutta olemme opetetut Pyhän Hengen ohjauksessa kertomaan asioita oikein ja kun olemme oikein oppineet, Jumala käyttää meitä, sillä olemme Hänen opetuslapsiaan, emme jonkin opin tai tavan opettamia`= näin se tehdään. Silloin Pyhän Hengen on helpompi käyttää oikeastapohjasta vain vähän säätämällä asioita miedät kertomaan oikein. Jos moni asia on vinksallaan, miten kertoa oikein? Se vaatii todella kuuliaista Jumalan kuulemista tilanteissa ja voi olla vaikea yhdistää ajatusta, että ihminen kuulee Jumalan puheen vain kun todistaa eikä paljon muulloin. On siis helpompi tunnistaa, että Jumala johdattaa asiat tilanteessa, kun tietää tavat joilla Jumala on ennekin puhunut. Silloin näemme miten asiat todella myös osuvat oikein. Päätös myös uskonratkaisusta on aina ihmisellä itsellään, mutta Jumala on vaikuttanut sillloin asiaan. Eiväthän kaikki Jeesusta suoraan kuulleetkaan kaikki uskoneet, sillä eivät halunneet uskoa totuutta ja rakkautta vaikka näkivät myös hämmästyttävän määrän ihmetekoja. Niitäkin voi tapahtua näissä tilanteissa toki, sitäkin on syytä odottaa, useimmin ensimmäiset ihmeet ovat jotakin valmistavia asioita taustoissa, asioissa, joita ihminen on kokenut ja ne ovat johdatettuja asioita, ihmeitä. Ne luovat perustan kohtaamiselle, mitä Jumala haluaa puhua. Jumala käyttää ihmistä, mutta Jumalan osuus on selkeästi suurin. Jumala käyttää perhettään, kertoen millainen perhe hänellä on, jotta tämä hyvä perhe kasvaisi.

 Tavoite koko ajan kuitenkin on se, että Jumala antaa kaiken, ihminen vähenee. Jokainen ihminen voi uskon pituudesta riippumatta todistaa Jeesuksesta, kun on täyttynyt Pyhällä Hengellä, tämähän on peruslähtökohta, onhan niin, että jos kuuliaisesti tekee minkä Jumalalta saa, on todella tekemässä parhaansa Herralle. Jumala sitten johdattaa koko elämän. Julistaminen tarkoittaa perusajatteluna raamatun mukaisen pelastussanoman kertomisen sellaisenaan - kovinkin lyhyesti. Keskeistä on julistaa eli kertoa puhdas evankeliumi, Jeesus pelastaa ikuiseen elämään - Taivaan Isän luo, synnin tunnustamisen, sen anteeksi saamisen ja sydämessään uskon avulla, että on anteeksi saanut ja sitten Jeesus on kastanut Pyhällä Hengellä. ...ihminen tekee itse ratkaisun, siinä voi aina olla mukana tai kertoa, että sen voi hyvin tehdä yhdessä Jumalan kanssa missä ja milloin vain. Joskus kerromme totuuden, Jumala on täysin hyvä, vihollinen täysin paha, mutta vain Jumalan luoma langennut enkeli.

7.8. Muutama viimeaikainen asia, mitä Jeesus tekee.

Elisheva lähetti vanhalle ystävälleen rukoillen New Vine tapahtumassa viestin, jossa raamatunkohta. Sitten ystävä kertoi, että oli ollut selkäleikkauksessa, joka ei ollut onnistunut. Rukouksen seurauksena Jeesus paransi selän.

Eilen Hengen uudistuksen Kesäspirit tapahtumasta rukousvastauksia/rukouksessa tapahtunutta rukoilimme aiemmalla rukous ja ylistysmatkallamme olleen ystävämme kanssa. Ja kuten usein, emme kysy rukouspyyntöä, vaan rukoilemme mitä Pyhä Henki meille kertoo asioita ja kehottaa rukoilemaan. Elisheva näki pään alueella olevan hankaluuden, monimutkaisen asian ja kuvasi sen juuri oikein ja sitten asiaa rukoiltiin ja saatiin apua - parantumista, niin apua saatiin myös sydänasiaan kuin useaan muuhun asiaan.

Rukouspalveluun tullut henkilö sai vasempaan jalkaan pituutta, selkään vahvistusta sekä luustolle, että lihaksille, Herra suoristi lonkkaa ja monta Pyhän Hengen kertomaa asiaa jatkossa kulkemiseen ja varsinkin yhteen isoon murheeseen, joka hänellä oli. Sama henkilö oli johdatettu lähelle istumaan aiemmin, jo puhujan aikana ja kysyin Jumalalalta kenen luokse menen rukoilemaan - kun yhteinen rukous alkoi, näin, että tuon henkilön lähellä rukous oli kunnossa ja toinen paikka jotain katsoin, oli tyhjentynyt juuri, joten jäi yksi ihminen jonka luokse menin ja rukoilimme ja juttelimme pitkän aikaa, pitkälle toista tuntia hämmästyen kuinka samoja asioita Jeesus oli molemmille opettanut. No, siis tuo henkilö, jonka luokse en mennyt, tuli sitten rukouspalveluun, jotta saatoimme yhdessä Elishevan kanssa rukoilla hänen puolestaan, molemmat tarvittiin. Tässä rukoiltiin lähtökohtaisesti paljon armolahjojen käytön ja kätten päälle laittamisen, öljyllä voitelun ja uskonrukouksen tavalla, Jaak. 16. "Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. 14 Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, 15 ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. 16. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan."

Yksi henkilö sai vahvistusta kysymäänsä asiaan, paljon identiteetin vahvistusta, kuten sanotaan mitä Hän on Kristuksessa ja lempeyden, herkkyyden ja kauneuden asiaa - rauhaa ja lepoa elämään.

Parisuhteen siunaukseen nuori pariskunta sai paljon vahvistusta ja asioita, myös vahvistusta Pyhän Hengen ohjauksessa jo olemisesta ja armolahjoista vahvistusta. Jälleen tulee mieleen, että Jumalan suurista teoista meidän jokaisen Jeesuksen oman tulisi kertoa enemmän toisillemme, että kaikkien uskokin vahvistuisi.

30.7.

Ajatuksia rukouspyynnöissä J:lle:

Ensimmäiset itselle mieleen tulevat ohjeet, kun jokin oikein pahasti kiusaa tai on niin hankala olo kuin että haluaisi kuolla.

- Jumalan lupaukset: eli se mitä Jumala sanoo, lähteä niistä, ei ihmisten tekemisistä tai sanomisista: Rakkauteen keskittyminen.

mm.

Room. 13:10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

Room. 8:35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 

Room. 12:39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Ef. 4:15  vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

ja vähän muita enemmänkin vain jotain:

Jaak. 1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.

Jaak. 5:16 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

1. Joh. 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Jaak. 4:7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

- - Aina on hyvä pitää hengellistä musiikkia soimassa, joka puhuttelee kulloinkin. Jumalan ylistäminen on suurempi asia kuin usein on ymmärretty. Sillä me elämme Hänen kirkkautensa ylistykseksi, josta osa on tietysti Jumalan ylistäminen musiikin ja laulun tavoin. Kun elämme Hänen sanansa mukaan, Hänen vanhurskaudessaan olllen ja eläminen Jumalan kunniaksi Hänen sanansa mukaan Pyhän Hengen ohjauksessa antaen kaikesta kunnian Hänelle, on se keskeinen osa Jumalan kirkkauden ylistystä.

Ef. 1:14 Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi.

1. Raamatun mukaan tuomio on pelkästään Herran, ei ihmisen. Joillakin on jopa tapana löytää virheitä toisista uskovista tai uskonsuunnista, heidät usein tunnistaa siitä, että haluavat olla oikeassa, mutta siunaavat selvästi vähemmän kuin antavat ymmärtää, että joku on väärässä eivätkä heidän tekonsa todista uskosta. Se on jotain farisealaisuuden tapaista. Parempi on ensin etsiä se tukki omasta silmästä ennen kuin nuhtelee veljeä, sitten kyseisen ongelman voi nähdä ja tuoda Jumalan vastauksen asiaan tai osan siitä, vastaus voi olla osittain samaakin, usein vähän erilainenkin, sillä vain Pyhä Henki osaa tuoda meille asiat oikein. Monesti on useimmiten turvallisempaa, että siunaa veljeä tai siskoa rohkaisten, rukoillen ja hyvillä teoilla - laupeuden teoilla. Jokainen kasvaa Jumalan tuntemisessa. Jos on tullut uskoon pitkän aikaa sitten, usko on muuttunut moneen kertaan paremmaksi ja vahvemmaksi. Alkuaikojen tilanne saattoi olla hyvinkin hataralla pohjalla, mutta Jeesukselle pelastus on on ensi ja tärkein ja sitten tulee kasvaminen - tuossa kasvamisen ajassa meillä on opittavaa siis. Moni katsoessaan peiliin voi miettiä alkuaikojen uskoa, miten silloin uskoi. Mutta myös sitä mikä oli se ensirakkaus uskoon tullessaan, onko sitä edelleen? On kuitenkin muistettava, että kun ihminen on kovinkin kova sydämestään niin Jumala rakkaudessaan myös nuhtelee ihmistä, jotta tämä pääsisi oikeaan suuntaan, enkeleitäänkin Hän nuhtelee ja uskonveljien ja siskojen tuleekin joskus nuhdella toisiaan. Kyse on siitä, onko lain tulkinnasta vai Pyhän Hengen toiminnasta.

2. Usko tulee koetella sanan mukaan. Sydämen uskolla pelastutaan. Pyhän Hengen kasteesta tunnistaa Jeesuksen kasteen. Jos on paljon syntejä ollut, Jeesus sanoo, että hylkää ne ja Hän auttaa, mutta osa synneistä tuntuu olevan paljon sitkeämpiä kuin toiset. Hän iloitsee kyllä kun suunta on oikea ja vie eteenpäin. Usein me ihmiset tuomme toisillemme raskaita taakkoja kannettavaksi.

3. Parantumisasiassa meidän tulee myös auttaa toisiamme - Jeesus haluaa parantaa koko ihmisen, pelastus, sielun muuttuminen sanan mukaiseksi ja fyysinen parantuminen ja se vaikea asia, vihollisen toimet - henkivaltojen asiat , onko siis kyseessä henkivalta, joka kiusaa. Jos joku kiusaa, se ei koskaan ole Jumala, se on vihollisesta tavalla tai toisella  - kaikki nämä ovat osa kokonaisuutta, jonka kohtaamme. Parantumisasiassa syyllistäminen ei auta. Se ei ole auttamisen keino. Toki jokin asia on omaa syytäkin, mutta tarvitsemme jotain sellaista joka vie meitä eteenpäin asiassa.

Jeesus haluaa aina parantaa, sillä tutkiessaan sanaa mitä Jeesus teki maailmassa asia vahvistuu ja se mitä hänestä sanotaan Parantaja, tämä asia vahvistuu- parantaminen ja parantuminen, kuten muutkin asiat etenevät ihmisen ojentautuessa uskon ja Jumalan suunnitelman mukaan. Parantuminen yksi selkeästi etsityimmistä uskon asioista, on hyvin paljon opettajia ja opetuksia esim. nykyisin näkyvimpiä Suomessa Pirkko Vesavaara, ulkomailla Andrew Wommack, Suomeksi käännetty https://youtu.be/SplhpNjSurg joka perustuu John G. Lake ministies (perustuen John. G Lake), Smith Wigglesworth, Kathryn Kuhlman jne. joista näkee, että on monenlaista rukousta parantumiseksi. Esim. ...ja uskonrukous parantaa sairaan. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta.

4. Mitä milloinkin tapahtuu? Meidän uskomme on, että Jumala johtaa elämäämme ja saamme ne asiat, jotka tulee tullakin ja lisäksi saamme itsekin pyytää ja Jumala kuulee puheemme ja rukouksemme. Tehtävämme ei ole arvioida toisten uskoa, ellei Herra siitä puhu. Voimme toki keskustella uskonasioista ja toivoa, että se siunaa. Kuitenkin meidän tulee kuulla, että Jeesus voi meitä ohjata - Minun lampaani kuulevat Minun ääneni, ne seuraavat minua ja minä tunnen ne.

Sana kertoo lähimmäisen rakastamisesta ja siihen kyllä kuuluu sanan tutkiminen Pyhän Hengen auttaessa siinä ja silloin sanan tutkiminen ei johda hankaliin mieltä pahoittaviin väittelyihin, mutta toivottavasti johtaa siihen, että huomaa oppivansa, sillä se on jokaisen opetuslapsen osa. Viimeksi käyty läpi neljä hevosta ilmestyskirjan 6 luku - onko valkoisella hevosella ratsastava Jeesus? Amplified raamatun mukaan on, samoin monen opettajan, mutta monen hyvän opettajan mukaan myös ei ole.

Jumalan lapset oppivat vähän eri tavoin ja kulkevat eri asioissa eri aikoina, joten kaverilla on usein meneillään muita asioita kuin itsellä, mutta voi olla samojakin ja Henki yhdistää ja voi tuoda juuri ne asiat jonkun ihmisen kautta mitä tarvitaan ja Jumala haluaa, että lapset kokoontuvat yhteen oppimaan sanaa, rukoilemaan ja ylistämään Jumalaa. Sanasta tulee aina uusia asioita, joista olemme tietämättömiä kunnes Herra avaa asioita Hänen järjestyksessään.

Jokaisen uskovan tie kirkastuu monenlaisin upein ja hienoin kääntein ja takapakeinkin, joista ihminen kyllä oppii ja elämänkulku (tie) paranee ja ihmistä puhdistetaan koko elämä, joten tuo puhdistuminen vie parempaan elämään, mutta tarkoitus on, että ihminen muuttuu ja usein sitten teot seuraavat, kun alkaa ymmärtää miksi. Ymmärrys on Jumalan tuntemista. On myös hyvä tehdä, kuten sana sanoo vaikkei vielä ihan ymmärräkään.

Lähtö poikamme Karin häihin juuri 30.7. Lisää vielä tulee. Tässä nyt muutama ajatus.

9.7. Keskikesä, opetusten tekemisen kysymistä, kokonaisuutena... Kyllä - aloitan tekemään.

7.7. Israel Ilta Heinola, Karmel -yhdistyksen ilta, oli siunattua kun kävi Room. 11 lukua läpi kanssa samasta aiheesta ja vielä yhden hyvän raamatunopettajan näkökulmaa läpi, josta olimme juuri saaneet samoja ajatuksia.

Johdattui jälleen muistiin tänään se käytännössä, miten uskovat katsovat toistensa syntejä väärin - eli tuntevat siitä väärää iloa, että eipä tuo uskova ole kovin kummoinen, kun ainakin omasta mielestään löytävät jonkin synnin toisesta uskovasta, josta itse eivät vaikuta itse kärsivän - ehkä. Sydämessä pitäisi olla rukous Jumalan puoleen, mitä rukoilla ja rukoilla Jumalalta apua eikä olla vahingoniloinen. Itsestään selvää on, että Jumala haluaa meidät Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen. Sillä tiellä meillä on oppimista, mutta ja ilman Jumalan puhetta asiasta, sanan tuomaa elävän veden virtaa, eli totuuden tuomista asiaan, kun ja miten Jumala sen puhuu, ei tuo elämää ihmiselle vaan tuomion ja tuomio on yksin Herran.

5.-6.7. Israel, miksi Israel on vaikea kysymys monelle: Kesäpäivillä hyvä ystävä kysyi tämän kysymyksen, emmekä ehtineet sitä yhdessä pohtia. Aloitin asian perusteellisemman tutkimisen seuraavana päivänä, sillä se on monen kysymys, eikä aidosti ole asiaa kerralla pohtinut, ehkäpä monesti kyllä muutoin. Kirjoitan siis kuten itse asian olen ymmärtänyt ja nyt pitää tämä teksti vielä editoida ja myöhemmin tästä myös opetus, tämä on 1. versio:

Ongelmaksi näen sen, että osa uskovista, pelastuksesta osallisista, näkee asioita yksipuolisesti, Israel -näkökantansa suhteen. Siis joko Israel -porukat ovat täysin harhassa tai Israelista ymmärtämättömät ovat miltei uskosta osattomia. Mielestäni nämä lähtökohdat ovat molemmat vääriä lähtökohtia ajattelulle. Kokonaisuutta tavoittelen totuuden löytämiseksi. Nyt kirjoitukseni tässä vaiheessa 6.7. sanon näin: Kaikki ovat kirkkautta vailla ja omilla polulllaan ja kaikki ovat päässeet osalliseksi pelastuksesta, joka on Jeesus, Yeshua ja Hänen sovitustyönsä ja ylösnousemisensa - en kertaa pelastusperusteita tässä :-)

Päättelyn asia ensin:

Usein ihminen päättelee asiat liian yksinkertaisesti ja tekee päätelmän sen perusteella jääden asiaan kiinni. Peruskaava on, että me ihmiset oivallamme yhden asian oikein, ainakin omasta mielestämme ja sitten alamme todistamaan tätä oikeaa ajatelmaansa oikeaksi ja alamme huomata sen suuntaisia asioita ja/tai etsimme sitä tukevia asioita, jotta todistaisimme, että alkupäätelmä on oikein. Tämä on tieteellisenkin tutkimuksen ongelma. Siksi totuutta pitää rakastaa, eli tehdä tinkimättä todella töitä totuuden löytämiseksi. Kuten Jeesus sanoi, ne, jotka janoavat eli he todella haluavat elämän vettä Häneltä. Ja tulkaa ja juokaa. Pitää tehdä siis aktiivinen työ, tulla Jeesuksen luokse ja sitten Hän antaa elämän veden lähteestä juotavaksi. Monesti esitetty ongelma: Juutalaiset tappoivat Jeesuksen, siksi on hyvä syy vihata juutalaisia. Onko siis hyvä syy vihata kaikkia suomalaisia, koska joku suomalainen on murhaaja, raiskaaja, varas ja vaikka monet juutalaiset elivät ennen ja jälkeen tuon ajan? Lyhyt vastaus, että Jumala ei ole hylännyt juutalaista kansaa löytyy Paavalilta hänen mestariteoksekseen sanotusta Roomalaiskirjeestä, luvusta 11, joka tulee toki lukea kokonaan, mutta keskeisiä osia heti alkuun tässä, jos ei jaksa lukea enempää:

1. "Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, 18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua."

- Kohta kertoo, että muutamat oksista (juutalaisia) ovat taitetut pois, eivät selvästi kaikki eikä edes melkein kaikki. Kun Jumala ei ole hylännyt kansaansa, miten ihminen sen voisi tehdä tai saada Jumalan siunauksen tekemällä toisin kuin Hän? Ei siis voi.

2.  "Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!

- Ja vielä nekin oksat, juutalaiset, jotka on katkaistu pois, voidaan ottaa takaisin ja se on vielä selvempi asia kuin tavallisten oksien oksastaminen. Kohdassa vielä puhutaan luonnollisista oksista ja vastoin luontoaan oksastettavista.

3. Osa juutalaisista Jumala valitsi itselleen jo VT:N aikana, eikä Hän hylännyt kansaansa UT:n aikanakaan: Ensin Jumala itse vastaa ja sitten Paavali jatkaa.

"Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni"? 41. Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? "Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille." 5 Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.

Jumalan näkökulmasta on niin, että on vain pelastuksesta osallisia ja osattomia, mutta kaikki ovat kutsutut.

Ihmisen elämässä on koko ajan esimmäinen asia pelastuminen. Ilman sitä ei ole mitään. Ja on erikoista varsinkin kiistellä siitä, onko pelastus kaikkia varten. Jos vihaat veljeäsi, mikä on Hänen osansa? 1. Joh. 4:20 "Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt." Tuo kohta siis vastaa kysymykseen onko ei -juutalainen tai juutalainen veljemme, jota voimme vihata.

Jumala on Jumala eikä ole muita jumalia. Hän on luoja ja me olemme luotuja, niin juutalaiset kuin ei -juutalaiset.

Jumala halusi itselleen perheen ja loi ihmisen.

Me teimme virheen, ei Hän. Kuitenkin hän on antanut meille koko ajan mahdollisuuden tulla takaisin Hänen luokseen. Anteeksianto on avainlähtökohta tähän, että Hän antaa ja me pyydämme.

Jumala ei voi ottaa luokseen ihmistä, joka on syntinen, synnin sovitus pitää olla ennen Hänen luokseen takaisinpääsyä, ikuiseen elämään Hänen kanssaan.

Synti koskee jokaista ihmistä, kerran Jumala miltei hukutti koko maailman, sillä ihmisten sydänten aivoitukset olivat kaikenaikaa ainoastaan, siis ainoastaan pahat.

1. Moos. 6:5 "Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, 6 niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. 7 Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni". 8 Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä.

Ihmiset eivät tajua varoituksista huolimatta, loppuun asti, vaan elävät pahuudessa, eivätkä tee parannusta pahoista teoistaan.

Luukas 13: "he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki."

Keskeinen asia Jumalalla on pelastaa meidät ja se on Hänen tahtonsa, mutta poikkeusta tästä ei tee yksikään ihminen, että pelastajia meillä on nyt vain yksi.

Tämän luomakunnan tarinassa on yksi ainoa asia ylitse muiden. Jumala. Me olemme tomua, Hän loi ihmisen ja muovaili tomusta ihmisen, johon Hän puhalsi elämän hengen.

Koska Jumala näki, että ihminen ajautuu pois Hänen luotaan, Hän sanoi, en anna elämän hengen olla ihmisessä kauempaa kuin 120 vuotta. Tämä myös osoittaa, että se on meille parhaaksemme, sillä me olemme lihaa. (Vanha luontomme ennen uudestisyntymistä ja joskus todella se liha joka meitä kiusaa ihan lihana.) Tuona aikana pelastuksen vastaanottaminen ja siinä pysyminen mahdollinen, syntymästä kuolemaan, ei yhtään sen jälkeen. Kuoleman jälkeen Jeesuksen sana tuomitsee jokaisen.

Jumala loi ihmisen. Raamattu erottaa ihmiset ihmiset vain kahteen osaan. Juutalaisiin ja ei -juutalaisiin, juutalaisiin tai kreikkalaisiin, millä valitsee asiaa ilmaista.

Etsimme vastausta siihen, mitä Jumala sanoo juutalaisista, Hänen totuutensa tulee olla meidän totuutemme, kun me uskomme. Ja ilman uskoa on mahdotonta Jumalalle mieleinen. Etsitään siis mitä mm. raamattu sanoo juutalaisista, Israelin Jumalasta, pelastajasta jne.

Pelastus tulee juutalaisista: Johannes 4:22 "Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista."

King James: "Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews."

Tämän pitäisi olla jo tosi tärkeä asia, joka osoittaa juutalaisten tärkeyden ei -pakanoiden pelastumiselle, jonka Jeesus sanoo olevan tärkein asia ihmiselle. Siis raamattu on tarina siitä, että ihminen hylkäsi Jumalan ja Jumala haluaa pelastaa ihmisen takaisin luokseen ja jos pelastus on juutalaisista, niin tietysti se on tärkeää. Sana OLLA, OLEN- on paljon suurempi asia kuin usein ymmärretään: Sana ON/OLLA ei selkiä niistä kahdesta raamatunkäännöksestä, joita käytän suomeksi -92 ja -33/38 3. Moos. 3:14

"And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me, What is his name? what shall I say unto them? 14 And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you."

Ymmärrän siis, että kun Jumala sanoo: "Minä olen", OLLA, on meidän turvamme, Hän ei muutu, Hän on ikuisesti sitä mitä Hän on ja Hän on armollinen ja rakastava. Tässä kohdassa on hyvä tajuta mitä Jeesuksesta sanotaan ilmestyskirjassa:

Suomainen versio kirjoittaa Jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, joka sekin on kohtuullinen ilmaus juutalaisuudesta. Ei siis suomalaisuudesta tai amerikkalaisuudesta jne.

"Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä!"

Mutta selkeästi paremmin asia on sanottu: Juudan sukukunnan leijona, daavidin juuresta, on arvollinen avaamaan sinetit, eli Jumalan nimi on Juudan leijona, Hän, joka avaa sinetit, on Juudan leijona, ei suomen leijona. Hän on tätä ikuisesti, nimi ei muutu uudessa Jerusalemissa. Hän on kuka hän on tai Minä olen se joka minä olen.

King James: 5 And one of the elders saith unto me, Weep not: behold, the Lion of the tribe of Juda, the Root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the seven seals thereof.

Perustavaa laatua olevia asioita:

Ilmestyskirja 21: mm.

Ikuisen tulevan pyhän kaupunkimme, uuden Jerusalemin portit:

Juutalaisten sukukuntien nimet:

"siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, ja niihin olikirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet;"

Kahdentoista apostolin perustusta, juutalaisia, heidän nimensä.

"Ja kaupungin muurilla oli kaksitoista perustusta, ja niissä Karitsan kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä."

Jos poistat raamatusta kaiken mitä sanotaan Israelin Jumalasta ja israelista sekä Israelilaista mitä jää jäljelle?

Mikä osa raamatusta on vanhentunut tai muuttunut. Lähinnä pelastustapa, uudistettu liitto Jeesuksen sovitustyön kautta, ei laki, joka annettiin Moosekselle. En joka kohdassa kirjoita, että kyseessä on juutalainen, kuten Mooses, joka on keskeinen, koska laki annettiin hänen kauttaan juutalaisille, mutta eikö laki kosketa meitä kaikkia? Kuitenkin se annettiin Israelilaisille, eikä laki katoa, tuli vain tiukemmat ehdot: (tummennetut kohdat, koko teksti mukana. Jokin asia raamatussa siis on ollut jollakin tavalla ja sitten asiantila on muuttunut. Esim. ensin emme olleet poissa Eedenistä, ihminen ei ollut langennut. Sitten se muuttui. Ja viimeinen vaihe maan päällä, on maan katoamiseen saakka, jossa Taivaallisen Isän, Jumalan lapsiin, jotka tulevat Taivaalliseen Jerusalemiin ja niihin, joille Saatana on Isä, kadotuksen lapsiin eli helvettiin joutuvien jako tulee.

Jeesus sanoi: en minä ole tullut lakia kumoamaan vaan vahvistamaan sen: Matt. 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. 18Luuk. 16:17; Luuk. 21:3 3 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. (tähän viittasin, että asioiden tulee tapahtua, en aikaan) 19Jaak. 2:10Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. 20Matt. 23:2-28; Luuk. 11:39-44; Luuk. 18:11-12; Room. 10:3Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Tiukennettu versio:

21 2. Moos. 20:13; 5. Moos. 5:17; 2. Aik. 19:5 Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'. 223. Moos. 19:17; Ps. 4:5; Sananl. 13:3; Ef. 4:26,31; Kol. 3:8; 1. Joh. 3:15 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. 23 Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, 24Matt. 6:14-15; Mark. 11:25-26; 1. Tim. 2:8niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi.

Kun keskustellaan pitääko uudistetussa liitossa pitää laki:

Jeesuksen viimeiset sanat: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19Matt. 24:14; Mark. 16:15-16; Luuk. 24:47; 2. Kor. 13:13; 1. Piet. 1:2 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20Matt. 18:20; Joh. 14:18,23 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Eli käskyt: johon sisältyy Mooseksen istuin, joka oli synagoogassa, joka siihen aikaan oli paikka jonka Jumala oli säätänyt, siksi Jeesuskin opetti paljon synagoogissa. Mooseksen istuin taas oli paikka, josta opetettiin Mooseksen kirjoja, viittä kirjaa.

Kohdassa, jossa yleensä kiinnitetään huomio vain kirjanoppineiden ja fariseusten ongelmiin ja Jeesus sanoo selkeästi että jos ette tee selvästi paremmin... jne. mutta samassa on hyvin selkeä osoitus siitä, että laki edelleen on voimassa noudatettavaksi ja lisähuomiona: Jeesus puhuu siis sen ajan uskoville, jotka tulivat synagoogaan, Jumala valitsi siis kertoa tämän siellä, kirjoituksissa, Pyhässä sanassa. Matteus 23:1 Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. 3Mal. 2:7-8 Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.

Joten uusi liitto on vahvasti kiinni siinä laissa, joka on annettu Moosekselle, juutalaiselle, hänelle jolle laki annettiin ja joka juutalaisille annettiin ensin noudatettavaksi, sitten kreikkalaisille, pakanoille.

Helpompi tai yksinkertaisempi on ajatella, että kaikki se joka on uudistanut sitä, miten Jumala pelastaa ihmisen synnistä, on uutta liittoa, se on oikeasti muuttunut, muu osa vanhasta testamentista on edelleen yhtä lailla voimassa eikä ole vanhentunut. Lisäksi Jumala on selvästi sekä vahvistanut sen mikä on kirjoitettu vanhassa testamentissa, että kertonut uutta, tarkempaa, esim. Johanneksen ilmestys, jossa Hän kertoo olevansa Juudan heimon leijona, joka avaa sinetit ja jossa Hän ilmoittaa juutalaisen kansan olevan edelleen tärkeä.

Jumala kertoo hyvin moneen kertaan ja tarkasti mikä on juutalaisen kansan osa Hänen sydämellään:

Jumalan sanassa meille, Jeesus on sana ja Hän puhuu sanassaan juutalaisista:

riippuen tietysti raamatun versiosta:

VT 2500 kertaa Israelista tai Israelilaisista

UT 79 kertaa

Juutalainen mainitaan VT 84 kertaa ja Ut 192 kertaa, vertaa: kristitty sana 3 kertaa.

Asiaan liittyy se, miksi juutalaiset eivät pidä kristityistä, kautta historian kuinka paljon kristityt ovat vihanneet ja tappaneet juutalaisia. Katso mitä on raamatussa kerrottu kansoista, jotka vihanneet juutalaisia, nämä kansat ovat pikkuhiljaa kadonneet ja Jumala on sanonut, että ne pitää taistelussa hävittää niin naiset ja lapset kuin miehetkin ja vielä eläimetkin.

Kertaamme tässä, asian joka oli alussa, mitä sanotaan juutalaisen ja ei -juutalaisen osasta Jumalan silmissä:

Room. 11:17 Jer. 11:16; Ef. 2:12-13 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, 18Joh. 4:22niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. 19

Jos sanot, että juutalaiset ovat pois Jumalan armosta, tämä kohta kertoo tärkeysjärjestyksen meille:

Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin". 20Sananl. 28:14; Jes. 66:2; 1. Kor. 10:12; Fil. 2:12 Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. 212. Piet. 2:4-10Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. 22Joh. 15:2; Hebr. 3:14Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.

Paljon helpommin Jumala ottaa luoksensa juutalaisen kuin ei -juutalaisen.

Room. 11:23  Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. 24 Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!

Siis öljypuu, on jalo öljypuu eli juutalaisten öljypuu. Jos meidät on leikattu pois luonnollisesta metsäöljypuusta - ja huom. ja saamme olla vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, niin vielä kirjoitetaan, että kuinka paljon enemmän heidät oksastetaan takaisin omaan öljypuuhunsa, siis heidän öljypuuhunsa. VRT. Sana jalo merkityksestä. Kuten on astioita astiat jaloa ja arkista käyttöä varten, mutta astia jalostuu toki koko ajan.

Yllä olevassa siis kerrotaan miten Jumala ajattelee heistä, jotka eivät usko, kohtalo on sama ovat nämä juutalaisia tai eivät ole, ero onkuitenkin merkittävä juutalaisen ja ei juutalaisen välillä ja kertoo juutalaisen kansan edelleen voimassa olevasta asemasta Jumalan sydämellä, edelleen juutalainen kansa kuuluu jaloon öljypuu ja on sen oksat.

Ja muistetaan mitä Jeesus puhuu viinipuusta: joh. 15:5 "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä."

Eli tämä on jokaisen ihmisen osa, uskoo tai ei usko.

Ja keskeinen, on vain yksi öljypuu, jalo, johon kaikki ovat oksastettu, jotka ovat päässeet pelastuksesta osallisiksi.

Ja on syytä katsoa millainen on Jumalan suhtautuminen siihen kansaan, joka hylkäsi hänet. Jotta voi ymmärtää paremmin, kuinka kova on Israelin osa. 

Jeesus tekee rauhan mahdolliseksi jokaiselle: Pelastus ei ole vain juutalaisille, kuten he luulevat, vaan heidän oma tooransa, Mooseksen kirjat kertovat pelastajasta, joka purkaa tosiasiassa juutalaisten ja ei -juutalaisten välisen vihollisuuden, sillä molemmat pääsevät osalliseksi pelastuksesta, kun uudistettu liitto on tarkoitettu kaikille. Ja tämä tuli mahdolliseksi kun juutalaiset hylkäsivät Jumalan. Ja Luukas 14:22 "Niin herra sanoi palvelijalle: 'Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi; 24sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani'." Ketkä ovat kutsutut: rammat,sokeat .. ja "And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. 24For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper."

myös muualla esim. Matt. 22:8 "Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia."

Eli tämä sama asia:

Room. 11:30 Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta, 31 samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden. 32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.

Mikä oli syy siihen, että farisealaiset eivät tunnistaneet Jeesusta? Jos he todella olisivat uskoneet siihen mitä toorassa, kirjoituksissa luki, he olisivat toimineet niinkuin laissa, käskyissä luki. Tämä sama asia pätee niin juutalaisille kuin ei juutalaisille:

Johannes 8:42 Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. 43 Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. 441. Moos. 3:1; 1. Kun. 22:22; 1. Joh. 3:8 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. 45 Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden. 462. Kor. 5:21; 1. Piet. 2:22; 1. Joh. 3:5 Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko? 47Joh. 10:26; Joh. 18:37; 1. Joh. 4:6 Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta."

Jumala on osoittanut miten Hän on rankaissut juutalaista kansaa, joten sen kohtalo on ollut kova.

Pelastus on kaikille: Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 265. Moos. 4:30; Ps. 14:7; Jes. 59:20; Matt. 23:39 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on ja pelastaja tulee Siionista:

Roomalaiskirje 11:26 (FB38)

ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni ( Jes. 27:9; Jer. 31:31,33; Hebr. 8:8; Hebr. 10:16) heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

On myös kohtia, joissa juutalaisuuden merkitys Israelin Jumalan arvostuksessa näkyy:

Luukas 2:32 kertoo miten Simeon Pyhän Hengen vaikutuksesta meni synagoogaan ja sai mitä Jumala oli hänelle luvannut. Siinä hän kertoo mitä Jeesus on:

"Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille"

Aabrahamin lapsia ovat hänen jälkeläisensä ja Hänessä, Aabrahamissa tulevat kansat siunatuiksi, enemmän kuin taivaalla on tähtiä, on ihmisiä, jotka ovat Aabrahanin jälkeläisiä: "minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat" (1. Moos. 12:3).

---

15.6. Jälleen kiitos ja ylistys Jumalalle mitä Hän tekee, viimeaikoina on taas parantumisia tapahtunut, vapautumisia ja uuden profetointia ja uuden avaamista.

8.6. ja 15.6. Mitä kertoa Jumalasta? Alusta haluan aloittaa. Aluksi Jumala loi taivaan ja maan. Oli pimeys syvyyden päällä ja oli Jumala sanoi, "tulkoon valkeus" ja valkeus tuli ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä ja Hän erotti sanallaan valkeuden pimeydestä ja Hän kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden yöksi ja tuli ilta. Näin meni ensimmäinen päivä.

Ja tuli toinen päivä, Jumala sanoi tulkoon taivaanvahvuus erottamaan vedet vesistä. Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja Hän erotti vedet, jotka ovat vahvuuden päällä ja vahvuuden alla ja tapahtui niin, ja vahvuuden Hän nimitti taivaaksi. Tuli ilta.

Ja tuli aamu ja kolmas päivä. "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin" ja tapahtui niin. "Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi." Ja Jumala näki, että se oli hyvä. "Ja Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on" ja tapahtui niin ja "maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli"  Eli Jumala käski maan kasvaa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, maahan jossa niiden siemen on. Ja jälleen tapahtui niin, siis kun ensin Jumala sanoi. kasvakoon. Ja tuottakoon hedelmää, siksi Jeesus sanoo, että meidän tulee tuottaa hedelmää, hyvä puu tuottaa hyvää hedelmää.  Ja koska Jumala sanoi, että se oli hyvä, niin jos näin ei ole, se ei ole hyvä. Tuli ehtoo ja tuli aamu.

Ja tuli neljäs päivä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia," Eli tulkoon ja valot tulivat taivaanvahvuuteen ja ne erottivat päivää yöstä. Ja ne ovat merkkejä, jotka osoittavat aikoja, päiviä ja vuosia. ja "olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle".

"Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet.  Hän asetti ne taivaankanteen loistamaan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä."

Nuo kaksi suurta valoa hallitsevat päivää ja yötä, ja tähdet (Ei siis aurinko ja kuu) Nuo ovat taivaan vahduudessa/taivaankannessa ja ne myuös erottavat valon pimeydestä.

Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä.

Ja tuli viides päivä: "Jumala sanoi: »Viliskööt vedet eläviä olentoja ja lennelkööt linnut ilmassa taivaankannen alla.» Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki, että niin oli hyvä. Hän siunasi ne sanoen: »Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä.» Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni viides päivä.

Eli elävät olennot, linnut meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät ja kaikki siivekkäiden lajit.

Ja Jumala siunasi ne sanoen: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Täyttyköön meren vedet ja linnut lisääntyööt maan päällä.

...jatk.

4.6. Kirjoitan yhden käytännön läheisen opetuksen raamatun sanan perusteella, tulkoon johdatetuksi ja siten valituksi juuri oikeat kohdat sanasta ja Herran valitsemat sanat väliin, johda siis Jumala kaikkeen totuuteen:

Ihminen on sen järjen ja ajattelun varassa mikä on annettu, kehittynyt ja millainen vaikka on tämän hetken jaksaminen. Keskeinen rarkaistava asia onkin, mitä olemme ratkaisemassa? Ihminen miettii omasta näkökulmastaan kenet tänään tapaisin, mitä tänään tekisin, missä olisin jne.  Sitä seuraa jotkin ajatukset, jotka ovat omaa tahtoa ja omaa järkeilyä. Tämä rakennelma muuttuu ja kehittyy. Olennaista on se, ioten se kehittyy, se että tulee täysin uusia lähtökohtia. Saamme tietoa, totuutta, päivä tuleekin rakentaa sen tiedon mukaan miten kuulemme Jeesuksen, paimenen joka johdattaa lampaitaan,

Kun me etsimme Jumalan suunnitelmaa (joka on Jumalan johdatuksessa kulkeminen (miten - tuulen lailla siis) ja eteenpäin meneminen eli pyhittyminen Jeesuksen kuvan kaltaiseksi eli muuttuminen Pyhän Hengen opetuksen kautta, kun Jeesus puhuu meille ja niin Isäkin, noin lyhyesti ja vaillinaisesti ilmaistuna) omaan elämäämme on Jumalan antamia totuuksia, jotka otetaan totuuksiksi eli me uskomme ne ja ne otetaan käyttöön. Silloin, kun me emme ymmärrä, me kysymme neuvoa Jumalalta,

Joh. 10:27 "Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua."

Jos tämä ei ole selvä, sitä pitää tutkia, moni sanoo, että en minä kuule tai en tiedä mitä se on tai ihmettelee, jos Jumala puhuu jollekulle, ollen tietämätön miten se tapahtuu ja vaikka puhuuko ollenkaan.

Joh. 4:24 "Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

Eli milloin olet hengessä ja totuudessa?

Lähtökohta on, että uudestisyntynyt on saanut Pyhän Hengen ja Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella:

Paavali Efesoksessa: Apt. 19:1  "Hän tapasi siellä muutamia opetuslapsia 2 ja kysyi heiltä: »Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?» »Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä», nämä vastasivat. 3 Millä kasteella teidät sitten on kastettu?» kysyi Paavali. He vastasivat: »Johanneksen kasteella.» 4 Silloin Paavali sanoi: »Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesukseen.» 5 Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, 6 ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. 7 Heitä oli arviolta kaksitoista miestä.

Kuka kastaa? Johannes Kastaja sanoo: Luuk. 3:16 "He saivat Johannekselta vastauksen: »Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella."

Siksi on tärkeä ottaa lähtökohdaksi Jeesuksen sanat erityisen tarkasti kokonaisuudessan:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen"

Monet asiat ovat siis riippuvaisia oikeista lähtökohdista, niiden ollessa vinksallaan, niistä seuraavaa oikeita asioita. Vääristä lähtökohdista vääriä, kuten kohta luemme sananlaskuista ja aiemmin aiheeni oli mitä tekemistä meillä on...? Tämä Jumala on halunnut minun oppivan viime aikoina ei -uskovien neuvoista.

"Te taas olette Pyhältä saaneet Hengen voitelun, ja kaikilla teillä on tieto."

Meillä on siis tieto. Mikä tieto? Äkkiä kyllä ajaudumme siihen, ettemme tyydy, että meillä on jokin osa jostakin, totuudesta, vaan tarvitsemme kokonaisuuksia, jotka aina raamatussa täydellisesti sopivat kaikkeen muuhun ja Pyhän Hengen johdatuksessa saamme juuri ne asiat, jotka Jumala on tarkoittanut meille. On niin, että jokin jää sydämeen pohdittavaksi, mietittäväksi ja asia sitten myöhemmin saa ymmärryksensä, kuten pala sovitetaan vanhaan palikkapeliin sopivaksi. Jos sen itse siihen pähkäilee, ei saa hyvää tulosta, mutta silloinkin se jää vaivaamaan ja sille etsii vastausta.

 Hän vie meitä eteenpäin siinä vauhdissa kuin ( - se joka janoaa ja tulkoon ja juokoon -) me tulemme Hänen luokseen ja janoamme eli todella haluamme, täysillä, odottaen oppia, haluten oppia, Hänen opetustaan ja Hän katsoo parhaaksi. Jano on valtavan vomakas olotila, janoinen tosissaan etsii vettä, että jano loppuisi - se on se asenne, joka pitää omaksua. 

Ensin on näin: Joh. 7:37 "Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: »Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon!"

Entä mitä Jeesus sanoi, kun oli lähdössä Isän luo?

Joh. 13:16 "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva"

Välillä ihmettelen miten luemme näitä hyvin tärkeitä kohtia pienellä painoarvolla:

1. Kun Pyhä Henki tulee, eli yllä olevat huomioiden Hän on tullut meihin, olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä, meillä on Pyhä Henki sisällämme.

- a. Hän johtaa: Siis johtaa, johdatus ja johdattaa, samaa sanan juurta eli samaa sanaa hieman eri tavoin. Keskeinen on kuitenkin, että Hän johtaa meitä, on Johtajamme.

b. Mihin meitä johdetaan: Meidän tulee siis tulla johdetuiksi johonkin ja siten johdatetuiksi kaikkeen totuuteen. Koko totuuteen.

c. Koko totuuden: Sitten tunnemme koko totuuden, emme vain osaa siitä.

d. Hän puhuu meille: Siis todellakin puhuu eli me kuulemme sen.

Helposti kysyy, emmekö me kuuntelekaan Jeesusta vaan Pyhää Henkeä? Vastaus löytyy heti perään, kun jatkaa lukuun Joh. 16:

"Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. 14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. 15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille"

e. "vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu": siis Pyhä Henki myös kuulee ja sen ja vain sen Hän puhuu. Ja siksi siis käsky meillekin on tehdä samoin, meidänkin tulee puhua vain se, minkä Pyhä Henki puhuu - varsinkin profetoidessa. Ja tässä on hyvä muistaa myös: Matt. 12:36 Jossa Jeesus sanoo turhista sanoista: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili."

f. "Ja tulevaiset hän teille julistaa": joten kun kuulemme mitä Hän puhuu, Hän julistaa meillä myös tulevaiset.

g. Julistaminen tarkoittaa juuri sen sanan julistamista, joka on alkuperäinen, muuttamaton, väärentämätön, siksi myös kuninkaan julistusten lukijat ja sanansaattajat puhuivat kuninkaan suulla. Heidän sanoillaan lukivat kirjakääröstä täsmälleen sen sanan mikä oli kirjoitettu. Siksi sanan julistaja julistaa, luke kuin se on, alkuperäisen sanoman, että se ei vääristyisi. (Siksi Paavali sanoo: Fil. 1:18 "Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei." Siis kunhan sitä julistetaan, ei puhuta omia)

h. "Hän on minut kirkastava": Kenet kirkastava? Pyhä Henki siis kirkastaa Jeesuksen, lyhyesti, kuka Hän on.

i. Kenestä on kyse, Jeesuksestako? Kyllä, on kuitenkin niin, että on yksi Jumala. (Vaikka on kolme I, P, PH.)

j. "Kaikki, mitä Isällä on, on minun: Siis kaikki mikä on isällä - kaikki, siitä ei siis puutu mitään ja on kaikki.

k. Siis kaikki on Isältä ja Pojalta ja Pyhältä Hengeltä, Hän on yksi.

l. Tästä luemme, että hän puhuu meille, me siis kuulemme Pyhän Hengen puheen: "Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva"

Ja kolmas kohta samaa, (joka janoaa, tulkoon ja joka tahtoo, ottakoon) Johanneksen ilmestyksessä sanotaan:

22:17 "Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.".


4.6. Tänä kesänä, mitä Jumala olet suunnitellut? Hengessä kulkijalle. Ksysymystä siitä. Eilen ennen nukkumaan menoa, vapautusta tai lepoa omasta ajattelusta, vapaudesta tehdä myös pihalla töitä, vapautta odottaa uutta ilman omia oletuksia mitä tapahtuu, ellei Herra ole vielä puhunut, sillä "tulevaiset Hän julistaa".

3.6. Yhä uudelleen, vuosikymmenten aikana, Jumala on opettanut totuuden puhumisesta, rehellisyydestä ja aitoudesta. Erityisesti olen jo hyvin pitkään havainnut miten ihmiset valehtelevat, ketkä puhuvat totta ja tunnistamaan tarkasti näitä asioita. Samoin mitä on hyväuskoisuus ja kertomaan ihmisille, miten välttää pahuutta tässä asiassa, Totuuden Henki, johdattaa kaikkeen totuuteen niin maailman ihmisten kanssa kuin hengen ihmisten kanssa hengelliseen totuuteen, vaikka tuo on vähän vajavaisesti ilmaistu. Samalla tunnistaa narsistit ja hyväksikäyttäjät helposti. Mutta pitkään näitä tahoja ja henkilölitä oikeastaan helposti vältelleenä jälleen väsyneenä ja heikkona hetkenä, vaikkakin tahdoin hyvää, olin naivi ja ajattelin vain hyvää ja keskityin siihen liikaa, niin tutka ei ollut toiminnassa ja minua pitkästä aikaa höynäytettiin ihan kunnolla. Sain kenties muistutuksen puhua asiasta edelleen, sillä monien on vaikea puhua, kun on tullut huijatuksi, se vaikuttaa olevan liian noloa. Huijareita on kuitenkin paljon ja onnistuvat sillä monesti: " Sillä tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset." ja ohjeemme on: "Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. 11 Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? 12 Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on?"

3.6. Monesti on hienoa kuulla mitä Jumala tekee elämässämme, tässä mitä nyt muistuu mieleen: Kiitän Jumalaa siitä, että Hän vahvistaa uskoani koko ajan, puhuu vahvemmin, armon vuoksi ei tekojeni, oletan, että Hänen kanssaan vietetty aika sanan ääressä, rukoillen, ylistäen, läsnäolossa, uskossa ojentautuminen, Pyhän Hengen äänen kuuleminen ja kuuliaisuus ja yksinkertaisesti aidolla synnit tunnustavalla katuvalla mielellä oleminen on Hänen mieleensä, parannuksen teko asioissa, joita Hän osoittaa, tuulen mukaan entistä enemmän kulkeminen, heikkouden myöntäminen ja teoillaan uskon näyttäminen on vienyt eteenpäin. Kiitän siitä, että olen saanut virittää armolahjoja, profetoida uskoni mukaan ja se on vahvistunut onko tämä ollut 8-9 vuotta sitten alkanut prosessi monella tavalla, ihmisiä on parantunut, viime ja tälläkin viikolla, en niin osaa ajatella mitä pitäisi tapahtua, yritän vain tehdä sen mitä Jumala antaa hengessä ja opetellut mitä Hän ohjaa oppimaan raamatusta. Olen iloinen, että ymmärsin prosessin kautta, että tehtäväni on myös opettaa raamattua, jota olen jo saanut tehdä.

2.6. Rukousasema perjantai 3.6. omasta osuudestani:

Kesän alkuun pari hengellistä apupakettia vinkkien muodossa:

Ensin sinulle, joka olet uskon alkutaipaleella tai hankalassa uskontilanteessa:

Tee kestäviä ratkaisuja, enemmän Jeesusta joka päivä ja yökin. Ei vain ajoittain. Lue raamattua tai kuuntele, mistä vain tuntuu hyvältä ja pyydä Pyhää Henkeä ohjaamaan ja selventämään mitä sana tarkoittaa -sillä Hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen ja kertoo mitä sana tarkoittaa, tekee sen eläväksi tähän ja tulevaankin päivään. Rauhoitu, hätäily vie usein huonoon suuntaan. Opettele rauhoittumaan sanan ääreen. Kirjoita tärkeitä raamatunkohtia muistiin tai lappusille.

Muista rakastaa itseäsi, Jumala rakastaa sinua, sillä Hän on aina rakastanut sinua ikuisella rakkaudellaan ja tahtoo sinulle hyvää. Huolehdi itsestäsi ja anna muidenkin huolehtia, pyydä apua myös ihmisiltä ja auta itsekin. Ole uskovien kanssa.

Muista, että jokainen meistä on tehnyt pahaa ja edelleen sortuu ja siis uskovatkin ovat vajavaisia. Kun maailma on paha ja pysyy sellaisena, Jumala taas on hyvä ja pysyy sellaisena, valitse siis Hänet. Hänet tahtonsa on, että sinulla on asiat hyvin, vaikka maailmassa onkin ahdistus, juuri siksi hän opettaa meitä rakastamaan lähimmäistämme ja tahtonsa on, että sinulla on hyvin.

Muista, että veljet ja siskot kokevat samoja koettelemuksia, ahdistukset ja vainot ympäri maailman ja muista, että Jumala ei kiusaa ketään.

Ole tosissasi Jumalan kanssa, tutustu siihen kuka Hän on, niin uskosi kasvaa. Peruskallio uskollesi löytyy evankeliumeista Matteus, Markus, Luukas ja Johannes.

Opettele löytämään ja tekemään Jumalan tahto, sillä siten keräät aarteita taivaaseen.

Opettele löytämään kiitosaiheita ja kiitä Jumalaa niistä.

Riipu kaikin voimin Jumalassa kiinni, älä koskaan luovuta, Hän on uskollinen ja auttaa Sinua ja näkee sydämesi.

Hengessä kulkijalle:

Läsnäolo, Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, Hänen äänensä kuuleminen jatkuvasti, Pyhän Hengen osoittama parannuksen teko, hedelmien näkyminen, uskossa kulkeminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen yhä uudestaan, lahjojen palaviksi virittäminen eli sanan vahvistuksella ja harjaannuksella sekä entistä tarkempi näkeminen, kuuleminen, ymmärtäminen, kuuliaisuus, uskon vahvistaminen, yhä eteenpäin meneminen palvellaksemme Jumalaa Jeesuksen kuvan kaltaisina, valmiina kaikkeen hyvään, astian kiillotus jalompaa käyttöä varten, ylistyksen ja palvonnan syventyminen, eläminen -ei vain Pyhän Hengen johdattamana vaan voimassa kulkeminen: Paavalin sanat mielessä: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan." Pyydä, että Pyhä Henki asettaa kaiken paikalleen ja tulevaiset sinulle kertoo.

Tärkeiden perustotuuden tutkiminen esimerkiksi voi kysyä mitä kaikkea tämä tarkoittaa: "Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla." -Kuinka siis tutkitaan hengen avulla.

Eli kyse ei ole siis intuitiosta, tunteesta eikä siitä, että tunnistaessamme ja kuullessamme Hänen puheensa, muuttaisimme puheen pelkästään oman järjen ajatuksiksi. Niin usein pyrimme tekemään, jotta voisimme ymmärtää puheen järjellämme ja ehkä hyväksyäkin vasta silloin puheen Jumalan puheeksi ja vasta silloin tehdä sen mukaan. Hengessä kulkeminen on paljon sitä, että teemme sen mihin kuulemme kehotuksen, saamme Hengen ymmärryksen, teemme asioita, joihin ei ole mukamas näytä olevan järkeä tai syytä, mutta kuitenkin juuri silloin niin tehdessämme näemme Jumalan suuret työt kuuliaisuuden seurauksena, välillä emme edes näe, mutta tiedämme tehneemme Jumalan ohjauksen mukaan eikä meidän tarvitse aina nähdä mitä tapahtui. Kun olemme oppineet jotain, alkaa yhä uudelleen uusi entistäkin kirkkaampi koulutus, joka ei edelleenkäänvastaa järjen päätelmiä, mutta opimme ymmärtämään mitä on hengen puheen mukaan uskossa elämäinen, siitä seuraa Jumalan voima ja siunaus. Tämä mm. on sitä tuulen mukaan kulkemista. Ja aina tärkeää muistaa nöyryys tehdä Jumalan, paimenen äänen mukaan ja puristaa itse ylpeys minimiin, nollaan - Edelleen Paavalin rukouksien tavalla: "Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi."   Edelleen innoittava kohta: "Jos te uskoisitte, te voisitte nähdä Jumalan kirkkauden".

Pyydä Pyhältä Hengeltä tämän avautumista, koko ajan lisää - Tutki myös itse tarkkaan ja huolellisesti peruslähtökohta:

"totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. 24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

Ja hengessä saatu alkurukous:

"Rakas Taivaan Isä, rukoilemme maitoa taivaasta, vettä ja hunajaa, kiitämme, että saamme olla vapailla laitumillasi ja että kuulemme äänesi ja seuraamme Sinua. Maailman olet voittanut ja avaamme silmämme näkemään kauniin luomistyösi ja niin myös taivaalliset näkymät paratiisiin ja tekemäsi suunnitelman meille maan päällä - sen mitä Sinä teet elämässämme.

Pyydämme ja kiitämme, että saamme siunausten sateita niin kuin kuin hanasta käännetään raikasta vettä omaan maljaamme, josta tulee yhä uudelleen ylitsevuotavainen, elävä sanasi silloin virvoittaa sielumme, odotamme, että kuten vasaran pallopäällä tarkasti osutaan yhteen paikkaan, niin nuo sanasi saa tarkasti loppumaan vihollisen juonet elämässämme ja se tuli, jonka Sinä Jeesus odotat syttyvän maan päälle - sitä me nyt sytytämme lisää ja pidämme soihdunkantajina palamassa.

Nostamme sanasi miekan voittamaan käärmeen ja niin sana nousee, ei siskoa tai veljeä raskauttamaan, vaan voittamaan vihollisen voimat taivaan avaruuksissa. Isä me haluamme olla ja olemme sellaisia rukoilijoita, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa, Sinun kirkkautesi kunniaksi, ristintyön perusteella.

Isä tänä iltana odotamme voimaasi näkymää, sillä valtakuntasi on voimassa. Isä, anna tuon voimasi näkyä erityisesti sodassa, vainoissa ja erityisessä hengen, sielun ja ruumiin hädässä. Hädän päivänä me huudamme Sinua ja sinä kuulet ja autat meitä ja me kunnioitamme ja rakastamme Sinua. Jeesuksen nimessä, Amen."

1.6. - Uusi aika - olen samaa mieltä, uskovat kirkastuvat nyt.
- odotetaan ja nähdään sen tapahtuvan koko ajan lisää.


28.5. Jotakin keskeistä: Kun on ihminen on tehnyt jotakin pahaa, se on jo tehty, emme saa sitä tekemättömäksi, vastaus tähän tuskaan ja pahaa oloon on, että annamme anteeksi. Silloin Jumala on anteeksi antava ja antaa meillekin anteeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sovitustyö, meidän rikkomuksemme on sovitettu, meistä tulee aivan kuin sellaisia, jotka eivät ole tehneet syntiä ollenkaan, siksi niitä ei enää edes saa uudestaan pyytää anteeksi. Siksi on kirjoitettu, velkamme on annettu anteeksi, velkamme on maksettu. Usko on keskeisesti myös, että uskomme tähän. Ei ole pelastustietä ilman uskoa, että Jeesus on sovittanut syntimme. Ytimessä on se, että annamme anteeksi, vaikka emme ole tehneet kenties mitään väärää toisille ja annamme heille anteeksi heidän pahat tekonsa. Silloin olemme Jumalan lapsia. Tämä vapauttaa meidät tuskasta siihen vapauteen jonka Jeesus antaa sovitustyönsä kautta, että sinun syntisi on maksettu, annettu anteeksi. Mutta sinä et voi sovittaa näitä syntejä, vaan on ymmärrettävä, että Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit, meidän tehtävämme on antaa anteeksi. Haudata ne, jättää taakseen, ei katsoa niihin enää, ei muistella.

- Anna anteeksi. Usein läheisille, omalle isälle, äidille veljelle tai siskolle, isovanhemmille, anopille ja apelle, ystävälle, päätä antaa anteeksi, riippumatta miltä tuntuu, jätä taaksesi, kun olet antanut anteeksi, älä palaa vanhaan, sano ääneen: "Minä annan anteeksi (ihmiset ja asiat) heidän ilkeytensä ajattelemattomuutensa, pahat teot ja ajatukset ja myös sen mitä he eivät ole ymmärtäneet tekevänsä väärin ja myös, josta en tiedä tai jos on jotain jota he eivät ole tehneet, mutta luulen että ovat tehneet - annan kaiken anteeksi heille ja itselleni, myös anteeksiantamattomuuden ja olen vapaa" - päästä irti tuskasta, pahasta olosta, ajatuksista, jotka vaivaavat yhä uudestaan, anna myös anteeksi itsellesi.

28.5. Jumala luo ikuisesti uutta Jes. 65:17 "Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. 18 Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon." 

Tämä on Jumalan tärkeä ominaisuus, meille Hän myös haluaa uutta täällä maan päällä, uusia asioita, opetuslapsi oppii siis lisää. Herran tahto on että lähdemme liikkeelle.

 12.5. Hmm, pohdintaa, ajan mittaan itselleni on ollut hankalaa nähdä raamatun opetusta itselleni kuuluvana, Jumalan tahtomana, yllättävän pitkä aika asiaan on mennyt. Nyt kun olen jo opettanut useassa paikassa raamattua ja Jumala on valmistanut ja vienyt jotakin omaa väärää perustaa pois ajattelusta, sekä näyttänyt, että minun kuuluukin opettaa, olen päässyt asiassa eteenpäin. Se millaisia opetuksia niistä sitten tulee, kuuluu sekin ennalta annettuihin askeleisiin ja johdattuvat sitten sen mukaisiksi. Kirjoittaminen vaatii aikaa. Opetushetkellä Pyhä Henki vaikuttaa tilanteissa antaen ajatukset ja sanat oikeisiin kohtiin. Huomaan tässä, että alla oleva blogikirjoitus vaan jatkuisi ja jatkuisi ja sitähän on esiintynyt jo aiemminkin, Siis, että "ei tästä nyt tullut kokonaisuutta ja paljon pitäisi vielä tehdä työtä, että olisin kirjoittanut, kuten olisi riittävää havaiten, että tähän kohtaan tämä riittää. Katsotaan paljonko tämänkertainen jatkuu.

 9.5., 12.5. ja 14.5. Kun ihminen kokee paljon ongelmia, silloin koetellaan uskoa. Suuri ongelma on, jos kyse on kylväjävertauksen asioista eli uskon alku hyvä, mutta sitten tulevat nuo alkuvaikeudet ja ne ovat vieneet mennessään. Tai siitä, että on alunperinkin saanut heikon lähdön uskoonsa eli uskonnollisten tapojen noudattamista, ei rukousta, ei raamatun lukua, perusteet eivät siis ole alunperinkään kunnossa ... Eli jo lähtökohtaisesti vain hyvin vähän Jeesuksen tuntemusta, että Jumalamme on todella kaiken Luoja, Hänen armonsa/rakkautensa merkitys, ristin merkitys, ylösnousemus, pelastuksen keskeiset asiat ja mikä on pelastava usko/mitä on elämä uskossa, Pyhän Hengen johdatus, perintöosa, Taivaan valtakunta ja Uusi Jerusalem.

 Mitä ilmeisimmin nämä asiat ovat monille selkiytymättömiä. Olen niitä käynyt itse läpi viime vuosina aika paljon ja huomasin miettiväni, että "mitä vastaan, kun joku kysyy perustavaa laatua olevista asioista?" Olenko valmis vastaamaan riittävällä tavalla? Eli sanassa ja Hengen johdattamana. Miksi kreikkalaiset, eli pakanat eli ei juutalaiset) etsivät viisautta, juutalaiset tunnustekoja (merkkejä)?

 Kysymyksiä? Jos en olekaan tullut uskoon?  Usein siinä kuitenkin on kyse siitä, että on ja vihollinen valehtelee ja syyttää synnistä ja ihminen uskoo väärää ääntä. Hedelmistä meidät tunnetaan, kun olemme uskossa (tämä liian vajavaisesti)..., ajallaan me tuotamme hedelmää sen puun mukaan kuin siemen on kylvetty ja Jumala on antanut kasvun. Mistä uskossa ei ole kyse? Uskossa on kyse Jumalan tuntemisesta, ei kaikkien tai  joidenkin sääntöjen noudattamisesta, joidenkin hyvien oppien omaksumisesta tai hyvien tekojen tekemisestä. Paavali kertoi päättäneensä juoksun hyvin ja hän tiesi KENEEN hän on uskonut. Ja miten usein huomaamme, että omalla päättelyllä ja järjellä me emme tunne Jumalaa? Haluaisimme tietää, mutta Jumalalla on salattuja asioita, tulee keskittyä siihen, mitä Jumala haluaa meidän oppivan, siinä on meille yltäkylläisesti. Hänen tiensä ovat korkeammat kuin meidän ja Hän tietää kaiken, koko ajan, ennen meitä ja kaiken tulevan ja on myös kertonut haluamansa asiat koko luomisesta lähtien ja miten Hän vielä luo uudet taivaat ja uuden maan, etukäteen, mitä mikään muu kirja ei kerro koko historiaa ja tulevaa.

Miksi on niin vaikea pohtia oman järjen mukaan olevaa ristiriitaa: Eikö juuri sanota, että lain, raamatun ohjeiden, käskyjen mukaan pitää elää ja kukaan ei voi toteuttaa tekojensa kautta Jumalalle kelpaavuutta, vanhurskaus on tärkeää, mutta siis oma vanhurskaus ei riitä eli kenenkään omat hyvät teot eivät tuota Jumalalle kelpaavuutta? Jokaiselle asia on ratkaistu ristillä, sen jälkeen, kun olemme uskoneet, Jeesus on vapahtaja, Jumalan ainoa poika, pyytäneet, saaneet anteeksi ja uskoneet että niin on, saamme veden ja Jeesuksen veren kautta uskon, jonka Pyhä Henki on vaikuttanut ja saamme Pyhän Hengen kasteen, jonka jälkeen on vasta mahdollista tämä: "jos Henki johdattaa teitä, ette ole lain alaisia."  "Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Liha himoitsee Henkeä vastaan ja Henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan, niin ettette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos Henki johdattaa teitä, ette ole lain alaisia." ja suun tunnustuksella pelastumme kun sanomme ääneen, että Jeesus on Herrani. "Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;"

Joten perusidea on, pysyäksemme Jeesuksen ristintyön, veren suojaamina, pyydämme edelleen syntimme anteeksi ja haluamme tehdä parannusta asioihin - hyvin tärkeää on se, että kuljemme Jeesuksen Hengen eli Pyhän Hengen ohjaamina, jolloin kuljemme siinä suunnitelmassa, joka on jokaiselle jo ennen syntymäämme oli suunniteltu ja annettu tehtäväksi. Taivaan valtakunnan perilliset, koska kuljemme suunnitelmassa, jolloin se suunnitelma toteutuu ja myös keräämme aarteita taivaaseen, emme kerää tähän maailman aikaan joka katoaa, vaan ikuisuuteen, jossa kaikki säilyy, siellä on oma osuutemme, Jumalan valtakunnassa, jonka perillisiä me olemme. Tuhlaajapojan vertauksessa isä kertoo olennaisen:

 Ihmisen pohtiessa, uskoako vai ei? Monet pitävät itseään viisaina etsiessään Jumalaa ja myös ne, jotka eivät edes pidä itseään viisaina tai ymmärtäväisinä, käyttävät sitä rajallista, vähän edistyneempää ajattelua ja päättelyä, joka harvoin täyttää edes perusteita päättelystä, mutta kuitenkin saavat sen tuloksena jonkin erikoisen päättelyn. "Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi". Tyypillistä on, että ihminen päättelee ihan itse, että Jumala ei voi olla olemassa koska...???. Ja hullutusta se onkin niille, jotka joutuvat kadotukseen. Miten esimerkiksi on autuaampaa antaa kuin saada? Itsekäs ihminen haluaa saada mieluummin kuin antaa ja usein ei halua antaa ollenkaan tai harvoin. Ja silti raamattu sanoo, että ihmiselle on autuaampaa eli onnellisempaa antaa kuin saada ja niin voi ymmärtää, että niin Jumalakin haluaa antaa meille aina hyvää ja se on Hänen suuri ilonsa (mitä luomisessa .

 Israelilaisille sanottiin: valitkaa siunaukset tai kiroukset, siis valitkaa. Jo vanhassa testamentissa, sama idea näkyy: "Kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi, vainoavat sinua ja saavuttavat sinut, kunnes tuhoudut, koska et kuullut Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä noudattanut hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka hän on sinulle antanut." Ohje oli: "Noudattakaa siis tämän liiton sanoja ja täyttäkää ne menestyäksenne kaikessa, mitä teette." Siunaukset tulevat kun tehtiin tuon mukaan, se ei ole muuttunut, uusi liitto meidän aikanamme on vain perustettu paremmille lupauksille, miten tämä on luvattu saatavaksi, saavutettavaksi, Jumalan siunaukset.

Kaksi hyvin keskeistä kohtaa: 1. Kuule Jumalasi ääni, Jeesus sanoo "minun lampaani kuulevat minun ääneni." joka tarkoittaa Pyhän Hengen kuulemista, ei vain mitä rajallisesti usein tästä ajatellaan. Hän kirkastaa Jeesusta meille, Paavali sanoo Galatalaisille, "kuka teidät on lumonnut", joka on noituutta (bewitched), joka sanana on ehkä kuvaavampi, "Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?" Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?" ja 2. tuossa kiroukset, siis meidän aikanamme risti, perusta on tässä - Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu"

 Vanhassa testamentissa kun kuolema teki tuhoaan, Israelilaiset kuolivat käärmeen pistoihin: "Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: "Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme." Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon" tuo tanko oli puuta ja käärme edusti vihollista, joka oli päässyt puremaan, kun ei kuljettu siunauksissa, vaan olivat kirousten alla, ne valinneena . Mutta silloin Jumala antoi armon syntisille, koska oli joku uskollinen eli koska Mooses kuuli Jumalaa ja teki kuulemansa mukaan (eli "ja ne seuraavat minua") Israelilaiset, joita käärme oli purrut, jäivät eloon, kun katsoivat tuota käärmettä, joka oli nostettu erämaassa puuhun. Kyse oli uskosta, eivät he voineet sitä ymmärtää, käärme oli silloinkin vihollisen asia ja miten vain katsomalla siihen jäi eloon? Siksi myös me kiinnitämme katseemme Jeesukseen. Siitä Johannes kertoo evankeliumissaan:

"Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."

 Meille on kuitenkin annettu osa ymmärrystä, eli moni vanhempi antaessaan lapselle jotakin tuntee erikoisen hyvän olon asiasta. Kuitenkin, että sydän muuttuisi (sydämen ympärileikkaus), joka tarvitaan uskoon tuloon, tarvitaan sydämen muutos, eli että haluaa kaikille hyvää.

Jotta haluaisi kaikile hyvää tulee ihmisen sisimmän muuttua, sisällinen ihminen, mieli, kuten Paavali kirjoittaa, mutta ruumis tai liha ei muutu tässä elämässä, "Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on" Paavali sanoo, että ihmisessä on kyllä tahtoa, mutta ei voimaa sen toteuttamiseen: "Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;"Lihassa ei ole, ei asu, ei ole siis olemassa mitään hyvää,  mutta tahtoa

Siksi joko kuuntelemme sisäistä minää - erittely ihmisestä: henki sielu ja ruumis. Eli kun kuuntelemme henkeämme, joka uudestisyntynyt, se mahdollista meissä Pyhän Hengen kuulemisen hengessämme. "Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan"?"  ja koska meissä on henki, joka ei ole yhtä Jumalan kanssa, siksi Hän halajaa tämän hengen muuttaa ja se tapahtuu uudesti syntymisestä: syntyy uudesti ylhäältä" mistä on kyse: "Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu."

Ihmisessä on siis elämän henki. On olemassa elämän hengen laki. Tämä henki on vankina synnin ja kuoleman laissa:

"Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista."

Elämän hengen laki on siis tullut tilalle synnin ja kuoleman laista.

Miksi sitten emme ole vapaita synnistä? Lihan vuoksi.

"Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte."

Pyhä Henki johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella: "Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!"  (Jeesus tuli heittämään tulta  . Rakkaus taas

Kun taas rakkaus ja totuus iloitsevat yhdessä, eli mielestään rakastava ei olekaan rakastava, jos ei tunne totuutta eli jonkin asian rakkaudella tekeminen ei onnistu jos ei tunne rakkauden perustekijöitä, jotka taas Jumala tietää ja maailma ei voi sitä ymmärtää: "totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Totuuden taas tietää vasta kun on opetuslapsi, sillä Raamattu on lähde totuudelle ja Pyhä Henki johdattaa meidät koko totuuteen, sillä Jeesus opetuslapsilleen sanoi, että:

"Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa."

joten me tunnemme totuuden, jos Häntä kuulemme. Ei riitä sana yksin ja toisaalta, jos ei ole sanaa, sekään ei riitä:

"Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille."

Kolme asiaa, 1. opetuslapset eivät voineet ottaa vastaan kaikkea Jeesukselta, vaan Pyhä Henki johdattaa kaikkeen totuuteen, siis johdattaa, johtaa. Hän taas ottaa Jeesuksen omasta ja se on samaa kuin Isän oma, sillä Jeesus teki vain sitä mitä oli nähnyt Isän tekevän ja ne sanat, jotka hän puhui ovat henki ja elämä "Henki on se, joka eläväksi tekee; "ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä." Jeesus oli Pyhässä Hengessä ja Hän on elämän leipä, sana. Ja Isä ja poika ovat aina samaa mieltä, sillä Hän ON YKSI. Myös yksi ja sama sana. Ja se mikä on Isällä on Jeesuksella eli se mistä Pyhä Henki ottaa on sama kuin Jeesuksen ja on alunperin Isän ja Isä on suurin. Jeesus sanoi, "minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi." 2. Eli Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta, ottaen Jeesuksen omasta, vie myös uskoon, Jeesus sanoi maan päällä: "jos te uskoisitte, te voisitte nähdä Jumalan kirkkauden", siis Pyhä Henki vaikuttaa meissä uskon. Jos Pyhä Henki ei kirkasta meille Jeesusta, Pyhä Henki ei vaikuta myöskään uskoa.

"Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi". Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.

Olen siis ymmärtänyt, että uskoon ei tulla siksi, että opiskellaan tai tehdään parannusta ensin ja sitten päädytään siihen, että nyt voin uskoa tai tulla uskoon. Sitten muutamia nyt sydämeen nousevia väittämiä, toivon, että ehdin tekemään niistä jonkinlaiset kokoelmat, joista saada käsitystä miksi näin on raamatun mukaan. Usko ei ole koskaan lista joitakin sääntöjä, joita noudatetaan, siksi useat ryhmät? kulkevat harhaan, mitä enemmän sääntöjä, sitä enemmän riitaa, lain tarkoitus on osoittaa syntisyytemme ensin kun tulemme uskoon ja sen jälkeen raamattu kyllä osoittaa kohdat, joissa teemme parannusta, mutta ei meidän oma ymmärryksemme tai lukemisemme vaan tämän osoittaa Pyhä Henki ja Hän antaa elämän niille asioille.

Vastakohta on ihminen, joka yrittää tehdä itsensä Jumalalle kelpaavaksi noudattaen raamattua eli lakia ja elää koko ajan ikeen alla. Ihmisen oma järki ja päättely nimenomaan tekee päätelmät, että nyt teen parannusta tästä, ymmärtämättä, että juuri sen välttämisestä ja karttamisesta on kyse. Jeesus vapautti meidät mistä? Lain kirouksesta. Siis siitä, että ihminen kulkee tietoisena siitä, mitä raamattu sanoo ja tuntee heti halua tehdä parannusta, koska itse niin haluaa, eikä ymmärrä, että laki juuri saa aikaan tarpeen, halun, tai himon, eikä liha eli luonnollinen ihminen, jonka piti kuolla kun tuli uskoon, voi ikinä täyttää lakia. Joten kierre on valmis, eikä se voikaan: "sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan." Siksi keskeinen asia on ymmärtää, kun tulemme uskoon, Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Pyhä Henki eli Hän (yksi Jumala) ohjaa meidät kaikkeen totuuteen ja tuli kuvaa puhdistusta synnistä, (Jeesus on tullut tulta heittämään ja kulta puhdistetaan tulessa, sanassa). Mutta parannuksen teon osoittaa ja siinä auttaa Pyhä Henki, olennaista onkin seurata mitä Pyhä Henki puhuu ja tehdä sen mukaan. Voiko ihminen tehdä syntiä, jos koko ajan tekee mitä Pyhä Henki sanoo, ei.

Toivon ja odotan, että pääsen tekemään monista asioista KÄYTÄNNÖN opetuksia, suullisessa muodossa, sillä huomaan, että kirjoittaen se vie todella paljon aikaa ja vaikka se on hyvä asia, ei kaikki tule tehtyä, jos pitäytyy vain kirjalliseen muotoon. Jeesuksen veri ja Pyhä Henki ovat tehty, molemmat kuitenkin syventyvät edelleen.


23.4. Enemmän Jeesusta. Raamatusta, mitä Jeesus sanoi. Mitä kun jokin elämässä ei vain millään lopu, kun on tehty parannusta, yritetty, luettu sanaa ja tuntuu, että kaikki on tehty. Moneen kertaan. Eivätkä tietyt asiat muutu. Ensikysymys, haluatko päästä synnistä eroon - eli haluatko muuttua - se, että jokin tulee Jeesuksen sanan mukaiseksi, pitää siis muuttua jos niin ei ole. Aina asia alkaa synnin tunnistamisesta ja tunnustamisesta ja anteeksipyynnöstä. Sitten edetään Jeesuksen antamaan tiehon parannuksen tekemiseksi asiaan, jotta se muuttuisi. Se on usein prosessi, monta vaihetta ja asia helpottuu, kun aika kuluu ja parannusta tehdään. Moni meistä erottaa tämän ehkä tyypillisimpänä. Mutta sitten kun olemme pyytäneet Jumalalta jo pitkään, useita vuosikymmeniäkin ja ajattelemme, että jokin tulee ajallaan, kun olemme uskollisia - ehkä tuleekin, riippuu jokaisen asiasta ja sen alkujuuresta, mistä se on siis saanut alkunsa. "Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta."  Jumala vihaa syntiä, lihallisuutta ja maailmallisuutta, se näkyy hyvin myös Jaakobissa, jota Hän rakasti ja Eesauta, jota Hän vihasi.

Tässä hoksasin, kun pitkään mietin, miksi sanotaan, että heitä tunteet pois, ei jonkin asian tarvitse tuntua hyvältä, kun tekee jotain kuten Jumala kehottaa. Jotain on siinä vaivannut, vaikka se on ihan oikeinkin, mutta ei kaikkeen eli hylkää tunteet. On vaikea tehdä jotain joka ei tunnu hyvälle, siksi Jumala useimmiten puhuu meille kovin lempeästi ja antaa läpipääsyn synnistämme, joka on Hänen tahtonsa. Edelleen Jumalan hyvyys tekee meihin vaikutuksen - ilosanoma, miten saimme synnit anteeksi, mutta iloa saamme siitä, että Jumala puhdistaa elämäämme antamalla ilmoitusta, ymmärrystä, tietoa siitä, miten jokin syntiasia hoidetaan.

Jumala siis rakastaa ja vihaa. Hänellä on en osaa kuvailla, mutta Jumala tuntee niin vahvasti kuin asian laita on. Usein olen miettinyt miksi Daavid, joka puhuttelee minua edelleen paljon, miten hän oli Jumalalle niin mieluinen mies? Montakin asiaa vaikkapa voidellun Israelin kuninkaan kunnioittaminen henkensä uhalla. Mutta juuri siksi, että tehtyään pahoja - pahoja syntejä, hän teki parannusta oikealla tavalla, täysillä ja siinä kohdin vilpittömällä sydämellä. Hän siis oikeasti vihasi syntiä, mutta lankesi siihen ja ymmärrettyään sai lujan piston sydämeensä. Ja sitten Hän teki täysillä myös Jumalan antamat tehtävät ja uskoi mitä profeetta oli sanonut ja odotti eli uskoi mitä Jumala oli ilmoittanut. Samoin miksi Jaakob oli niin mieluisa vaikka huijasi, mielestäni siksi se on silti Jumalan mieleen ja juuri se on Jumalan mieleen, on halu saada perintöoikeus, eli samon myös perintöoikeus Jumalan valtakuntaan. Siinä on tuo sama palava innokkuus ja halu, sekä teot, kuin jos löytää yhden täydellisen helmen, myy kaiken pois saadakseen sen - maallinen jää ja ikuisuuden elämä on tärkeämpi. Kun siis ihmiset käyvät rukoiltavana ja sielunhoidossa, mutta aina kipuilevat samojen asioiden kanssa, viimeinen vastaus on, jos oma kristityn elämä ei riitä muutokseen ja mitä ilmeisimmin tarvitaan muutos, pitää olla tiukkana. Todella tiukkana. Ajattelen että paasto valmentaa tähän hyvin, monenlaiset paastot, paastoaminen maailmasta, mutta sitten on asiat, joista paastotaan koko ajan eli niiden asioiden, tuskienkin läpi päästään, kun vain kestetään joka kerta ja asia kyllä helpottuu.

No entä se juuri, jos on lihan synti, se on hoidettu Golgatan ristillä, Jeesuksen sovitustyöllä, Hän kärsi nuo synnit itse puolestamme, ne voidaan pyytää anteeksi, eli liha. Jos on kyse saatanasta, sen alaiset henget tulee ajaa ulos,  jos vääristä Jumalista, ne pitää hylätä, jos ihminen itse on ollut väärällä puolella okkultismissa tai noituudessa, samoin vastaus on Jeesus, Hän on korkeampi kuin se joka on maailmassa, eli saatana, joka on voitettu. Hän päästää pahan eli saatanan vallasta. Voitettu saatana on myös siten myös, että "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden". 18 Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman. 19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava." Mikä on monessa maassa jäänyt hyvin vähälle, niin myös Suomessa. Toisissa maissa tämä on käytössä, kuten raamattuun on kirjoitettu.

Kärsimys on yksi hankala asia, juuri siinä, että uskon vuoksi meitä vainotaan, ei vainota jos ei uskota siis. Siitä Jeesus puhui, ettemme olisi siitä ihmeissämme ja samoin kärsimys, joka usein ajatellaan, että meidän ei tarvitse kärsiä, koska Jeesus kärsi puolestamme. Mielestäni se oli sen vuoksi, että synnit on sovitettu, Hän otti vastaan meidän rangaistuksemme, puhtaana karitsana, syntiuhrina ja ylösnousi ja voitti. Siinä Hän kärsi. Alkuseurakunta kärsi yhdessä, vainoja, se yhdisti heitä tavalla jota ei muuten tapahdu. Meidän tulee olla yhtä Jeesuksen kanssa, täysillä, kokonaan, joka päivä ja hetki, vihata syntiä, rakastaa Jeesusta sanoin ja teoin, olla täysin Hänen kanssaan, jos liha ohjaa meitä, Pyhä Henki ei silloin ohjaa, siksi kristitty kuulee Jeesuksen äänen, kun Hän ohjaa meitä. Jos ei kuule ohjausta, ehkä ei ole koskaan kuullut tai Hän ei puhu juuri silloin, mutta voi olla myös niin, että olemme niin kaukana, ettemme oikeastaan enää välitä asiasta, vaikka siitä kärsimmekin eikä Jumala enää puhu, esim. seksuaalinen himo, joka on syttynyt: "Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, ..." mutta niin on monessa muussakin.

Juuri tuo vastaus kristitylle miten voittaa lihan himo, josta on kärsimystä itsellemme: "Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä." Rukous ja asenteemme on: "Opeta minut tekemään sitä, mikä sinulle kelpaa, sillä sinä olet minun Jumalani. Sinun hyvä Henkesi johdattakoon minua tasaista maata." Tuo tasainen maa on se, ettemme lankea toisen sokean kanssa kuoppaan, eikä meillä ole kukkuloita, kompastuskiviä, vaan Pyhä Henki ohjaa meitä, jotta tie olisi tasainen. Samoin kuin Johannes Kastaja tuli tasoittamaan tiet Jeesukselle, parannuksen teon tie, tasainen.

Ja vihdoin tuo kärsimys, joka kuuluu meille uskoville, siis ylösnousemus on ensin, Paavali kertoo, että kärsimme: "Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava." Eli varmasti kärsimme ja sitten saamme avun. Meidän tulee tavoitella täysillä päästäksemme osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Kuten Paavali sanoo elämästään: "Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,"

"Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen." Puhutaan, että kohtuus kaikessa, sen raamatun kohta on: "...vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät." Himot ovat hankalampia kuin halut, "Minä haluaisin"

Ajatus siitä, että Jeesus kärsi ihmisenä ja voitti, Hän myös teki lähettäjänsä tahdon, rukoili ja oli erämaassa, tutki kirjoitukset, "Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä." eli miksi meidät olisi kutsuttu tekemään toisin, Hänen kaltaisuuteensa meidät on kutsuttu tavoittelemaan eikä vain tavoittelemaan vaan se on ainoa tavoite, koko ajan. Me joudumme kärsimään, jolloin olemme opetuslapsia ja se on opetteluvaihe. Jos haluaa eroon siitä tai niistä isoimmista synneistä, kompastuskivistä, joihin aina satuttaa, pitää tulla epätoivoiseksi ja etsiä vapautusta täysillä. Ihan täysillä. Ja vielä enemmän. 

10.4. Jälleen muistutus siitä kuinka Jumala johdattaa asioita, voimallinen ylistäjä, joka ilmiselvästi rakastaa Jeesusta ja janoaa lisää, kulkee johdatuksessa rukoili, että saisin kohdata juuri yhden rakkaan ihmisen ja niin Jeesus johdatti rukoilemaan ainoastaan hänen puolestaan tänään. Kiitän, että näytit Jeesus asioita, jotka aluksi sanottuani antoivat uskon tulla rukoustilanteeseen ja auttoivat ihanasti eteenpäin siihen mitä Sinä halusit meille tänään puhua ja kertoa.

3.4. Miten rakastaa tänä päivänä? Ensin keskittyen eli katsomalla Jeesukseen, lukea sanaa, Korinttilaiskirjeet tänään kuunnelleena ja viime viikolla Efesolaiskirjeen, tuli erinomaisia muistutuksia moneen asiaan. Juurikin niitä, joissa kamppailee, mutta oli jo unohtunut. Erityisesti se, että siunaamme siskoja ja veljiä. Ja ehkä se myös että ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala, mutta jos keskuudessamme on avionrikkoja, tämän kanssa emme ole tekemisissä, mutta siunaamme häntä ja että jonkun tehtävä on häntä siitä nuhdella. Monesti vain on sellainen olo, että onko tukki otettu omasta silmästä ensin. On vaikea ottaa nuhtelua vastaan kaiken kaikkiaan, mutta varsinkin silloin kun rakkaus ei rakenna vaan kuulemme tuomion, tulee mieleen, onko tarkoitus auttaa vai tuomita?

19.3. Parannuksen teko. Rukouspyyntöjä kirjoittaessa, Hesekiel 24, Jerusalem, joka siis morsian, joka ei tehnyt parannusta, äkisti tulee sen tuho, Hesekiel näkee kuinka aamulla hänen puhumansa parannuksen teon jättäminen pois tuo äkillisen profeetan vaimon pois ottamisen, samoin tulee äkisti myös Jerusalemin tuho. Samaa asia on myös kuvattu tempauksella, se on äkillinen, tapahtuu niin äkkiä, ettei sen alkaessa enää ole mihinkään aikaa. Jumala antaa hyvän mahdollisuuden kääntyä pahoista teoista, niin jokaisen ihmisen elämässäkin - loppuun asti. Sitten ei ole enää aikaa kun aika on ihmiseltä loppu, näin Jumala antaa täyden mahdollisuuden loppuun asti, kun on vielä aikaa. Hyvä on muistaa kuitenkin, että ihmisellä on etsikkoaikansa, aika jolloin sielu eli ajatukset, oma järjenjuoksu ja tunteet on otollinen tekemään oikean ratkaisun antaakseen koko elämänsä Jumalalle, joka sen on ihmiselle alunperinkin antanut.

Samoin on parannuksen teon merkitys säilyy uskovallakin, ettei ajaudu pois Jumalan luota. Parannuksen teon ydin on se, että Pyhä Henki osoittaa syntimme, antaa läpipääsyn, ohjeet ja voiman parannuksen tekoon. Mutta oma tämänhetkinen uskoni on, että parannuksen teko vaatii sekä suurempaa uskoa, omistautumista kokonaan Jumalalle ja silti taistelu on kova - taistelu on hengessä ja oma osa käsittää raamatun lukemista - kunnon janoa sen lukemiseen, todella totuuden etsimistä, kiitosta, ylistystä, palvontaa ja rukouskammiossa oloa, jatkuvaa rukousta, armolahjojen käyttöä, paastoa, uusia tekoja, poisjättämistä ja luopumista, nöyryyttä (joka ihmisen pitää itse tehdä), oikeiden asioiden täyttämistä vanhojen huonojen sijasta, tunteiden muuttumista ja sen ymmärtämistä, milloin on kyse omasta lihasta jonka luonne ei voi muuttua, vaan hengellä kuoletamme lihan halut ja himot ja ne synteinä viedään ristille, Jeesus ne antaa anteeksi kun pyydämme, henkivaltoja taas ei viedä ristille, siksi Jeesus sanoo, karkotatte riivaajia ja Jumala antaa vapauden laista ja paholaisen vallasta, Jeesus on voittanut paholaisen niin maailmankin, jossa joudumme elämään ahdistuksessa. Olennaista on ymmärtää pääsy Jeesuksen vanhurskauttamana Hänen luokseen ohjattavaksi ja saamme tuoda hengessä, ylhäältä, taivaallisista Hänen tahtoaan maan päälle, kun me aterioitsemme Jumalan kanssa ja Hän antaa meille elämän leipää, Pyhän Hengen ohjauksessa, Jeesuksen kunniaksi.

12.3. Pohjanmaalla oli hyviä kohtaamisia, parantumisista iloisin oli oikea polvi, joka tuli kivuttomaksi, kun vanhahko rouva oli kaupassa ja rukoilimme keskellä käytävää ja joskus polvi niin kipeä, ettei meinannut pystyä kävelemään.

7.3.-8.3. Mukavia kohtaamisia ja ihmisten rukousta/siunaamista Kankaanpäässä. Lähinnä profetaalista palvelua. Odotan vapautumisia ja parantumisia keskiviikolle, tietysti myös uskoontuloja. Ilosanoman viemistä siis, Jumalan valtakunta on tullut lähelle! Oli monta hyvää asiaa, monta keskustelua joissa sain kertoa Jeesuksesta ja uskosta. Herra antoi tietoa ihmisistä, joiden kanssa keskustelin, se hämmästytti voimallisesti, sillä ensimmäistä kertaa kun näet ihmisen, et voi itse niitä asioita tietää.

4.3. Mitä me olemme ilman Henkeä? Jumala puhalsi ihmiseen elämän hengen" 1. Moos. 2:7 "Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu."

Job. tietää tämän ja sanoo: Job. 34:12 "Totisesti, Jumala ei tee väärin, Kaikkivaltias ei vääristä oikeutta. 13 Kuka on pannut hänet vallitsemaan maata, ja kuka on perustanut koko maanpiirin? 14 Jos hän ajattelisi vain itseänsäja palauttaisi luokseen henkensä ja henkäyksensä, 15 niin kaikki liha yhdessä menehtyisi, ja ihminen tulisi tomuksi jälleen."

Ja näin todella on käynyt: 1. Moos. 7:22 "Kaikki, joiden sieraimissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat. 23 Niin Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat, niin hyvin ihmiset kuin myös karjaeläimet, matelijat ja taivaan linnut; ne hävisivät maan päältä. Ainoastaan Nooa sekä ne, jotka olivat hänen kanssansa arkissa, jäivät henkiin"

Miksi meillä on toivo, joka ei petä eikä vie häpeään:  Elämän henki on meissä Kristuksen Jeesuksen ansiosta:

Room. 8:2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

2.3. Rauhan rukoilu rukousasemalla 16.2. ja 25.2. olivat Hannu Huhtalan, Arto ja Riina Björkmanin kanssa. Monen rukoilijan mieleen Jumala on tuonut asian rukoilun ja monia viestejä tulee Ukrainasta miten Jumala on auttanut ja suojellut. Paasto kuuluu myös asiaan.

16.2. Miten sen aina huomaakaan, hädässä huutaa Herran puoleen, sitä ennen se on vaikeaa: Ps. 107:19-20 19 Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra pelasti heidät ahdingosta. 20 Hän lähetti sanansa, ja se paransi heidät, haudan partaalta hän auttoi heidät turvaan." "Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua." Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä, varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi" Haluan kiittää tämän sanan ja sanoman voimassa olosta. Kiitän siitä ja kunnioitan Sinua Herra.

14.2. Yliluonnolliseen ojentautuminen - rohkaise itsesi siihen.

Rukouksessa noussutta on toivon tuominen toinen toisillemme. On iänkaikkinen ja tähän hetkeen eli maailmassa olemiseen liittyvä toivo. Joka päivä on armo uusi tarkoittaa, että Jumala antaa rakkauttaan meille ja huolehtii meistä joka päivä. Isä meidän rukouksen: "anna meille meidän jokapäiväinen leipämme" tarkoittaa sekä fyysistä ruokaa, että sanan aukeamista Pyhän Hengen kautta, joka antaa meille sen mitä Jumala tahtoo tänään meille kertoa, opettaa. Tarvitsemme joka päivä Hänen johdatustaan eli että kuulemme Hänen puhettaan meille. (Job. 33:14 tapoja on, ei kuunnella). Pelastukseen kutsutut, uskovat siis ovat Jeesuksen opetuslapsia ja oppivat niin tätä kuin tulevaa elämää varten, kun Jeesus puhuu Pyhän Hengen kautta -"...minun lampaani kuulevat minun ääneni."

Jeesuksen opetuksessa olevat eli opetuslapset monet tietävät ja muistavat, että kun Jumala puhuu mm. raamatun lukemisen kautta, ymmärryksen aukeaminen voi kestää eikä asioita pian kannata hylätä tai ajatella, ettei Jumala puhunut mitään. Ihmisen hätäisyys on ongelma. Asiat eivät selity heti tai tänään, eivät oikein tunnu miltään tai asiaa ei pysty selittämään omalla järjellä. Jumala avaa asioita oikealla ajalla ja pyytäessämme aika ei vielä ole tullut täyteen. Yksi ihan tavallisimmista asioista on, että jokin asia yhdistyy tai selittää jonkin toisen asian yllätyksenä, sillä emme itse olisi tätä hoksanneet. Hyvä on ajatella, että osaa odottaa ja jättää opittu asia valmiuteen odottamaan seuraavaa vaihetta, jatkoa tai ratkeamista, eli opitun ymmärrys vielä jatkuu eikä selviä riittävästi.

Tässä on myös selkeä hoksaamisen paikka Jumalan kuulemiseen ja Hänen ihmeellisiin metodeihinsa/tapoihinsa puhua. Mikä ero on sillä, että on vastasyntynyt Jumalan lapsi ja mikä ero on sillä, että on aikuistunut lapsi, poika, tytär. Room. 8:14 paljastaa tämän. Kyse ei ole pelastuskysymys vaan molemmat ovat pelastuksen tiellä. Aikuistuminen on seuraava vaihe. Kun on kasvanut, on Pyhän Hengen ohjauksessa koko ajan. Room. 8:14 "Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia." "For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are sons of God." (Amplified B.) Maallinen -ei Pyhän Hengen ohjauksessa oleva, yrittää itse päättelemällä tai tunteella perustella itselleen, onko Jumala puhunut. Tällöin oma mieli ratkaise asiaa. Kun taas Hengen johdatuksessa Henki vahvistaa asian ja hengelliset asiat tulkitaan ensin hengellisesti ja sitten niille hyvinkin saatetaan saada maallinen, käytännöllinen selitys tai toimintaohje. Jumalan puhetta ei muuteta ensin takaisin maallisiksi, jotta ne voitaisiin ymmärtää. Vaikkakin ne usein sen jälkeen saavat selityksensä ja toteutumisensa tässä näkyvässä maailmassa ja ovat erittäinkin maallisesti ymmärrettävässä muodossa tai koskettavat kaikkia ihmisiä.

Jumala harvoin puhuu korvin kuultavalla äänellä. On siis tähyttävä johonkin joka on yliluonnollista - miksi? Jumala on yliluonnollinen ja Hän puhuu yliluonnollisesti, Jumala on henki. Joh. 4:24 "Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." On hyvä käydä läpi mikä tämä yliluonnollinen omassa elämässä on, sillä jokaisen elämässä Jumala toimii ja puhuu yliluonnollisesti. Missä näkyy Jumalan puhe itsellemme? Hän on yli sen minkä me ymmärrämme, sillä Hänen tiensä ovat aina meidän teitämme korkeammat. Omalla päättelyllämme emme pääse yliluonnolliseen maailmaan. Meidän tulee siis tunnistaa Jumalan yliluonnollinen puhe, joka ohjaa elämäämme, kun olemme kuuliaisia. "Tapahtukoon Sinun tahtosi..." Ne erotetaan niistä asioista, joita Jumala laittaa tapahtumaan meistä riippumatta mm. raamatun ennustukset tapahtuvat kaikki, joitakin voidaan rukoilla, mutta se on turhaa ellei erikseen niin ole mainittu tai ne voivat olla ehdollisia.

15.1. Uusi vuosi ja suunnittelua. Monelle muutoksen vuosi. Jumala karsii ja avaa uutta. Meille myös. Uudet tehtävät tulossa kesän jälkeen mitä todennäköisimmin molemmille. Sellainen tuli Elishevalle ehkä 1,5 vuotta sitten, että tulee vielä kaksi työtä, ennen kuin meillä on yhteinen palvelutyö, meille se tarkoittaa sitä, että nykyinen palvelu yhdessä kasvaa merkittäväksi, joten jokin osa palkkatöistämme muuttuu yhteiseen palvelutyöhön.

Meillä on ollut muutaman vuoden rukousryhmä n. 80 henkeä ystäviä matkan varrelta. Tämän vuoden aikana ehkä kesän jälkeen alkaa uusi, todennäköisesti Teamsillä tehtävä kokoontuminen halukkaiden kanssa. Asiat maailmassa muuttuvat ja ovat väliaikaisia ja vaikuttaa olevan aika koota yhteen seurakuntaa kaipaavia, jotka eivät näinä aikoina pääse seurakuntaan tai eivät löydä itselleen seurakuntaa. Tätä meille on vahvasti myös profetoitu viime vuonna ja se vaikuttaisi alkavan ja toteutuvan 2022. Muotona ilmeisesti Teams -ohjelma tietokoneella. Kaikkiin paikkoihin ei enää pääse tai ei voi luottaa milloin pääsee, joten tämä vaikuttaa olevan vaihtoehto. Mitä tulee mukaan? jo paljon sitä mitä teemme muutenkin. Usein käydessämme paikoissa, tutuksi ovat tulleet sellaiset yleiset tekijät:

a. Hengessä ja totuudessa eli pyydetään Jeesuksen johdatusta Pyhässä Hengessä ja pidetään raamatun sana lähtökohtana kaikessa. Jumalalle kuuluu kiitos, kunnia, ylistys ja palvontamme. Taivaan Isän tahto on, että jokainen pelastuu, se on ilosanoma, joten se on keskiössä. Jumalalla on jokaiselle oma suunnitelma jo tämän maallisen elämän ajaksi, sen toteuttaminen jokaisen osalta on tärkeää. Jokainen uskova odottaa Jeesuksen paluuta hereillä ja lampussa paljon öljyä ja elää tulevaa ikuisuutta varten ja kerää aarteita taivaaseen ei maan päälle. Ilman rakkautta ei ole mitään...

b. Ylistys usein musiikin muodossa (muutakin kuuluu ylistykseen toki).

c. Opetus aiheista, jotka Pyhä Henki nostaa ja mitä porukasta nousee yhteiseksi, jos ei ole yhteinen, se kuuluu jollekin pienemmälle porukalle tai voi  pohtia kanssamme asioita. Opetus on ollut molemmilla jo vuosikymmeniä ja uskon perusteita olemme molemmat viimeisinä ehkä 8 vuoden aikana käyneet paljon läpi. Onni on siinä, että raamatun lisäksi käytämme paljon muiden opettajien vinkkejä asioihin, mutta niistä saamme vinkkiä tai jotakin lähtökohtia. Kumpikin meistä rakentaa opetuksen yleensä joka kerraksi uudestaan, vaikkakin keskeisissä asioissa yleensä on kyse siitä, mikä on aikataulu ja millainen hengellinen tausta ihmisillä on. Meidän ajatuksemme on, että jokainen siunaa toista kertomalla oman sen hetkisen kehitysversionsa asioista ja liikkumavaraa aina on ja erilaisia lähestymistapoja. Me pidämme huolta siitä, että emme pahastu toisiimme vaikka näkemys on vastakkainenkin ja rakkaus peittää paljotkin synnit. Jumalan siunaus tulee siitä, että siunaamme ihmisiä, emme kiroa emmekä puhu pahaa ja kuten näemme, miten kaksi voi kulkea yhdessä jos nämä ovat eri mieltä ja Jeesuksen sanat Matteus, Markus ja Luukas samasisältöisesti: "Ja jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa, ei se valtakunta voi pysyä pystyssä." ja "Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne".

d. Parannuksen teko, jos laki on lähtökohtana eli raamatun sana, jota ihminen tulkitsee vain omalla älyllään, laki tappaa. Lihan mieli ei taivu Jumalan Hengen tahtoon eikä se voikaan tehdä sitä. Roomalaiskirje luku 8 kertoo tästä erinomaisesti, Itse olen tehnyt suunnilleen tästä aiheesta pitkän raamatun opetuksen, ehkä 12 sivua tällä hetkellä, sillä synti ja parannuksen teko on yksi keskeisiä alueita, jotka ovat vaikeita. Yksi keskeisimmistä asioista mahdollisimman yksinkertaisesti ilmaistuna on: Parannuksen teko kuuluu ihmiselle maan päällä aina, jos laki tekee sitä, se tappaa, jos Pyhä Henki auttaa rakkaudella ja totuudella, pääsemme eteenpäin.  Tässä esimerkki siitä, miten voi saada käsityksen jostain asiasta ja sitten huomata miten se saa vahvistuksen muista raamatun kohdista ja sitä täydentävät niin monet paikat.

"Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden"

e. Rakkaus ja totuus iloitsevat yhdessä. Mutta emme ole farisealaisia, eli laita toisille raskaita taakkoja. Itselle on tärkeää, että meillä harvoin on ymmärrystä kuinka vaikeaa lähimmäisen elämä on, emmekä me voi kovin tarkkaan arvioida määriä tai vakavuustasoja, koska emme koskaan tiedä tai ymmärrä taustoja. Siksi hengessä kulkeminen on niin tärkeää, mitä Jumala antaa mieleemme.

f. Rukouksessa on tärkeää kuunnella mitä Pyhä Henki puhuu ja siten tulevat jokaisen ihmisen omat asiat, perhe ja muut ihmiset, jotka sisältyvät elämään sekä jokapäiväiset tarpeet ja tulevaisuus, sillä "Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa." Erityisesti näinä aikoina tarvitsemme johdatusta ja olemme pitkään jo saaneet olla siunaamassa armolahjojen saamisessa ja käytössä. Tämä on myös yksi melko sekaisin oleva alue, mutta yksi asia on omalla sydämellä: Armolahja kertoo ytimen, Jumala antaa niitä käytettäväksemme, jotta me voimme siunata eli tehdä kaikkinaista hyvää yhteiselle kristusruumiille eli toisille uskoville ja saamme itse paljon Jumalan siunausta sen kautta, sillä Pyhä Henki on vuodattanut myös rakkauden meihin ja Hän toimii aina meitä kohtaan rakkaudella ja totuudella.

g. Itsestään selvää on, että kaikki on aina salassa pidettävää. Tämä on täysin selvää ollut meille molemmille hyvin pitkään, varmaan aina. Olen jo töissäkin sanonut ehkä 20 vuotta idean, että en muista mitään mitä olet sanonut hetki sitten enkä kerro asioita vaimolle tai koiralle tai pihapuulle, ellet sinä niin sano, eikä se lupaus lopu ajan myötä. Eihän muuten voi viedä asioita Jumalalle ja keskustella toisen kanssa jos ei ole täyttä luottamusta. Joskus itse puhuu asioistaan, mutta ei se tarkoita sitä, että muut siitä voivat jutella, sillä tiedämme miten taroinat muuttuvat, joten hyvä on sano, että kysy tältä itseltään.  Kaikki pääsevät mukaan. Jokainen saa ajan jakaa omastaan muille, usein pienissä ryhmissä riippuen minkä kokoiset ovat tilat esim. 2-5 henkeä, useimmiten 3-4, tasaisesti omalla tavallaan, periaate on se, että voi puhua omista asioistaan haluamallaan tavalla ja sitten myös rukoillaan asioiden puolesta.

h. Ei ole asioita, joita emme voisi yhdessä selvittää, pohtia ja keskustella, jotta pääsemme lähemmäs totuutta. Jumala johdattaa meitä monissa asioissa ja eri aikaan, mutta myös sellaisia asioita, jotka Hän tietää siinä porukassa tarvittavan. Rauha on myös luottamusta siihen, että Jumala johdattaa totuuteen siinä mittakaavassa ja syvyydessä, mitä milloinkin tarvitaan. Ymmärrys tulee olla myös siihen, että jonkun mielestä paras jossakin asiassa, ei ole Jumalan valinta johonkin tehtävään tai hetkeen yhdessä kokoontumisessa. Siunaukset tulevat, kun kuuntelemme Pyhää Henkeä. Tämä on iso opeteltava ja tärkeä asia. On hyvä ymmärtää, että vaikka Jumala puhuu jostakin aiheesta itselle, on kysyttävä Häneltä, tarvitseeko asiasta edes mainita muille.

i. Kritisointi ja siunaaminen? Herkkä alue. Aluksi on hyvä sääntö puhua hyvää ja ajatella hyvää. Hyvä kysyä, siunaako oma toiminta toista ihmistä, tuoko se Jumalalle kunnian? Tiedänkö, etten kiusaa toista ihmistä. Asiassa on paljon syvyyksiä ja se on sitä sydämen eli rakkaudellista viisautta, jossa on totuus ja tieto, neuvon ja rohkaisu (kiitos ja kannustus), taidollisuutta ja varsinkin Pyhän Hengen valitsemat asiat ja sanat.

j. Tässä nyt jotain ajatuksia, koska uusi vuosi. Otamme mielellämme ajatuksia vastaan, millainen ajatuksesi on omasta seurakunnan tarpeestasi tai yleensä on kyse sen täydentämisestä. Ihmiset ovat tottuneet menemään jonnekin, kokoontumaan yhteen. Nyt kun se näyttää vähenevän, otamme tietotekniikan käyttöön. Onneksi moni osaa jo paljon ja meilläkin on pitkä kokemus sen käyttämisestä. Minulla oli aktiivisessa käytössä oma tietokone vuodesta 1988, 80286 prosessosilla varustettu kone, jossa kovalevy 20mb pc :-).

2022 tekstit yläpuolella 2021 alla

11.12.21 Jeesuksen antama tie, toivon ja armon tie. Se on ykkösasia, jonka mukaan ajattelemme, puhumme, olemme ja teemme. Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti. Vaikeuksia tulee ja niiden läpi mennään Jeesuksen kanssa, Hän vie läpi pimeän laakson. "Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat" Tämä on hyvä lähtökohta vaikeuksien kohdatessa.

Miten suhtautua yleisesti elämään. Mistä lähtökohdista? Pohdintaa siis: Lähtökohta on aina ristintyö, Jumala antoi meille anteeksi armosta eli ei ole mitään millä me olisimme sen ansainneet ja siksi jokainen on pelastettu armosta, myös ettei kukaan ylpeilisi omilla teoillaan. Uskonkin antaa meille Jumala, ihmisen osa ei ole kuin ottaa vastaan se mikä on jo tehty edestämme. Koko idea maailmassa on, että Jumala haluaa saada luokseen oman perheväkensä, jokaisen Hänen luomansa ihmisen, Jeesus teki kaiken valmiiksi, ettei kenenkään tarvitse sanoa, että oli huonommassa osassa. Perheväki palautuu vain kun uskoo, että Jeesus on Jumalan, Isän poika, joka ainoana Golgatan syntiemme sovitustyön, ristintyön ansiosta antoi jokaiselle mahdollisuuden taivaspaikkaan. Kun tästä pitää loppuun saakka kiinni, pelastuu. Millään muulla ei sen rinnalla ole mitään merkitystä.

Jumala antoi jokaiselle suunnitelman täytettäväksi maan päällä toteutettavaksi: "Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä!" Ps. 139:16-17.

Ihmisellä on vapaa tahto, sillä päätämme asioita niin kuin itse haluamme, vaikka moni asia vaikuttaa tahtoomme ja se on hankaluus. Oman tahdon muuttuminen, se, että Jumala haluaa meidän kirkastuvan, tekevän parannusta, mielen muutosta. "Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän" Joh. 5:40 Ja Paavali kuvaa tämän ison ongelman näin: "Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei" Meidän tahtomme tulisikin olla Taivaallisen Isän tahdon toteuttaminen, jota rukoilemme Isä meidän rukouksessa: "tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa".

Miten voi toteuttaa Isän tahtoa? Paavali kaipasi voimaa, koska sitä ei itsessä ollut toteuttamaan Jumalan tahtoa. Voiman saa lähtökohtaisesti uskomalla Jeesuksen sovitustyöhön, vesikasteella ja Hengellä, Nikodeemukselle: "Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" ja Roomalaiskirjeen jatko selvittää asiaa:

Mikä on Jumalan voima, joka on evankeliumi: "Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. "17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta". Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. 61. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki"

Ylhäältä syntynyt ihminen kulkee elämänsä kuin tuuli, ei tiedä mihin on menossa: Ei pelkästään vedestä vaan myös Hengestä: "teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. 8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." Siis liha tai henki, ei ole vaihtoehtoja, ylhäältä eli taivaasta, Hengestä syntynyt? Vesi on vesikaste, parannuksen kaste ja Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä: "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella." Matt. 3:11 ja Room. 8:13 todistaa, että ei ole muita vaihtoehtoja kuin liha tai henki: "Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää."

Pyhän Hengen ohjaus on siis keskeinen uskovalle. Se on vaikea asia, jos järkeilee, eli käyttää omaa ajattelua, se on juuri sitä lihan maailmaa, kun hengen maailma on ihmeellistä, mutta vaikutus on täällä maan päällä elämäämme. Se voittaa nimenomaan lihan teot. Ei laki, joka tappaa.

- Joh. 6:63 Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.

- 1 Kor. 2:15 Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. 

- Room. 8:6 "Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan."

En kirjoita teologiaa vaan ajatuskulkua, josta saada kiinni raamatun sanan perusteella.

Taitavat olla nämä ajat lähempänä kuin tajuaakaan? Tästä nyt vähintään puhutaan vakavampaan sävyyn kuin ennen. Aikas kovaa on kun itse on elänyt näitä hyviä aikoja ainakin elatuksen suhteen.

"Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. 11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus." ja Joh. 16:2 "He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle." --- Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Matt. 24 ja Joh. 16.

6.12. Monet ovat saaneet lisää syvyyttä itsenäisyyteen ja sen arvostamiseen, että todella nuo ajat olivat kovat. Samoin on puhuttu sisällissodasta ja lähellämme parin kilometrin päässä on suuri joukkohauta niiltä ajoilta, joten asia on täällä kovin tuttu. Tiedämmehän hyvin kyllä mikä saa ihmisen tappamaan, veljen murha, veri huutaa maasta. Niin se on jo raamatussa näkyvissä, sielu on veressä. Kirjoittamassani Jeesuksen veri kirjoituksessa kävin juuri tätäkin läpi. Miten siis veli vihaa veljeään niin että murhaa, Aabelin veri huutaa maasta. Niin se on myös lopunaikoina.

18.11. Monet Jeesuksen omat ovat vankistaneet uskon perustuksia, mihin usko perustuu, Jeesuksen veren voima, rakkaus, rauha, luottamus, toivo, armo. Erityisesti pimentyvinä aikoina perusteille meneminen on hyvä ajatus, kuten kun ihmiset kysyvät: Miten voit olla noin rauhallinen? Ja silloin on hyvä olla miettinyt perusteet raamatusta mieleen, että niistä voi kertoa niin ei-uskovalle kuin uskoville ja luottaa, että saa oikeat sanat.

7.11. Niin paljon tekemistä, niitä päiviä, jolloin tehdään sen mukaan kuin on ymmärrys on saatu. Ei näytä tekeminen koskaan loppuvan, onneksi on ymmärtänyt, että armo riittää joka päivälle omansa, niin on myös kunkin päivän temisten ja töiden laita. Näyttää miltä näyttää, asiat tapahtuvat Jumalan antaman aikataulun mukaisesti. Kun itse haluaisi jonkun tapahtuvan, tulee rehkittyä ja onneksi useimmiten helpottaa tekemistä, ettei kiirehtiminen ei auta, vaan voi viedä asioita vain väärään suuntaan. Joskus on toki tehtävä rivakasti, mutta rauha säilyttäen. Siis perusajattelua tänään, arki on monta päivää viikossa, lepopäivä pyhittäen, olkoon se sitten pe ilta -la ilta tai sitten sunnuntai useimmille.

4.11. Olemme aina kutsutut viemään ilosanomaa, niin kauan kuin on päivä, eli se on mahdollista, lähetyskäsky. Raamatun sanassa pysyminen, Jeesuksen veren alla, Pyhän Hengen ohjauksessa - koko ajan. Rakkaus iloitsee totuuden kanssa, ilman totuutta ei ole rakkautta, Jeesuksen käskyjen pitäminen onnistuu Pyhän Hengen vuodattaman rakkauden kautta, vain siten voimme rakastaa Jumalaa Hänen antamallaan rakkaudella, joka antaa anteeksi eikä syytä, jotta tuomio on Hänen ja vasta Hänen sanansa lopulta meidät tuomitsee. Joten rakastakaamme sanan mukaisesti Pyhän Hengen johtamana. 

3.11. Tärkein  profetiani? ehkä edelleen tai ainakin hyvin pitkään oli Katariinalta, Bulgarialaisen lähetyssaarnaajan vaimolta, joka oli erittäin hyvä ystäväni ennen kuin hän meni naimisiin ja muutti Bulgariaan. Jos nyt oikein lyhyesti kerrotaan tätä - Kolme suurta profetiaa tuli silloin, kaksi niistä toteutui niin tarkasti, ettei ole mitään epäselvyyttä todenperäisyydestä ja Katariina teki minuun vaikutuksen kaikkein eniten koko silloisen elämäni aikana tapaamistani ihmisistä, kuulin nämä profetiat n. 1989. Helsingin helluntaisrk eli Saalem oli hänen srk. Viimeisen niistä voin kertoa nyt: "Lopunaikoina tulee sateenkaarimarketteja". Minulle avattiin tämä, kuten moni raamatun sanakin, "olen tuon lukenut mutta se ei ole avautunut/sitä ei ole avattu/tms." Tuo "lopunaikoina" -sana oli profetian antamisen aikana riittävä ja on se nytkin. Täsmälleen nyt on se aika tullut, minulle tämä on niin hyvä merkki etten selkeämmästä merkistä tiedäkään - siitä, että lopunajat ovat tulleet. Toisille se taitaa olla tuon merkin tulo, näyttäisi että se on raamatun mukainen sanatarkasti, sillä monenlaista tarinaa siitä piisaa. Jokainen saa oman ymmärryksensä ja tekee omat johtopäätöksensä, kuten aina raamatun sanankin kohdalla, näyttäisi, että aika lähellä oleva tilanne on ruotsissa jo tähänkin, sillä oikeaan käteen laitettava ns. mikrosiru (ihan kuin on perinteisesti ajateltu jo vuosikymmenet) nyt vaikuttaa olevan sananmukaisesti tuo merkki mm. aftonbladetissa video asiasta. Sen voi vielä laittaa vasempaankin käteen, mutta myös hetkellä oikeaan käteen, otsasta ei ollut tuossa puhetta vielä, joten tämä on selkeästi se esiaste sille - ja ensin vapaaehtoiset, sitten ne jotka haluavat osallistua ns. normaalisti elämään ja sitten raamattu sanoo, että ilman sitä ei voi ostaa eikä myydä. On selkeää, että se tulee sitten otsaan, jos ihmisellä ei enää kättä ei ole ja mm. siitä syystä otsa, että paholainen haluaa merkata jokaisen ihmisen itselleen. Tämä ei ole nyt kokonaisuutta asiasta, vain yksi kohta, jossa Jumalan suojelus näkyy, kun Jumalan sinetti on otsassa:

Ilm. 9. 3: Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta; 4 ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. 5 Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. 6 Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.

Minulla on henkilökohtainen kokemus siitä, kun tuntuu, että kuolee, eikä voi tehdä asialle mitään ja tilanne vain jatkuu... jatkuu... jatkuu... sitten Jumala vapautti siitä - olen tajunnut, että näin se vaan on todella mahdollista, tämä tapahtui ehkä 10 vuotta sitten. Ero oli siinä, että halusin elää, kun taas nämä etsivät kuolemaa, koska kivut ovat niin hirveät.

22.10. Tänään alkoi valmistelu seuraavaan isompaan aiheeseen, asia, johon johdatus on -> 1. kiitämme Jumalaa Hänen hyvyydestään ja kaikesta hyvästä mitä Hän on meille tehnyt ja tulee vielä tekemään, 2. ylistämme Hänen suuruuttaan ja 3. palvomme Häntä koska Hän on Pyhä. Jokainen näistä voi olla hankala pala, varsinkin sana palvoa on monelle vähän hankala. Siksi tämä kokonaisuus on nähtävä raamatun kautta ja on tärkeämpi kuin mitä siitä usein puhutaan. Ajattelen että varsinkin silloin kun tunteet sanovat ja järki sanoo vastaankin, on, että mitä suurempi on ahdistus ja puristus, vielä suurempi on kiitos, ylistys ja palvonta. Lyhyt vastaus on, että se karkottaa vihollisen ja tuo Jumalan kuulemisen ja Hänen valonsa/voimansa tilanteeseen. Ja tämän kokonaisuuden otsikko on "elämme Jumalan kirkkauden ylistykseksi"  Ef. 1:12 "Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistykseksi."

18.10. Näyttää rantautuneen halloveeni tänne Suomeenkin, kaikesta mitä siihen kuuluu pitää pysyä erossa 1. Tess. 5:22 "Pysykää erossa kaikesta pahasta.", vaikkei asiasta oikein tietäisikään, pitäisi jo ulkonäöstäkin tehdä päätelmät siitä, etteivät tuo kuulu meille vaan on väärältä puolelta, kuolema ja kummitukset jne...? Ei niiden kanssa pidetä hauskaa. Viimeisenä kukistetaan kuolema 1. Kor. 15:26 "Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema."

Tai kuolleitten kanssa tekemissä oleminen on yhtä lailla täysin kiellettyä, eikä se poistunut uudistetun liiton myötä, kun Israelin kansa tuli luvattuun maahan: 5. Moos. 18:9 "...älä opettele jäljittelemään niiden kansojen kauhistavia tekoja. 10 Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, 11 Jes. 8:19 joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. 12 Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi."

Varsinainen asia ei poistunut, mutta koska Jeesus tuli maan päälle pelastamaan ei tuomitsemaan, Hän ei antanut kivittää syntistä naista, vaan antoi armon tälle, samoin meidän tulee toimia, tuomiovalta ei ole meillä ja jos ihminen pelastuu, se on kaikkein tärkeintä.  Monessa joudumme yhä uudestaan ymmärtämään, että ymmärrys on vajavaista ja sitten jossakin kohdassa täjuaa paremmin asiat. Kaikissa asioissa on hyvä kuitenkin kysyä Jumalalta miten asiassa voi olla avuksi ja samasta asiasta puhumme eri tavoin eri ihmisille, eikä aina tarvitse sanoa mitään.

Joulu on sitten hankalampi asia, kun sitä viettää Jeesuksen syntymäjuhlana niin hyvähän se on. Mutta minulle tuli pari vuotta sitten ajatus siitä, että joulupukki satuhahmona vaikuttaa hyvältä hahmolta, joka antaa hyviä lahjoja kun vain on ollut hyvä ja usein aika pienestä pitäen lapset tietävät, että joulupukki ei ole totta. Joulupukki vaikuttaa olevan ainoan oikean isän korvike tai imitoiva hahmo. Taivaan Isän antaa lahjoja meille armostaan ei siksi, että me olemme hyviä ja sitten hyvillä töillämme tai kiltteydellämme ansaitsemme hyviä lahjoja. Jumalan armosta usein sanotaan, että se on "ansaitsematon rakkaus meitä kohtaan". Ongelma ei ole se, että halutaan olla hyviä tai antaa lahjoja, vaan, että Jumala unohtuu ja vaikuttaa siltä, että ihmiset tai joulupukki on hyviä siis ihminen tai satuolento - Jouluna siis monessa kodissa iloitaan ja juhlitaan paljon enemmän lahjoja ja joulupukkia kuin Taivaan Isää ja Jeesusta.

13.10. Rukoilu, rukoilemmeko Isää, poikaa, vain Pyhää Henkeä? Rukoilen Pyhän Hengen johdattamana/ kuullen Pyhää Henkeä / Pyhässä Hengessä / Pyhän Hengen voimassa Isää Jumalaa / Taivaan Isää /meidän Isäämme Taivaassa ja rukoilemme Jeesuksen nimessä.

Isä: Evankeliumeissa Jeesus puhuu eniten siitä, että rukoilemme IIsää, kuten Isä meidän rukouksessa, mutta raamatussa on ilmeisesti 165 kertaa siitä, että rukoilemme lähtökohtaisesti Isää.

Poika: Joh. 14:12-13 "ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 14 Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen."

1. Joh. 9: "Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

Apt. 7:59 "Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: "Herra Jeesus, ota minun henkeni!"

Pyhä Henki: Jaakob 1:20 "Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä"

Varsinkin kun emme edes tiedä mitä rukoilla: Room. 8:26 "Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla."

Ef. 6:18 "Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta"

12.-13.10.  Sain todistaa lääkärille ja parissa muussakin paikassa. Jos pyytää, että Herra johdattaa todistuspaikkoja ja ohjaa siinä eteenpäin, johdattaen aina uskoon asti, niitä kyllä avautuu paljon joka vuosi.

7.10 Kiitos Jeesus, että johdatus saa olla niin ilmeistä joinakin elämämme päivinä. Päivä alkoi juuri oikealla raamatunjakeella, kun pyysin raamatunkohtaa. ja sain: 1. Tim. 1:14 "Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan." Vähän myöhemmin aamulla kuunnellessani Barry Bennettiä, häneltä korostui kohta armosta opetuksessaan, kun ajelin Helsinkiin, enhän vielä silloin tiennyt mitä juuri aamun raamatun jakeessa piti painottua. Samoin täsmälleen paluumatkan aluksi sain kohdan armosta Derek Princen opetuksesta Love of God sarjaa, hän sanoi, että vasta kun ihmisen yrittäminen loppuu, armo voi alkaa. Elisheva sai myös aamulla rukouksen jälkeen ymmärryksen "ympyrä sulkeutuu" kun menin Helsinkiin ja itse ajattelin edellisenä päivänä että tämä on kyllä viimeinen kerta ja jolloin asia ratkeaa. Ja niin kävikin.

Kauppaan poiketessani pyysin, että anna muuttoomme sopiva asioita ja sain varresta vedettävät alustat tavaroiden vetämiseen, ettei tarvise joka kohdassa kantaa ja lisäksi yltäkylläisesti lämpötyynyt selän taakse ja vuoteeseen, toinen nytkin lämmittää, kun en raskinut ostaa niitä viime vuonna, kun etsin halvempia vaihtoehtoja ja nämä olivat nyt ne halvat, jossa oli myös riittävästi säätöä.

Se asia joka selvisi tänään, oli, että armossa on kulkeminen ja siitä iloitseminen, oma yrittäminen, auts. Sitä olen niin kovasti yrittänyt välttää. Mikä onkaan tuo Hengessä kulkeminen, opetuslapsena oleminen ja parannuksen teko eri elämänvaiheissa ja päivittäinkin.

Koen selkeästi, että näinä aikoina myös tietoinen Pyhän Hengen johdatus on erittäin tärkeää, "jatkuva rukouksen hengessä oleminen", raamatun sanassa pysyminen eikä oppien seuraaminen, vaan pyhitys, kuten sana sanoo, me saamme kirkastua, kun ajat pimenevät ja siihen tarvitsemme henkilökohtaista suhdetta, rakastavaa suhdetta Taivaan Isään, Jeesukseen, sillä rakkaudella, jolla Jumala on ensin meitä rakastanut.

7.10. Pureskeltavaa, armo, siitä Jumala puhui tänään monesti, kuinka siis silloin, kun ihmisen omavoimaisuus ja yrittäminen päättyy ja silloin armo alkaa. Usein Hänen armoonsa tukeutumiseen todella tekee vasta, kun ei ole muita vaihtoehtoja ja on umpikujassa. Niin voisi tehdä jo aiemmin, mutta ilmeisen harva niin tekee? Antaa siis kaiken Jumalalle, johdata Sinä Herra, kuten haluat. Ei siis etsiä millainen on palvelutyöni, vaan haluan elää ennen aikojen alkua tekemäsi suunnitelmasi mukaan ja kirkastaa Herra Sinua ja kunniaasi elämälläni, niin, että SInun tahtosi tapahtuu yhdessä muiden omiesi kanssa. Eli vaikuttaa siltä, että on niin vaikea oikeastaan edes tajuta miten on se, että antaa koko elämänsä eläväksi uhriksi Jumalalle.

Olen sitä jo ajatellut tehneeni monta kertaa ja edelleen se vain syvenee. Ainakin yksi vahva kerta oli Israelissa Elian Karmel -vuorella 2016, sillä kirjaimellisesti käytännössä niin tehtiin rukous- ja ylistysmatkallamme. Mutta edelleen sitä saa tehdä yhä enemmän ja täydellisemmin, aina tuntuu löytyvän lisää vaikka on ajatellut sen tekevän jo ihan kunnolla. (Ei siis ole kyse mistään vanhan testamentin uhreista vaan uuden testamentin puolelta.) Rakkaan veljen kanssa tätä rukoiltiin, joka myös oli Elian vuorella Israelissa ja osittain matkamme kohtasivat. Nyt sain häneltä rukouksessa ohjeeksi: Jumalan pelko ja pyhitys. Olipa siinä taas tukevasti suuntaa.

6.10. Andrew Wommack - "healing is here" opetuksesta poimintoja maistiaisiksi.

https://www.awmi.net/ -sivuilla n. 200 000 tuntia ilmaista opetusta... lienee maailman laajin palvelutyö.

Olen sydämessäni vakuuttunut, tiedän, että Jeesus on jo parantanut minut ja Hän aina haluaa, että paranen heti, joten puhun itselleni tästä lähtökohdasta itselleni terveyttä ja vapautumista.

Tärkein asia, ilosanoma on - Jeesus rakastaa minua. Hän sovitti syntini ja

hänen haavojensa kautta minut on jo parannettu ja olen terve.

Minulla on Jeesuksen auktoriteetti.

Katson uskossa ojentuen ja ajattelen itseäni parantuneena enkä usko oireita vaan luen mitä raamattu sanoo: 1. Piet. 2:24 "... joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut.

...ja tämä on totuus, eikä se mitä maailma väittää, ihmiset väittävät tai ruumiini oireilee. Raamatun sanan mukaan uudistan ajatukseni, mieleni ja olen ja elän sen mukaan ja ruumiilleni sanon, kerron, julistan, että se on terve.

Ruoki uskoa ja lopeta epäusko, jokainen saa uskoa, että

Jeesus on jo parantanut, tuntuu tai näyttää minusta miltä tahansa.

Kiitän Jeesusta terveydestä, Hänen rakkaudestaan ja hyvyydestään.

5.10. Tärkeä kohtaaminen Järvenpään hautausmaalla, äiti lastenvaunujen kanssa, kiitos Jeesus, että saatiin rukoilla hyvä rukous.

4.10. Hengellisen äitini Inga Temisevän hautajaiset olivat 2.10. Inga ja miehensä Matti opettivat, että halleluja jälleen on yksi Jumalan lapsista päässyt kotiin, se on keskeisin asia jokaisen ihmisen elämässä. Suru on tänne jääneillä, joten juttelut ennen ja jälkeen hautajaisten ovat tärkeitä ja surun kokeminen vaihtelee kovin paljon. Täällä puheet pidettiin kirkossa. Kiitos Inga ja Matti! Tärkeitä asioita, joita sain ja opin molemmilta oli yltäkylläinen rakkaus - kannustus, rohkaisu, täysi luottamus, että kyllä sinä osaat ja pystyt ihan mitä vain, olet aina tervetullut ja sellaisenaan hyväksytty sekä aina kiitettiin kaikesta Jeesusta ja usko oli itsestään selvyys ja uskosta myös puhuttiin paljon. He kulkivat valossa ja todistivat Jeesuksesta. He elivät todeksi uskoaan, eikä usko horjunut koskaan vaikeinakaan hetkinä ympäri maailmaa Sambiassa, Irakissa, USA:ssa... EI ole sanoja kiittämään Taivaan Isää siitä, että sain olla osa heidän elämäänsä myös, mutta KIITOS ISÄ!

4.10. Jo vuosia olen laittanut uskon perustaa kuntoon pala palalta ja edelleen se tuntuu kovin tärkeältä. Raamattu ja Pyhän Hengen ohjauksessa, rakkaus Jumalaan totuudessa ovat keskeiset lähtökohdat. Keskittyen siihen, mitä Jumala haluaa meille kertoa, jokaisella on oma elämän kulku, joka on suunniteltu, kun vain pääsemme ne askeleet päivä päivältä ottamaan. Ehkä perustan tekeminen kuntoon on myös osa sitä, että haluan olla kompuroimatta peruskysymyksissä ja kehittyä koko ajan niissä: pelastuminen, Jeesuksen tunteminen, Jumalan suuruus, kolmiyhteisen Jumalan rakkaus, mikä on tärkeintä?, Pyhän Hengen johdatus, Jumalan tahto, Jumalan voima ja ihmeet, armo, ilosanoman kertominen, hengellinen ihminen, armolahjat, kutsumus, usko vai teot, kasteet, raamatun lukeminen, rukous, ylistäminen ja palvominen, anteeksi antaminen, fyysinen parantuminen, vapautuminen, lähetyskäskyn toteuttaminen, Israelin/juutalaisten merkitys, miten voittaa paha, okkultisimi ja epäjumalat, addiktioista vapautuminen...

29.9. Ystävän olkapää parani, kiitos Jeesus! Harvinaista rukouksessa, että pitäisin taukoa, sanoin kuitenkin, että jatketaan kohta selän asiaa, kun mukamas väsytti, kyseisen liikkeen ulkopuolelle tuli samanaikaisesti auto, jossa luki - GET IT DONE- se kyllä hymyilytti, joten jatkettiin heti, mutta sitten tuli myös asiakas, ennen kuin ehdittiin rukoilla kunnolla.

Niin monta tehtävää tällä hetkellä ja niin monta asiaa olisi kirjoitettavaksi. Yksi ajatus kuitenkin alkoi viritä, pyytää, että Jumala yhdistää juuri ne palavat ystävät niin meidät kuin muuallakin kaikki ne, jotka on tarkoittanut yhteen palvelemaan. Sellaiset, joilla on tarkoitus tehdä se mitä Jeesus sanoi, koko paketti, yhdessä, niin, että jokaisella on oma osansa, eikä ole yksi joka on suurin. Idealla, että jokaisella on jotain annettavaa, kun keräännytään yhteen. Tässä iässä ja maailmantilanteessa hedelmä tulee jo näkyä, pelastuneet, vapautuneet, parantuneet... Jeesukselta tulee paras malli, mitä Hän teki ja sanoi, että meidän tulee tehdä. Hänen lähellään olivat usein kolme Johannes, Pietari ja Jaakob, sitten kaikki 12 ja joskus 70. Mutta tarkoitus on, että työmiehiä tulee elopellolle, joten oma palvelutyö ei ole ollenkaan itsetarkoitus.

Matt. 28:19 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.»

Matt. 7:20 "Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita." ja

Jes. 51:7 "Kuulkaa minua, te jotka tunnette oikeuden, te joilla on minun lakini sydämessänne: - Älkää pelätkö ihmisten pilkkaa, älkää säikkykö heidän herjauksiaan!"

Keskeisiä ajatuksia: Raamatunmukaisuus, ilosanoma keskellä toimintaa, rakkaus näkyy meistä ja siitä mitä teemme, Jeesus tekee kokonaan terveeksi, rohkeus, Jumalan voiman ilmentäminen, Jumala käyttää kaikkia, lähdetään liikkeelle ja Jumala ohjaa, tavoitamme yhtälailla yhden kuin suuremmat joukot.

Aamulla kysyin mitä raamatun kirjaa kuunnella, kuuntelin Johanneksen evankeliumia, joka vahvistui yhden opetuksen kautta juuri oikeaksi, jota kuuntelin sen jälkeen. Johanneksen evankeliumista tuli muutama tärkeä uusi ymmärrys, mutta nyt olennaista oli, että Jeesus jätti opetuslapset lähteäkseen Jaakobin kaivolle tavoittamaan yhtä ja Jeesus antaa mallin miten palvella Häntä - hyvä paimen jättää 99 tavoittaakseen yhden, siinä myös palvelumalli, joka on tärkeä.

27.9. Viikonlopun ajatuksia: ihmisten kesken ei mitään uutta auringon alla: uskollinen ystävä kaikkine puutteineenkin on parempi kuin ei- uskollinen ystävä kaikkine puutteineen.  Meillä on paljon erilaisia näkemyksiä ja ymmärrystä uskossa kulkemisessa ja hyvä kohta ohjeeksi on: 1. Kor. 8.1 "...tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa." Viime viikonloppu oli tuon kohdan malliesimerkki, vaikka tietoa oli paikalla paljon. Jumalan ylistys ja läsnäolo oli odotettu ja kaivattu iso ilo - riemu. Jumalan tahdon toteuttaminen on yllätyksellistä, monta isoa rukousaihetta oli ja keskustelua, joista saatiin yhteistyössä ymmärrystä ja ilo oli ihmisten kasvoilla, kun Jeesus oli paikalla ja osoitti hyvyytensä. Yhteinen rukous on tärkeää, rukousrintama tai rukousarmeija. Niin pienissä kuin isoissa asioissa Jumalan puoleen kääntyminen keskeistä, monia asioita tapahtui viikonloppuna, kun rakkaus rakensi ja jokaisella oli mahdollisuus olla oma itsensä.

23.9. Kouvolassa, Tommy Liljan kiertueella, Jeesus osoitti kaksi henkilöä, K:n ja T:n. Ensin oltiin K:n kanssa eteisessä ja sain häneltä vahvistuksen siitä, että oikein olin kuullut mitä Jeesus puhui ja hän uskoa mennä eteenpäin siihen miten Jeesus haluaa, että hän menee eteenpäin. Jeesus vahvisti, että hän oli pitkällä Jeesuksen kanssa ja nyt on Hänen voimassaan kulkemisen aika. Puhuimme miten sairaat paranevat ja lähetyskäskyn koko täyttämisestä ja se oli helppoa sillä hän tunsi raamatun hyvin. Sitten rukoilin hänen ystävänsä puolesta ja hän tuli mukaan myös, tapahtui mitä Jeesus halusi, posken kivut lähtivät hammaslääkärissä käynnin jälkeen oli niitä vielä jäänyt leikkaushaavasta ja käveleminen oikeni paljon ja nopeutui. Ymmärrys tuli, että heidän tehtävänsä on jatkaa rukousta, että he saavat myös rukoila sairaitten puolesta, joka on kauan ollut heidän sydämellään. Ja toki että kulku paranee loppuun asti, jaloissa tuntui turvotuksissa myös helpotusta. Ihan Jeesuksen omia, niin Jeesuksen omia!!! T:a kertoi, että on ollut Jeesuksen kanssa jo vuodesta 1977!

Toivon, että näitä saa myös videoida tai äänittää muille kuunneltavaksi todistuksia, kun Jeesus parantaa. Se kaikki Jeesuksen kirkkauden ylistykseksi, joka on meidän elämämme!

Kiitos Jeesus, ilman SInua emme voi mitään, mutta kun Pyhä Henki kirkastaa SInua Jeesus niin silloin tapahtuu tahtosi, hyvä tahtosi, rakkautesi meitä kohtaan! Halleluja ylistys Jeesukselle!

23.9. Ainakin itsellä olisi halua vähän pitemmän ajan (6 -12 kk) suunnitelmissa  on tehdä pari kokonaisuutta, toinen pelastuksesta ja lähetyskäskyn toteuttamisesta ja toinen rukouksesta. Pohdin, että se ei olisi itsestä nousevaa, vaan vain johdatuksesta tulevaa. Ja kun miettii, että hetki kerrallansa eli tunti kerrallaan tai kävellen uskossa yksi askel kerrallaan eli päivä kerrallaan Hän antaa askeleet ja ihmisen suunnittelee elämäänsä. Eli vien suunnitelman Hänelle ja kysyn neuvoa. Snl. 16:3 Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. ja Snl. 16:9 "Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa." ja muistaen, että hengestä syntynyt kuuntelee henkeä: 1 Kor. 2:15 "Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla."

21.9. Olemme kiitollisia siitä, että moni asia on ollut jo hyvin, mutta nyt erityisesti iloitsemme siitä, että fyysisissä parantumisissa on näkynyt selvä kasvu, nimenomaan paikan päällä rukouksissa, kun yhdessä ja erikseen rukoilemme. Ja se jos joku on Jumalan työtä, siinä ei ole mitään ihmisestä, ihmisen teoista mitään ei tapahdu, vaan Jeesus meissä, Hänen kirkkautensa meissä eikä yksin  kirkkauden toivo -vaan myös voima - Pyhässä Hengessä. Kiitos Jeesus! Ylistys Jumalalle! Tämä on muistaen sen, että emme tavoittele vain fyysistä parantumista, vaan sitä, että ihminen pelastuu, sillä ilosanoman vieminen on aina tärkeintä, fyysinen parantuminen on yksi tärkeä väylä, jossa tajuaa, että Jeesus on todellinen Jumala ja parantuminen on ihme, joka johdattaa ihmisen Jeesuksen luokse.

20.9. Jumalan merkki uskovissa -sinetti, joka takaa pelastuksen eikä kuolema kohtaa meitä: Ihmisessä on siis jompi kumpi sinetti - merkki näinä aikoina, jolloin Jumalan lähettämä tuomio ei kohtaa heitä, joissa on sinetti:

Ilm. 7 Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta: 3 Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan.

ja jatkuu: Ensin todelliset Israelilaiset, Jumalan omaisuuskansa - juutalaiset, sitten kreikkalaiset eli pakanat eli muut, samaan pelastukseen osalliseksi päässeet:

4 "Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista: 5 Juudan heimosta sai sinetin kaksitoistatuhatta, Ruubenin heimosta kaksitoistatuhatta, Gadin heimosta kaksitoistatuhatta, 6 Asserin heimosta kaksitoistatuhatta, Naftalin heimosta kaksitoistatuhatta, Manassen heimosta kaksitoistatuhatta, 7 Simeonin heimosta kaksitoistatuhatta, Leevin heimosta kaksitoistatuhatta, Isaskarin heimosta kaksitoistatuhatta, 8Sebulonin heimosta kaksitoistatuhatta, Joosefin heimosta kaksitoistatuhatta ja Benjaminin heimosta kaksitoistatuhatta. 9 Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa 10 ja huusivat kovalla äänellä:- Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, Hän, joka istuu valtaistuimella, Hän ja Karitsa! 11 Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan 12 sanoen: - Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen. 13 Yksi vanhimmista kysyi minulta: »Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?» 14 Minä vastasin: "Herra, sinä sen tiedät." Hän sanoi minulle: - Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. 15 Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessäja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. 16 Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano,enää ei heitä polta aurinkoeikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet."

Ja kova "esikuva" Jerusalemista löytyy Hes. 9:3 "Silloin Israelin Jumalan kirkkaus kohosi kerubien yltä, missä se oli siihen saakka ollut, ja siirtyi temppelin oven kohdalle. Herra huusi pellavapukuiselle miehelle, jolla oli kirjoitusvälineet vyössään, 4 ja sanoi hänelle: "Kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi laidasta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden." 5 Sitten kuulin hänen sanovan toisille miehille: "Kulkekaa hänen perässään kaupungin halki ja tappakaa säälittä, ketään säästämättä. 61 Tappakaa vanhukset ja nuoret miehet, neidot, naiset ja lapset, tappakaa heidät viimeistä myöten, mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on merkki. Aloittakaa minun temppelistäni." Niin he aloittivat kansan vanhimmista, jotka olivat temppelin edustalla. 7 Hän sanoi sitten miehille: "Saastuttakaa temppelirakennus, surmatkaa ihmisiä esipihat täyteen. Menkää sen jälkeen kaupunkiin ja tappakaa siellä."

19.9. Vierumäen urheiluopistolla Jeesus paransi kaksi polvea lisää! kun oli ja tänään vielä on messut, Heinolan yrittäjien näytteilleasettelu, toinen jonka polvi parani tunsi jo Jeesuksen ja toinen ei. Evankeliumi meni eteenpäin muutenkin jälleen toisissakin kohtaamisissa. Toiselle pitkälle edenneessä uskossa olevalle Jeesus puhui toisestakin asiasta rohkaisuksi.

Toista taas ei haitannut, vaikka vähän arastelikin, kun rukoilimme julkisesti ihmisten edessä. Elishevalle hän oli tuttu entuudestaan ja luotti häneen. Hän kertoi kierroksemme lopulla, että polvi on edelleen täysin kunnossa. Toisen polven tilanne tarkistettiin myös ja tarkistuksen jälkeen vielä polven läheisyydessä oli jotain, joten sitä rukoiltiin uudestaan, sitä ei sitten ehditty kysymään uudestaan ja jatkoa vielä seuraa asiassa. Olisi varmaan muutakin ollut, mutta molemmat olivat töissä messuilla oman yrityksensä puitteissa. Rukoillaan, että jatkoa seuraa paremmalla ajalla.

18.9. Oppiminen, opin, että isää ja äitiä kannattaa AINA kuunnella, koska he olivat luotettavia ja tahtoivat aina minulle hyvää, siksi minun on helppo luottaa myös Taivaan Isään, sillä jos omat vanhemmat ovat tuollaisia, miten paljon onkaan maailmankaikkeuden luoja! Omat vanhempani opettivat minulle paljon, koko elämällään, josta olen hyvin kiitollinen heille.
Äitini oli suomen kielen opettaja ja eläkkeelle asti Jokelan yläasteen rehtori 1978-1992. Kysyin, miksi hän luki niin paljon erilaisia kirjoja, joista tiesin, ettei hän varmasti ollut niistä kovin kiinnostunut. Hän vastasi suunnilleen, että niiden avulla saa ymmärrystä mitä/miten ihmiset ajattelevat elämästä ja ymmärsin taas vähän paremmin miksi hän ymmärtää niin hyvin ihmisiä ja miksi hän osaa sanoa oikeat ja riittävät sanat rohkaistakseen kaikkia ihmisiä. Tämän hän teki harvoin ja valituin ajatuksin ja sanoin. Tarinoita aina välillä tulee esiin, kollegani kertoi tehneensä jotakin ja joutui sitten rehtorin puhutteluun. Hän sanoi minulle, että "on sinulla ihmeellinen äiti, luulin saavani nuhtelun, mutta lähdin hymy huulilla ja rohkaistuneena ja ihmettelin mitä tapahtui", juuri näin äiti voitti hyvyydellä ja ymmärtämyksellä pahat ja hankalat asiat, käänsi tilanteen ihan toisinpäin. Tämä entinen oppilas, sittemmin opettaja oli aina hyvin kannustava ja opiskelijoita ymmärtävä jo materiaaleja tehdessään ja kanssakäymisessään ja hymyili ja rohkaisi aina sekä ohjasi tekemään asiat kunnolla.

Äitini usko oli vahva koko elämäni ajan, erilaiset kirjat eivät heiluttaneet hänen uskoaan. Vanhempani opettivat minua elämänsä loppuun asti. Äiti näytti, kuinka uskovan ei tarvitse huolehtia kuoleman lähestyessä mistään, eikä puhunut kivuista eikä huolista. Viimeiset pari kolme viikkoa olimme yhdessä kotona, Jumala pitää huolen kaikesta, eikä antanut minulle yhtään huolta lähtöönsä asti ja tiesi, kun lähdön aika tuli ja oli täysin levollinen viimeiset tunnit, hetket.

Isä taas, kun lähti, niin hänen viestinsä oli, alle vuorokausi ennen lähtöään Hän aamulla vielä soitti ja sanoi minulle että nyt on kaikki hyvin ja sitten "Jeesuksen rakkaus on aina voimassa - TOTTAKAI" hän sanoi - kaikki on siis hyvin ihan satavarmasti viimeistä hetkeä myöten.

Monta asiaa on uskovalla edessä omassa kasvussa, perusta raamatun luku, joka kertoo Jumalan rakkaudesta jokaista ihmistä kohtaan, on kuitenkin keskeisin. Omaa perustaani olen viimeiset vuodet vahvistanut, myös kuuntelemalla niitä, jotka ovat tavalla tai toisella saaneet huomiota, julkaisseet kirjoja, joista voi lukea heidän uskostaan, eniten olen kuunnellut, sillä nykyisin varsinkin Youtubesta löytyy paljon erilaisten hengenihmisten opetusta - jos perusta on kunnossa, eli itse on lukenut raamattua ja pyytänyt Pyhää Henkeä avaamaan sitä. Syvempiin totuuksiin Herra johdattaa esim. apostolin tehtävä on tärkeä keskeinen kohta Ef. kolmas luku kokonaan eli Jumalan pelastussuunnitelma ja Jumalan salaisuus, mutta myös, mutta sieltä on hyvä tajuta: "Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. 17 Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. 18 Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, 19 ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. 20 Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, 21 olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen." eli siis Pyhällä Hengellä täyttyminen - rakkaus on elämämme perustus ja siitä kaikki kasvaa. Siten Hänen meissä vaikuttavalla voimallaan, Hän kykenee tekemään enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella.

On upeaa, kun on ymmärtänyt jonkin asian hengessä, muttei ole löytynyt raamatun vahvistusta mistä se löytyy... "mutta kuitenkin, näin se kyllä vaikuttaa olevan, tunnen sen hengessä" ja se on sitten saanut vahvistuksen myöhemmin sekä miten se on liittynyt muuhun niin upeasti. Vielä se on sopusoinnussa muiden asioiden kanssa, rakentaa tai selittää nyös niitä. Luonnostaan eli myös päättely ei rakenna oikeata oppia vaan: 1 Kor. 2:15 "Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla."

Perustalta on paljon helpompi arvioida kuinka oikeaa tai sopivaa opetus on itselle, samoin pitäkää se mikä on hyvää on erittäin tärkeää, on tärkeää, ettei hylkää hyvää opetusta heti, kun ainakin omasta mielestä löytää virheen, sillä jokainen on jossakin vaiheessa omassa kehityksessä. Lähtökohta on aina lukea raamattua itse ja ihan hyvä on kuunnella muitakin, mutta oma oppi ei muutu joka kerta, kun kuuntelee jotakuta, mutta ei heti hylkääkään uutta opetusta. Palvelutyöstä saa selvää myös katsomalla niitä tuloksia, joista raamattu puhuu, eli että ajallaan kantaa hedelmää, hedelmistään meidät pitää tuntea, ettei omaa puuta hakata pois, onneksi Jumala on pitkämielinen.

Kun mietin opettajia, saarnamiehiä, olennaista on myös, ettei ala olemaan jonkun seuraaja, joka on ihminen, vaikka on hyvä kuunnella muitakin. Vaikka joku puhuu meille hyvin, Jeesus on aina ainoa todellinen opettaja, kun Pyhä Henki ammentaa Jeesuksen omasta ja kirkastaa Jeesusta. Ihan keskeistä ihmiselle on se, onko itse ikinä päässyt kokemaan Jumalan armon anteeksiantamuksen kautta vai julistaako koko ajan pelastuneillle parannuksen tekoa ilman, että on vapautettu synnin ja kuoleman laista Jeesuksen veren kautta: "Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista." Aika samaa näkyy myös ihmisten tavassa julistaa evankeliumia: Jeesus tuli pelastamaan eikä tuomitsemaan, siksi viemme ilosanomaa, emme puhu ensin helvetistä. Totuuden eli raamatun mukaisuus on keskeinen kriteeri ja toinen tekijä on, että on Pyhän Hengen johdatuksessa, täysikasvuiset uskovat on Pyhän Hengen johdattamia ja niin on tarkoituskin olla. Tarkoitus on, että Jeesus saa kaiken kunnian ja Häntä kirkastetaan ihmisille. Me elämme Hänen kirkkautensa ylistykseksi ja se takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi: Ef. 1:12

"Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi.

Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne.

Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistykseksi."

15.9. On aika tehdä parannusta siitä, että ei olla osattu ihan tarpeeksi tuoda esiin Jeesuksen tekemiä ihmetekoja, joita näemme Hänen tekemän ja monenlaiset myös suuret voimalliset teot ja alkaa kirjoitella niitä muistiin ja näkyviin, vaikka olemmekin niistä suullisesti kertoneet aiemminkin. Ei ole siis kyse siitä, että Hän voi tehdä vaan siitä, että Hän tekee ja ne näkyvät elämässämme. La kävimme koko ryhmän kanssa läpi miten Jeesus parantaa, tämä ryhmä on voimallinen, tuntevat Jeesuksen, raamatun tuntemus on hyvä ja kantavat hyvää hedelmää, joten se on juhlaa olla tällaisessa ryhmässä. Meillä oli aiheena ryhmälle puhua miten okkultismi toimii tänä päivänä ja miten sen tunnistaa ja toinen oli Jeesuksen veri. Kun sitä rukoiltiin ja ryhmän vastaavan keskusteltiin, oli myöhemmin illalla vielä Elishevalle tullut Herralta aihe mistä puhua, molemmat olivat nappiin, kertoi ryhmän vastaava, josta emme voi kertoa tarkempaa. 
Sunnuntaina olin koiran kanssa kävelyllä ja evankelista -koiramme otti pikku nojan vanhaan rouvaan ja siksi alkoi juttu ja hän kertoi kaatuneensa ja pahin oli tuo polvi ja se sitten parani sitä rukoiltuani pari kertaa peräkkäin, ensin vähän ja sitten lisää ja kiitos siitä Jeesukselle, että HÄN PARANTAA JOKA PÄIVÄ ja haluaa tehdä IHMISEN KOKONAAN TERVEEKSI - kokonaan terve tarkoittaa parannuksen tehnyttä, vapautettua (henkivallat, addiktiot, traumat kaikki mikä orjuuttaa), synneilleen kuollutta ja ne haudannutta, vesikasteen ja Pyhän Hengen kasteen saanutta ihmistä, jonka ainoa tavoite on kulkea Jeesuksen valossa, Pyhän Hengen ohjaamana ja sen mukaan eläen (teot) koko elämänsä loppuun asti ja pelastuu siten.

14.9. Hengellinen sodankäynti/taistelu, Jumalan äänen kuuleminen ja Pyhän Hengen johdatuksessa kulkeminen on valmis viikon päästä ja laitan siitä jotakin tänne ja jaahas ei näemmä tullut, vaan opetus tuli "Jeesuksen veri", jonka Herra antoi. Lyhyesti raamatukohdat tässä, sillä varsinainen teksti on 9 sivua.

Hepr. 10:4 Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit.

-> Koska laki ei tuonut pysyvää pelastusta, niitä piti koko ajan uhrata.

- > Jeesus tuli pelastamaan ja tekemään lähettäjänsä tahdon:

Isän tahto: Joh. 6 Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet." Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. ...39 Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki.

Lähtökohta, joka kertoo Johanneksen ilmestyksessä, että:

Ilm. 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. 12:11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

- > Se hinta, jonka Jeesus maksoi meistä, päästäksemme Isän luo, on Hänen äärimmäisen kallis verensä.

Ef. 1.7 Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden 8 tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä.

Ef. 1:12 Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin

Ps. 107:2 Näin sanokoot ne, jotka Herra on pelastanut, jotka hän on tuonut ahdingosta vapauteen,

- > 2. Piet. 2:18 kenen voittama ihminen on, sen orja hän on

- > Ja Room. 6.16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon

1. Joh. 1:7 "Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Room. 5:9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.

- Hepr. 13:12 Tehän tiedätte, että kun ylipappi syntien sovittamiseksi vie kaikkeinpyhimpään eläinten verta, näiden eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Siksi myös Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään.

- > 3. Moos. 17:10 "Veressä on elävän olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen."Jeesus sanoi heille: - > Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. 54 Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. 55 Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. 56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. 57 Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. 58 Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.»

-Luuk: 23:45 Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. 46 Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: »Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.» Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.

- > Edellisen ansiosta, Jeesuksen ristintyön, verensä kautta ja ansiosa, kun rukoilemme, pääsemme lähestymään armoistuinta helpoin askelin hengessä ja sitä ennen oli näin: 3. Moos. 16 Ylipappi lähestyi kaikkein pyhintä kerran vuodessa ja oli väliverhon ja armoistuimen edessä, meillä on pääsy tähän koko ajan.

- 4.9. Rauha on puhutellut, mikä on rauha? Sielun rauha?
Olin ohjaajana rauhanjärjestössä 1985-1987 ja siellä rauha määriteltiin maallisesti niin, että ihmisillä ei ollut vihollisuutta toisiaan vastaan normaalissa kanssakäymisessä, ei pelkästään, että on rauha valtioitten tai kansojen kesken ja että ihmisiä ei tapeta tai pahoinpidellä suuressa mittakaavassa.
Raamatun rauhaan liittyy joitakin kysymyksiä, keskeiset? neljä ovat: ketkä taistelevat, mistä taistellaan ja miten rauha saavutetaan? ja sitten, miten rauha säilyy tai on lopullinen rauha?
Ratkaisu rauhaan: Ef. 2:16 "ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden." Kun Jeesus sovitti syntimme ristillä, vihollisuus kuoli Hänen kauttaan, meidän vuoksemme. Siksi, että eläisimme vanhurskaudelle, eli että olemme Jumalalle kelpaavia Jumalan tahdon mukaisia kaikessa.
"2:14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden"
Jeesus teki rauhan. Tuo molemmat yhdeksi tarkoittaa, että juutalaiset ja kreikkalaiset (eli pakanat eli muut kansat) ovat yhtä perhettä, sillä Jeesus purki vihollisuuden, väliseinän, joka erottaa meidät Jumalasta. Siitä nimenomaan on kyse, ettemme ole erossa Jumalasta, että pääsemme Isän luokse varsinkin lopulta ja että samoin ehdoin meillä kaikilla on rauha Isän/Jumalan kanssa. Ensin siis tarvitaan sodan voittaminen ja Jeesus on jo voittanut perkeleen eli sota on voitettu jo ristillä ja se on voitettu ja tuomittu ja saa rangaistuksensa tulijärvessä, mutta ei vielä, sillä taas taistelu sitä ennen on sieluista: 
1. Piet. 5.- "ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana. 6 Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. 7 Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. 8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, 9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
Joten uskon päämäärä on sielun pelastus: Sielu? siitä pääsee hyvään alkuun, kun ajattelee mitä hoidetaan, kun mennään "sielun" hoitoon: tunteet, ajattelu/ymmärrys/mieli, tahto -> meillä on Kristuksen mieli, eli mitä pään sisällä tapahtuu, minä tunnen, minä ajattelen, minä tahdon. Sielun on melko mahdotonta saada opastusta, jos ei ole tullut uskoon ja saanut Pyhää Henkeä ja Jumalan rakkaus ei ole vuodatettu sydämeen Pyhän Hengen antamana. Parannuksen teko on mielen muutosta, sielun muutosta, sitä ohjaavat tunteet, joka on vaikea alue muuttaa, ajattelun tulee muuttua Jumalan sanan mukaiseksi ja tahdon tulee muuttua siihen mitä Jumala tahtoo. 2. Kor.
10:5 "Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle". Tämän maailman ja ihmisen viisaus ei ole mitään: 1. Kor. 1:19 "Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi."

Siksi vanha minämme muuttuu, sielumme muuttuu, eli minä todella kuolen itselleni. Jos pidän kiinni vanhasta, ei sielukaan muutu siltä osin. "Etsikää ensin taivasten valtakuntaa" mitä siellä tapahtuu, ei ole mitään pahaa ja Jumalan tahto tapahtuu koko ajan ja joka kerta, aina. Siksi rukoilemme, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin Taivaassa.

Kol: 3:4 Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. 2 Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä."
Miten sielu tietää mikä on maailmaa: 1. Joh. 2:16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.
Miten perkele houkuttelee syntiin, sillä se ei voi pakottaa mihinkään, meillä on vapaa tahto, jota Jumala ei ole ottanut pois. Jeesustakin se yritti kiusata: 1. käytti väärin sanaa, kiusatakseen. 2. Vetosi siihen, että Jeesus voisi saada koko maailman, vetosi maalliseen, Jeesus ei ollut maailmasta ja Häneltä ei puutu mitään 3. Että sitä pitäisi palvoa, eikä Jumalaa yksin. Aika samaan tapaan vihollinen kiusasi  syntiinlankeemuksen kohdalla ihmistä. Eli -> pois siitä mitä Jumala on ja tahtoo, se vastustaa Jumalaa kaikessa, vaikka onkin vain Jumalan luoma enkeli, joka valehtelee, pukeutuu valkeisiin vaatteisiin eli ettemme huomaisi, harhauttaakseen meidät Jumalan luota pois ja on alusta asti tehnyt syntiä eli vihollisuutta Jumalaa vastaan.
Maan päällä on myös se, mikä nähdään fyysisin silmin ja se kaikki katoaa ihmiseltä, kun kuolemme ja koko maapallo katoaa lopulta: Ilm. 21:1 "Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole."

Sielulla on siis rauha, kun synnit on sovitettu, Jeesus sovitti kaiken vihollisuuden Jumalaa vastaan meidän puolestamme, siksi Jeesus on rauhamme. Ja tästä rauhasta Hän meille puhuu, kun Jeesus sanoi Joh. 14:27 "Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa."

Miksi sitten vielä taistellaan, kun kerran on rauha? Me emme ole vielä pelastuneita, ennen kuin kestämme elämämme loppuun asti, se on kirjoitettu, että myös silloin, kun on ihan viimeiset kaikkein vaikeimmat ajat: Mark. 13:4 "Sano meille: milloin tämä tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua?" ja Mark: 13:13 Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Me säästymme kuitenkin Jumalan vihalta lopunaikana, josta ilmoitus Ilm. 6.

Yksi vaikea asia on, että meillä on edelleen taistelu ja mitä vastaan se on: Ef. 6:12 "Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa."  Eli synti on sovitettu, mutta vihollisen kanssa on taistelu, sillä se haluaa meidän luopuvan Jumalasta.

Miten voittaa taistelu vihollista vastaan? Jeesus meni erämaahan täynnä Pyhää Henkeä ja aivan pahimmassa kohdassa perkele tuli ja teki parhaansa ja Jeesus karkotti sen vastaten: on kirjoitettu -idealla. Mekin pyydämme Pyhältä Hengeltä, että Hän antaa meille Jeesuksen sanat tässä samassa kohdassa kun vihollinen kiusaa ja julistamme sille totuutta, niin se ei saa meitä houkuteltua syntiin.

Ja 1. Johanneksen kirje kertoo hyvin:

1. Joh.
2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.
2:2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.
2:3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.

2:4 Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.
2:5 Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.
2:6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi."

Eli meidän tulee vaeltaa valossa, Jeesuksen käskyjen mukaan, Pyhän Hengen johdatuksessa, jotta Jeesuksen veri puhuu puolestamme kun suun tunnustuksella todistamme Jeesuksesta mitä Hänen verensä tekee meille, silloin meillä on puolustaja tehdessämme syntiä, Jeesus. silloin olemme "Jeesuksen veren alla".


- 29.8. Kiitos Jeesukselle, että 27 vuotta uskossa ollut sai kauttamme ensimmäisen kerran suoraan Herran viestiä Hämeenlinnassa, kun oli lähetystyöntekijä -ystävämme kotiinpaluujuhla ja Herra puhui vahvasti Hänelle useita asioita ja vielä Herra antoi hyvää mieltä siitä, että virolainen evankelista on myös meidän ystävämme, josta tuli suositus Hänelle ottaa yhteyttä hengellisten näytelmien tekemisessä.

- 19.-28.8. Rukousmatkalla, kiitos ja kunnia kuuluu aina Herralle, joka myös johdattaa, kun rukoillen kulkee. Hyvän ystävän puolesta rukoilua - tämä oli suuri ilo, Herra johdatti meidät alunperinkin kyseiseen kaupunkiin ja vielä hyttyshattu, jonka myyntipaikan katsoimme netistä, oli häntä aivan vieressä, joka oli siunaus, koska jaksamista ei hänellä ollut paljoa, evankeliumin kertomista, kuten aina kun liikutaan. Kiitos Herra, että etukäteen ilmoittamasi asiat tapahtuivat ja monta muuta matkan varrella ja mieleen tulee sanoa muistutuksestasi, että taistelu on sieluista.


- 11.8. Aiempi aihe jatkuu vielä, mutta ajateltuani Herran omia, on suuri lahja, että jokaisella on oma tiensä kuljettavana, Jumalan suunnitelma, niin iloineen ja komppurointeineen, läpimurtoineen ja koettelemuksineen. Muistan myös, että samoja koettelemuksia joutuvat muutkin Herran omat kokemaan ja ettei ole mitään uutta auringon alla. Ajattelen, että myös raamatun lukemisessa on myös niin monta eri tapaa lukea sitä, ja että jokainen tapa on hyvä ja eri aikoina tulee erilaisia tapoja iän karttuessa. On erilaisia raamatunlukutapoja, eri versioita eri kielineen ja vielä erikseen alkukielet ja vaikka Qumranin kääröt, joista on saatu myös uutta ymmärrystä asioihin. MInusta ongelma ei ole niinkään miten ja mitä versiota lukee (kuuntelee), vaan, että raamattua ei lueta ja sen ohjeiden mukaan eletä ja toinen on se, että tiedollinen kiistely tulee sen tilalle, että haluttaisiin etsiä totuutta, sillä on ilo etsiä totuutta raamatusta ja Pyhä Henki tulkitsee ja opettaa meitä parhaiten.


- 8.-9.8. Aloin tutkimaan viime viikolla otsikolla Pyhän Hengen johdatuksessa eläminen ja siihen liittyen rukous on keskeistä.  Monta asiaa.

On kaksi tapahtumaa tai kokemusta, joiden avulla Pyhä Henki liittää meidät Häneen, Jumalaan, Jumalan lapsina ja sitten täysikasvuisina lapsina, usein käännetty poikina.

Ensimmäinen on uudelleensyntyminen. Jos ihminen ei ole uudestaan syntynyt Pyhässä Hengessä, hän ei voi päästä taivaan valtakuntaan - ylhäältä syntynyt. Joh. 3:5 "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan."  Tämä on ainutkertainen tapahtuma.

Sitten heti toinen tapahtuma on Pyhän Hengen johdatuksessa eläminen. Room. 8:14 " Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia." (On muitakin kohtia Jumalan lapsista, rauhantekijät... jne.) Mutta jokainen, jota Jumalan Henki kuljettaa - johdattaa, on Jumalan poika, aikuinen.

Miten Jumalan lapsesta pojaksi tai aikuisuuteen pääsee: Room. 8:13 "Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia" kuitenkin tässä lapsi tarkoittaa lapsen asemassa elävää, kulkevaa, täysikasvuista, poikaa: "...For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." Ja siksi kohdan lapsen tarkemman käännöksen voi lukea esim. King James käännöksestä. 

Yritän kuvata tätä käytännössä niin, että koska me emme ole tästä maailmasta ja siksi se mikä on maapallolla/tässä maailmanssa, se pitää kuolettaa, ruumiin teot: "Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. "Meidän ruumiimme haluaa jotain 1. lihassa eli tuntuu siltä kehossa, että himoitsemme jotain, että kehossa oleva halu saisi sen mitä se kaipaa, mikä siinä on huonoa, tätä kuvaa himo, joka on usein: pakko saada eli addiktion omaista, eli se menee yli mittasuhteiden, ylimenevä syöminen kasa suklaalevyjä kerralla, moraaliton seksi tai päihteiden käyttäminen saadakseen ruumille hyvän olon, joka on ensisijaista, se on usein saatava heti tai pian jolloin se määrää elämäämme = älkää minkään antako orjuuttaa teitä "Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. " ja Gal. 5 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 20epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 22Ef. 5:9; Kol. 3:12Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 231. Tim. 1:9 Sellaista vastaan ei ole laki. jolloin ruumiista tulee se tärkein elämässä, silmäin pyyntö tarkoittaa, jotain sellaisen saamista, joka silmissämme miellyttää niin paljon, että jälleen siitä on tulossa epäjumala tai korskeus on maallisen mammonan kerääminen jotta kaikenlaista maailman ihmisten mielestä hienoa olisi ympärillä, että elämä tässä ruumiissa oli ylenpalttista ja helppoa.

- Rukouksesta ja sanasta

Rukouksen/palvonnan kautta voimme olla yhteydessä Jumalaan koko ajan. Koska Jeesus ei ole kanssamme, vaan on Taivaassa Isän luona, tuli Pyhä Henki meille puolustajaksi ja totuuteen viejäksi, jotta jokainen voisi olla Herran kanssa ja Pyhä Henki ammentaa Jeesuksen omasta ja kirkastaa Jeesusta. Joh. 14:26 "Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." ja Jeesus sanoi Joh. 15:5  "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä."

Lähtökohta on aina raamatun kohdat ja niihin oikean tulkinnan saaminen, logos ja rhema - kirjoitettu sana ja Pyhän Hengen ilmoitus. Ongelma on monesti se, että raamatun sana ymmärretään kyllä auktoriteetiksi, mutta ei ymmärretä, että eri tavalla, mutta yhtä tärkeää on, että on ymmärtää mikä on Pyhän Hengen tehtävä, Hän on Jumala ja Hän on kanssamme, ja vaikka ihmiset ovat kirjoittaneet raamatun kirjat, niiden inspiraatio, joka tarkoittaa, että Pyhän Hengen ilmoituksen kautta ne on kirjoitettu ja että Pyhä Henki on niiden antaja, mutta myös niiden tulkitsija. Yllättävän monesti raamatun sanaa tulkitaan omalla ymmärryksellä, joka voi olla maalaisjärkeä tai korkeaa tieteellistä päättelyä, mutta ihmisen tulkintaa joka tapauksessa, eikä se riitä. 1 Kor. 2:15 Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla.

Ehkä hämmentävää onkin se, että lukiessamme paikalla on joka tapauksessa sielumme eli karkeasti ajattelu ja päättely/järki ja juuri ongelma on tuo järjen päätelmät. 2. Kor. 10:5 "Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle" joten me etenemme lukemisessa, kunnes Pyhä Henki meille siitä ilmoittaa jotain, ongelma on se, että oma järki haluaa tehdä päätelmiä ja Herran rhema -ilmoituksen, viisaus, ymmärryksen, neuvo,... sen kyllä tunnistaa, että tuntuu kuin tulisi "ohhoh", eikä se tule järjen kanssa tutkittuna vaan ilmestyksenä, kuten sanotaan eli yhtäkkiä vaan ymmärtää ja se ihastuttaa, koska se on enemmän kuin olisi voinut järjellä päätellä ja usein ei vastaa omia ennakko-odotuksia, voi toki olla niinkin tai tutkitusta aiheesta - se on jotain mitä ei olisi löytänyt ja tajunnut omalla järjellä. Ilmanmuuta tarvitaan sanojen ymmärtämistä ja normaalia päättelyä. Jos on hyvä päättelijä/maalaisjärjen käyttäjä niin hyvä. Kuitenkin vertauksista ymmärtää, ettei kyse ole sitten kuitenkaan siitä, että ymmärtää päätellä jotenkin hyvin tai oikein. Ehkä tapailen ajatusta, että ei vielä uskova voi ymmärtää maallisesti, käytännön kielenä vertauksia jollakin tavalla, mutta vasta kun Pyhä Henki kertoo, ymmärtää hengessä. Minusta tuntuu, että Jeesus kertoo kylväjävertauksen todellisen merkityksen, koska haluaa armostaan kertoa, että kyllä asioilla on muukin kuin nähtävä todellisuus ja se ei näkyvissä oleva on se keskeisempi todellisuus, siellä myös on meidä taistelumme.

Taistelu on missä siis:

Ef. 6:10 Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
6:11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
6:13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Tai For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. KJV ja  "Sillä ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsevat, pahoja henkiä vastaan taivaan alla. 1776

Sellaisia rukoilijoita/ylistäjiä/palvojia Jumala tahtoo. Joh. 4:23 "Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. 24 Jumala on Henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa." " But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him. 24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth" KJV Totuus=Sana, mutta karkeasti, myös se mitä Jumala puhuu Hengessä perustuen siihen, että Jumala puhuu enkeleilleen ja nämä aina toteuttavat Jumalan sanan ja JUmala puhuu muutakin kuin sen mikä on kirjoitettu raamattuun, niinkuin evankeliumikin kertoo:

Palvonta tai kristityn elämä on kokoaikaista, se ei siis ole kirkossa/temppeleissä (käsillä rakennetut) vaan koko elämän kattavaa ja  tarkoittaa koko elämän antamista Jumalalle, hengen, sielun ja ruumiin ja kaiken mitä meissä on. Uskovan  keho on Pyhän Hengen temppeli. Kun ihminen on uudestisyntynyt, tämä pääsee Jumalan puheille, yksin Jeesuksen veren eli sovitustyön ansiosta - ja Jumala katsoo meitä puhtaana ja voimme tulla palvomaan häntä. Esirippu on poistettu meiltä joka esti pääsyn ennen Jeesuksen tuloa 2. Moos. 26 "Ja ripusta esirippu hakasten alle ja vie sinne esiripun sisäpuolelle lain arkki. Ja niin olkoon esirippu teille väliseinänä pyhän ja kaikkeinpyhimmän välillä." Eli tätä tarkoittaa se, että kun Jeesuksen sovitustyö poisti meidän ja Jumalan välistä esiripun, joka erotti meidät Jumalasta ja aiemmin Jumalaa palvottiin temppeleissä ja synnit piti sovittaa uhrien kautta ja nyt Jeesus tuli uhriksi ja koska Hän sovitti kaiken, menneet, nykyiset ja tulevat, pääsemme Jumalan puheille suoraan, emme temppelissä. Kun Jordanilla Johannes Kastaja oli kastanut Jeesuksen, Hänen päälleen laskeutui Pyhä Henki ja niin samalla tavalla kun me tulemme uskoon ja menemme kasteelle, me saamme lahjaksi Pyhän Hengen ja vain siten uskova saa uuden elämän. (Luuk. 3:16 "niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.")

Ja tuo syntien tunnustaminen käy siis itsestään, puhdassydämiset saavat nähdä Jumalan - pyydämme heti anteeksi, kun huomaamme tehneemme väärin ja anteeksi pyytäminen vähenee mitä paremmin kuulemme mitä Jumala sanoo meille ja teemme sen mukaan, emme tee syntiä vaan Hänen tahtonsa. Me todella olemme Jeesuksen kaltaisia jo tässä maailmassa kun Jumalan rakkaus pysyy meissä, mutta ei ilman uudestisyntymistä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta. Siksi ihmisen täytyy syntyä ensin ylhäältä. 1. Joh. 4:17 "Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa."

Neljä erilaista "rukoustyyppiä", joissa me emme sanoita vaan Herra antaa asiat, sanat sekä voiman.

1. Kun Herra ilmoittaa jotain, myös palvelijoidensa kautta, rukous on tapahtukoon minulle sanasi mukaan: Luuk. 1:38 "Silloin Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.  

2. Avaa suusi täysin auki ja Pyhä Henki antaa sanat. Hes. 3:26  "Mutta kun minä puhuttelen sinua, avaan minä sinun suusi, ja sinun on sanottava heille: Näin sanoo Herra, Herra. Kuulkoon, joka kuulee, ja olkoon kuulematta, joka ei kuule; sillä he ovat uppiniskainen suku."

3. Kielillä rukoilu, kun henkemme rukoilee (ymmärrys voi olla mukana tai ei ole) 1.Kor. 14:4 Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön.

4. Emme tiedä mitä rukoilla pitäisi emmekä miten: Room. 8:26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.

Ja lopuksi, mistä taistelu on? Sieluista!


- 29.7. Tässä on monta asiaa ja paljon on pohdintaa tästä aiheesta on ollut aina: Ilm. 13:11... Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sarvea, kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. 12 Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. 13 Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. 14 Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla mutta joka on vironnut henkiin. 15 Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. 16 Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. 17 Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku."

ja sitä ennen kohta:

Ilm. 16:2 "2 Ensimmäinen enkeli lähti ja tyhjensi maljansa maan päälle. Silloin tuli pahoja märkiviä haavoja niihin ihmisiin, joilla oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa."

ja

Ilm. 19:20 "Mutta peto otettiin kiinni, samoin väärä profeetta, joka pedon nimissä oli tehnyt tunnustekoja ja johtanut harhaan sen merkin ottaneet ja sen kuvaa kumartaneet ihmiset. Ne molemmat heitettiin elävinä tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle."

Monet ovat lukeneet joskus nämä raamatunkohdat, mutta esimerkiksi kohta SE PAKOTTAA ottamaan merkin, on ollut unohduksissa monelta.

No, itse haluan todeta vain, että varmasti teknologia on ollut olemassa pitkään, jolla tuo on mahdollista toteuttaa ja lopullisen version varmaan tajuaa vasta, kun se on totta. Sen tunnistaa siitä, että ei voi enää ostaa eikä myydä ilman sitä ja lisäksi se on jokin pedon NIMI tai sen LUKU. Eli jos on ottamassa jotain merkkiä, tulee tietää mitä sillä voi tehdä tai toisaalta mitä ei saa tehdä, jos sitä merkkiä ei ota. Hereillä pitää kuitenkin asiassa olla.

Mitä sitten tehdä, KUN tuon pedon järjestelmä PAKOTTAA ottamaan merkin. No, kieltäydyttävä, pyydettävä Jumalalta viisaus asiaan, Paavalikin joutui kovin usein pakenemaan kun julistin pelottal, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja että Jeesus pelastaa, mutta on kuitenkin tajuttava myös vaihtoehtoisesti, mieluummin kuolen kuin otan merkin - on oikea vastaus.

Sitä ennen on ihmisillä vielä mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen, kun Jumalan vihan maljat tulevat ihmisille kärsimykseksi esim. ilm. 16:12 Viides enkeli tyhjensi maljansa pedon valtaistuimelle, ja pedon valtakunta pimeni. Ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille 11 mutta herjasivat taivaan Jumalaa tuskansa ja haavojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet pahoista teoistaan.

ja jos kumartaa petoa ja sen kuvaa ja jokainen, joka ottaa pedon nimen merkikseen: Ilm. 14:9

"...kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: »Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, 10 joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. 11 Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa - ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen."

Ja uskovien toivo on tässä: Ilm. 14:12

"12 Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen." 13 Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."

Ja lopputuloksen ahdistuksen ajasta näkyy Ilm. 12.10: VOITTO TULEE

"He voittivat hänet, Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton."

Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä:- Nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahtija hänen Voidellullaan valta. Nyt on Syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessäsyytti veljiämme päivin ja öin. 11 He voittivat hänet, Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeään vaan olivat valmiit kuolemaankin.

Eli niille ihmisille, joille tilanne tulee, kumpaa kumartaa eikä poispääsyä ole kuin ratkaisu tunnustaa Jeesus on Herra tai kumartaa petoa ja ottaa sen merkki.

Uskovan todistaa ihmisille suunsa tunnustuksella, että pelastus tulee sovitti syntimme, kuoli edestämme ja ylösnousi, jotta meilä on ikuinen elämä kun meidät on lunastettu ja sovitettu  Jeesuksen uhriveren kautta ja me todistamme suullamme, että Jeesus on Herramme - Jumalan pojasta, joka pelastaa Taivaan Isän luokse.

Ymmärrys on kuitenkin siitä, että kun ahdistuksen aika tulee, Jumala haluaa myös silloin pelastaa ihmiset, eikä sovi sanoa tai päättää omin ajatuksin milloin ei enää voi pelastua, kuten emme tuomitse, sillä tuomio kuuluu Jumalalle.

- 28.7. Uskova on kuninkaallista papistoa, Jeesus on puhdistanut meidät verellään, me taas annamme itsemme eläväksi uhriksi Jumalalle eli koko elämämme, synneillemme kuolleena ja ne haudanneena ja elämme Jeesuksen kanssa aina.  Jeesus antaa myös Pyhän Hengen kautta Jumalan sydämellä olevat asiat meidän sydämellemme rukoiltavaksi ja antaa sanat ja voiman. Kaksi hyvin tärkeää tehtävää ovat rukous ja ylistys/palvonta. Tämä on ymmärrettävää siksi että "Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan." Ef. 6:12

- 14.7. Miten maailma menee harhaan, ei -uskovat ihmiset ja uskovatkin? Pelastuksesta kaikenlaista:

Lyhyesti mielestäni idea on, että puhdas evankeliumi on ainoa Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, eli voi kysyä, jos minkä poistaa, ei ole pelastusta? Jos on mitä tahansa hyviä asioita, miljoona hyvää tekoa - ihminen haluaa niin mielellään tehdä tekoja, joiden ansiosta olisi parempi ihminen ja ansaitsisi pelastuksen, myös armolahjojen käyttöä, joilla ihmiset parantuvat, nälkäisille ruuan jakoa, ilmastotekoja, ystävällisyyttä, uskonnollista elämää ja ahkeraa kirkossa käyntiä - kirkossa voi pelastua tietysti, mutta kirkko ei pelasta, olen parempi kuin joku muu, olen... ne asiat eivät auta mitään, ne eivät tuo pelastusta. Vain Jeesus pelastaa.

MIstä pitää pelastaa? Alunperin ja ihminen kompastui pahan kerran tartuttuaan ajatukseen, että voisi tulla Jumalan kaltaiseksi "...niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan." eli on hyvä olla tietämätön pahasta, kaiken tietämisestä.

Ihminen haluaisi tehdä itse itsensä kuolemattomaksi, eron tekeminen sille, että paranee fyysisesti tai haluaa elää ikuisesti oman viisautensa tai voimansa avulla, on keskeinen:  "Ihmisen asioita nämä eivät ole, ihminen ei luo elämää eikä päätä kuolemasta": (5. Moos. 32:39) ja

"Näettehän nyt: minä olen ainoa, ei ole muuta jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, minä lyön ja minä parannan, minun vallassani on kaikki".

Ennen vedenpaisumusta maa oli täynnä pahuutta, mm. langenneiden enkeleiden jälkeläisiä:

1. Moos. 6:4 "Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun jumalien pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit." 5 Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, 6 hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä sydämessään. 7 Ja Herra sanoi: »Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut, ja ihmisen mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt.» 8 Mutta Nooa oli Herralle mieluinen.

Antikristillisyys tai pelastuksesta osattomaksi joutuminen ei ole vain suoraa saatanan palvontaa tai antikristuksien/antikristuksen palvontaa vaan aina luopumusta Jeesuksesta, vapahtajasta, joka ainoana pelastaa Taivaan Isän luokse, joko olen Jeesuksen kanssa tai en ole, samassa "veneessä, missä tahansa muussa veneessä ei tule palastusta - luopumus on johonkin muuhun mihin tahansa ja siitä sanankohta:

Gal. 1:6: "Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. 7 Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. 8 Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme - vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli - hän olkoon kirottu."

Siksi itsekin pidän kiinni siitä, että on vain risti, veren evankeliumi, siinä on pelastus, Jeesus sovitti armosta jokaisen ihmisen synnin ja uskoen siihen pääsemme osalliseksi pelastuksesta, kun kestämme oman elämämme loppuun asti. Jeesus, pysyen Jumalan sanassa ja tehden niitä tekoja, jotka ovat sen mukaisia ja Pyhän Hengen antamia eli samalla Jeesuksen antamia, silloin Hänen johdatuksessaan myös minullekin tehty suunnitelma toteutuu. Hän on meidän Herramme eli Jeesus on Herra, ainoa tie Isän Jumalan, Aabrahamin Iisakin ja Jaakobin Jumalan, Taivaan Isän luokse, Hänen joka ilmoittaa meille:

2. Moos. 2:14 Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen." "Hän sanoi vielä: »Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: "Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne."

ja Jeesus: Joh. 4:26

"Jeesus sanoi: »Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi!"

Joh. 13:19

Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se joka olen. 20 Totisesti, totisesti: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.»

Jeesuksen kuolema: Joh: 19:28-30 Kaikki kirjoitus, joka Hänestä oli sanottu, kävi siihen mennessä toteen:

28 Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: "Minun on jano.» 29 Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruo'on päässä Jeesuksen huulille. 30 Jeesus joi viinin ja sanoi: »Se on täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Kirjoitukset kertovat Jeesuksesta vielä paljon paljon, kun jatkaa lukemista eteenpäin:

Joh: 13: 36-37 "Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana: "Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta." 37 Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan: "He katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet" Jne.

Myös Tuomakselle piti edelleen kertoa, että Jeesus on ylösnoussut, voittanut pahan lopullisesti, eli me elämme voitosta käsin, kuten monet sanovat, julistamme veren evankeliumia, perkele on voitettu ja sen teot tehty tyhjiksi.

26 Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: »Rauha teille!» 27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: »Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!" 28 Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" 29Jeesus sanoi hänelle: »Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.» 30 Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. 31 Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden."

Ja mitä uskoon tulleiden, opetuslasten tulee tehdä:

Matt. 21: 18-20 "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Mikä on evankeliumi eli ilosanoma: Jeesus kuoli Golgatan ristillä meidän syntiemme puolesta, sovitti kaiken, voitti synnin kokonaan, menneet ja tulevat, synnillä ei ole voimaa viedä meitä kadotukseen. Ja voitto tuli, kun Jeesus nousi ylös kuolleista, se on evankeliumi. Yksin se pelastaa, jos pyydät omat syntisi anteeksi ja uskot, että Jeesus sovitti juuri sinun syntisi.

Jos yllä olevan poistaa, ei ole evankeliumia: sen uskoessaan, siitä sitten seuraa: Apt. 1:5 "Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä."

Joten uskosta seuraa, että Kristus kastaa Pyhällä Hengellä.

- 10.7.  Mietittiin ystävien kanssa Uusi liitto -asiaa. Iso kokonaisuus, mutta silti yksinkertainen, nyt vain Jeesuksen kautta voi pelastua. (Liittoja on muitakin raamatussa kuin kaksi, Jumala on liittojen Jumala.)

Jumalan valtakunnan tulo tähän maailmaan, jonka Hän loi. Se mietityttää, että mikä muuttui, mutta monta muutakin mietityttää asiassa. Oliko järjestys jotain tällaista, paratiisi, ihminen teki itse lakinsa aluksi, patriarkkoja kuunneltiin, Mooses toi lain=vanha liitto ja uusi liitto ja lopulta liiton täyttymys. Muitakin tärkeitä on, kuten mitä asioita kuuluu liiton arkkiin ja niiden vastineet.

Ja ihan toinen asia, että mooseksen kori olisi samaa kuin Nooalla arkki. No, siitä mikä muuttui on paljon asiaa, toiset sanovat, että "opettakaa heitä pitämään kaikki se minkä minä olen opettanut, joka olisi sama kuin mooseksen laki, mitä Mooseksen istuimelta on opetettu ja laki = toora, joka myös kertoo, ettei mooseksen laki ole poistunut.

Itse erotan ja ymmärrän vanhentuneessa liitosta kaksi asiaa: 1. laki säilyy eikä siitä poistu mitään. 2. Mikä uudistuu, on tapa pelastua, eli vanhan liiton uhrit poistuvat syntien sovitukseksi ja tilalle tulee ristinsovituksen ainoa tapa pelastua. Mitä siitä puhutaan: kukaan pelastu hyvillä teoillaan = että olisi jokin määrä hyvillä teoilla, joilla pelastuu tai että joku voisi olla ilman syntiä koko elämänsä. Vaan tien kertoo Jeesus:

Joh. 3:6 "Jeesus vastasi: »Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan." eli vaikka ihmisen elämä olisi lyhyt, eikä ehtisi tehdä syntiä - tähänkin liittyy monta asiaa (ristillä olleen pelastuminen). Tässä myös peruste miksi tarvitaan vesikaste ja Pyhän Hengen kaste. Johannes kastaja puhuu, että hän puhuu parannuksen teosta synnistä ja kastaa vedellä ja Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Matt. 3:11 "Minä kastan teidät vedessä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kantamaan hänen kenkiään. Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa." Uuden liiton asiat on kerrottu hyvin Hepr. 7-9. Uusi liitto minun veressäni. Luuk. 22:20 "Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne."

No, uudistettu liitto paremmille lupauksille: Hepr. 8:6 "Mutta meidän ylipappimme on saanut niin paljon jalomman viran kuin on parempi se liitto, jonka välittäjä hän on ja joka on perustettu paremmille lupauksille."  Miksi tarvittiin uusi liitto? Matt. 22:2-3. "»Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. 3 Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla."  Luuk. 16:17 "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."  Eli paremmille lupauksille, keskeisin on lupaus pelastuksesta: Vain Jeesus pelastaa, Hän välittää liiton joka on perustettu ristintyölle, se on ilosanoma kaikille kansoille.

23.-25.5. Jatkoa aiheelle pelastunut vai ei? Jokaiselle on annettu jokin määrä ymmärrystä ja taitoa selvitä maailmassa. Rukousasemalla oli Suomen ainoa kehitysvammaisten ev. lut pappi, Perttipappipaimiosta ja keskustelimme muutakin kuin kehitysvammaisten asioista. Se avarsi ajatuksia jälleen kerran. Kuinka me selviämme näinä aikoina, kun ymmärrys on niin monenlaista? Vanhalla ja uudella, jos ei ole uutta viiniä, vanha on hyvää ja kuitenkin toivomme saavamme uutta ilmestystä uuteen tilanteeseen. Hengellistä aikuisuutta kaivataan ja monet saavat nyt huomata olleensa valmiita auttamaan muita. Miten siis ymmärtää vaikeita kohtia raamatusta, jotka puhuttavat: 


1. viisaat ja tyhmät neitsyet: Matt. 25:9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. 25:10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. 25:11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' 25:12 Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä.'

2. Sama kuin Jeesus sanoo: Luuk. 13:27 Mutta hän sanoo: 'Keitä te olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät.'

Niistä ensimmäinen ymmärrykseni on, että molemmat ryhmät ovat kuvitelleet olevansa Jumalan omia, mutta saavat äärimmäisen kovan kohtalon. Neitsyet olivat hyvässä seurassa, toiset taas tekivät ihmetekoja Jeesuksen nimessä, mutta kumpikaan ei siis nimenomaan raamatun sanan mukaisesti ole todiste uskosta ja pelastuksesta. Siksi tämä on kovaa kuultavaa ja siksi näitä ei ole helppo käydä läpi, mutta uskon, että jokainen käy läpi mikä on usko pelastuksesta, tässä ainakin keskeinen osa sitä. Uskon, että Jumalalla on varmasti hyvin monta tapaa siihen, miten Hän  katsoo omakseen. Kuitenkin varma asia on, että uskon tulee perustua Jeesukseen Jumalan ainoana Poikana ja ainoana pelastajana.

Mitä Jeesus itse sanoi ihmisille, meille?

"Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi." Jeesus pelasti ihmiset ristinkuolemallaan ja ylösnousemisellaan. Voitti vihollisen täydellisesti.

Ensin opetuslapset saivat opetusta Jeesukselta, sitten Jeesus palasi Isän luokse ja Pyhä Henki tuli meidän puolustajaksemme, vuodattamaan Jumalan rakkauden sydämiimme ja johdattamaan kaikkeen totuuteen, myös siihen mistä Jeesus sanoi: "Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut." 

1 Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget.

2 Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita ja sanoi heille: »Älkää ottako matkalle mukaanne mitään - ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan.

4 Ja mihin taloon majoituttekin, siellä asukaa ja sieltä taas lähtekää.

5 Jos teitä ei jossakin paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä kaupungista ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan.

6 Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. Luuk. 9

Keskeinen ajattelu uskosta ja teoista.

Jeesuksen tehtävä ja Isän tahto:

Joh. 6:38  "Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. 39 Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. 40 Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet.»

Mitä Jeesus sanoi opetuslapsille ja meille:

Joh. 6:54 Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. ...58 se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.» 

Mitä Jeesus sanoi opetuslapsille ja meille ennen kuin lähti Isän luokse:

Matt. 28:18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» (myös Mark. 13:10...)

Omasta mielestäni on selkeää, että Jeesus tunsi Isän, tiesi, kuka Isä on, uskoi Isään, oli nähnyt Isän, on yhtä Isän kanssa, on Hänen Poikansa, Vapahtajamme.

Mutta mitä Hän teki maan päällä?

Jeesus tuli täyttämään Isän tahdon, tämä edellytti tekoja, ei oman tahtonsa toteuttamista vaan Isän tahdon. Jeesus antaa meille monia käskyjä. Hän kertoo tahtonsa ja uskovat tahtovat tehdä Hänen tahtonsa mukaan. Mitä Jeesus sanoo: kastakaa heitä... ja opettakaa (myös Mark. 10:13) ja ....heitä noudattamaan kaikkea... joten, kun noudatamme Jeesuksen tahtoa, sitä seuraavat selvästi myös ne teot, jotka tehdään Jeesuksen tahdon mukaisesti. Miten voi ja voiko olla uskoa ilman tekoja? Mm. Jaak. 2:ssa on monta asiaa uskosta ilman tekoja: "Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?" "Ehkä joku nyt sanoo: »Sinulla on usko, minulla teot." "Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani." "Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut." "Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja" ja lopussa vielä näin: Ilm. 20:12 "...ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan."

Sekaannus tulee mielestäni siitä, että puhutaan vain uskosta, eikä kysymyksenasettelu: Pelastunko uskolla vai teoilla? ole riittävä, vaan oikeastaan sitä pitää seurata eteenpäin saadakseen vastauksen. Sydämen uskolla pelastutaan, sanotaan. Ihan tavallisesti ajateltuna, jos joku rakastaa sinua, miten hän on tosissaan, miten hän rakastaa, jos ei tee tekoja? Kuinka voi rakastaa ilman tekoja? Jumala tuntee sydämemme, emmekä voi sanoa mitkä teot pitää tehdä, sillä jokaiselle Jumalan lapselle Jumala puhuu ja antaa myös ne tehtävät, jotka Hän on alunperin suunnitellut.

Miten tietää että tekomme ovat Jumalasta?

Rakkaus on vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta (Pyhän Hengen kaste, jolla Jeesus kastaa), jolloin sydämemme muuttuu ja siten myös sielumme (ajatuksemme, tietomme Jumalasta, asenteemme, tunteemme -eli sielumme muuttuu Jeesuksen tahdon mukaiseksi) niin sielumme muuttumisen Jeesuksen tahdon mukaiseksi muuttaa myös tekomme, koska teemme uskomme mukaan. Matt. 7:21 "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon."

Mitä siis tarkoittaa Ef. 2:9  2:8 "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta!"

Mitä tarkoittaa, että pelkästään teoilla tai itse emme voi pelastaa itseämme?

...- se on Jumalan lahja - 2:9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. "Uskosta me olemme pelastetut emme tekojemme kautta, ettei kukaan kerskaisi! Minulle se tarkoittaa että jos tekee hyviä tekoja, jopa sellaisia, jotka ovat Jeesuksen tahdon mukaisia, sillä ei ansaita taivaspaikkaa. Jumala vetää ihmisiä puoleensa, vain Jumalan armosta eli ansaitsemattomasta armosta ja uskosta joka on, että Jeesus on Kristus (Messias) joka yksin on sovittanut rikkomuksemme Jumalaa kohtaan ja siksi meillä on pelastus. Tämä on se yksin uskosta. Yksin armosta. Siitä siis vain seuraa ne teot, jotka Jeesus antaa ja Pyhä Henki meille puhuu, joita meidän kyll pitää tehdä.

Jotta voisimme todeta itsekin, olemmeko pelastetut, Jumala puhuu armostaan meitä kohtaan, mistä voimme tietää, että uskomme on totta?

Usko ilman tekoja on kuollutta, siis "...yksinään ilman tekoja se on kuollutta." Koska on vaikea kysymys onko uskossa tai pelastettu (kaksi eri asiaa), siitä taistellaan, en pysty tietämään onko ihminen uskossa, jos ei ole tekoja ja jos on tekoja, onko silti uskoa? Uskon kyllä ja sanakin niin sanoo, että Jumala näkee sydämeen ja tietää, jos olemme uskossa, mutta tekoja ei vielä ole tai ei oikeasti ehtinyt niitä tekemään, mutta harvalla on niin. Yhtenä päivänä jokaisen polven on notkistuttava ja sanottava, että Jeesus on Herra, silloin sen aloittaminen että näyttää uskonsa teoilla on myöhäistä, kuten tuossa yllä: "Ilm. 20:12 "...ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan."

Jumalan sydämellä raamatun mukaan keskeisimmin on se, että jokainen pelastuu. Kysymys onkin: jos kukaan ei julista, kuinka kukaan voi kuulla? Itse uskon, että elämässä on ensisijaisesti jokaisen kohdalla kyse siitä pelastummeko vai emme ja heti sen jälkeen, että kaikki muutkin pelastuvat.

Ja vaikka olisi uskoon liittyviä tekoja ilman uskoa, Jumala näkee senkin. Lopuksi pohdin vielä Aabrahamin uskoa: 1. Moos. 22.12 "Herran enkeli sanoi: »Älä koske poikaan äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi.»"Tämä jos joku oli teko ja hämmästyttävää tässä on se, millaiseen tekoon Aabraham oli valmis, tehdäkseen Jumalan tahdon. Ja yhtä lailla hämmästyttävää on se, että Herran enkeli sanoo: "Nyt minä tiedän", sitä ennen siis siis ei ollut ainakaan varmaa tietoa, että Aabraham pelkää ja rakastaa Jumalaa. Aabraham oli valmis ja Jumala näki sen, se, että Aabraham ei tehnyt tätä tekoa, taas osoitti Hänen kuuliaisuutensa tehdä Jumalan tahto siten, että Hän kuunteli Jumalaa, tässä Herran enkeliä ja teki heti sen mukaan, kun kuuli Jumalan tahdon.

Room. 10:14 "Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista?" Tämä edellyttää tekoja ja kuinka sellainen voi julistaa oikein, johon rakkaus ei ole vuodatettu Pyhän Hengen kautta, kuinka tämä voi antaa itsensä eläväksi uhriksi Jumalalle, kuinka sellainen voi kuolla omille teoilleen ja tehdä Jumalan tahdon ja teot, kun ei ole kuollut omille teoilleen ja tekee oman tahtonsa. Rakkaudesta lopuksi kohtia vielä:

Kuinka voimme rakastaa?

1. Joh. kirje 4:19 Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.

Onko muita tärkeitä asioita?

Luuk. 10:41 "...Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, 42 mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa." Raamattu kansalle ja 92 käännöksissä sanotaan, että on vain yksi asia, joka on tärkeä.

Tärkein käsky:

Luuk. 10:27 Mies vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

Myös: Mark.12:30 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.'

Matt. 22:37 Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.

5. Moos. 6:5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.

Joh. 14:21 Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.»

Mikä sanoo Jeesus, jos joku rakastaa Häntä:

Joh. 14:23 Jeesus vastasi: »Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen.

1. Kor. 8:3 Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee.

1. Joh. 4:20 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.

Kun rakastamme Jumalaa, mitä myös:

1. Joh. 4:21 Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.

1. Joh. 4:7 Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.

Joku voi epäillä rakkauttamme, mutta Jumala tietää rakkautemme.

1. Kor. 11:11 Kuinka niin? Enkö muka rakasta teitä? Sen tietää Jumala.

Kun rakastaa Jumalaa rakastaa myös Jeesusta ja jos uskoo Jeesuksen olevan Vapahtaja, on syntynyt Jumalasta

1. Joh. 5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan.

1. Joh. 4:8 ...jos ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa

Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

Mistä tiedämme, että olemme kuolleet itsellemme:

Gal. 2:20 "Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani."

----

22.5. Viinirypäleet käyvät prosessin, puristuksen läpi ennen kuin viiniä saadaan, niin sanan viinin kanssakin, oliivit myös murskataan, puserretaan jotta saadaan oliiviöljyä, siinä myös on kyse Pyhästä Hengestä, että meillä olisi öljyä lampussa, koko elämämme ajan ja ettei se sammu, ennen kuin Herra saapuu, kulta kirkastetaan seitsemän kertaa, jotta siitä tulee puhdasta ja kuvastaa pyhittymisprosessia, kuumimmassa lämmössä poistuvat viimeisetkin epäpuhtaudet, joten mitä useampi kerta sitä kovempi on kokemus, mutta myös ilo puhdistumisesta.

22.5. Missä toivo:

Room. 8:18 Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. 19 Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä... 24 Meidät on pelastettu, se on VARMA toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee! 25 Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti.


5.5. Uskonvarmuutta ja Jumalaan luottamista rukoillen: Murhe on siitä, kuinka kovilla ihmiset ovat.  Silloin ihmiset turvautuvat siihen mikä on aiemminkin auttanut, mutta jos siitä ei tunnu olevan apua, saatetaan etsiä ja kokeilla uutta - mitä suurempi hätä, sitä radikaalimpia asioita kokeillaan. Epävarmuudessa haetaan varmuutta, uskovan tulee entistä enemmän etsiä Jumalan antamia vastauksia. Kuulla Jumalan ääni ja toimia sen mukaan.

Mitä siis tehdä:

Kuinka niin? Enkö muka rakasta teitä? Sen tietää Jumala.

Psalmit:
121:1 Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? 2 Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. 3 Hän ei salli sinun jalkasi horjua,sinun varjelijasi ei torku. 4 Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. 5 Herra on sinun varjelijasi,Herra on suojaava varjosisinun oikealla puolellasi. 6 Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä. 7 Herra varjelee sinut kaikesta pahasta,hän varjelee sinun sielusi. 8 Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti.

Psalmit: 20:2 Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä, varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi.
50:15 Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua."

Jeremia:
16:19 Herra, minun voimani ja varustukseni, minun pakopaikkani hädän päivänä! Sinun tykösi tulevat pakanat maan ääristä ja sanovat: "Petosta vain perivät meidän isämme, turhia jumalia, joista ei ainoakaan auttaa taida.

Mitä tahansa me etsimme muuta kuin Jumalan antamaa ja johdattamaa, ei ole hyväksi, silloin kun kysymme keneltä apu tulee. Jumala voi varmasti käyttää montaa asiaa uskovan hyväksi, mutta jos asia ei ole lähtöisin Jumalasta, on etsitty turvaa muualta kuin Jumalalta. Olen suoraan ja epäsuoraan kuullut, kuin monet ovat etsineet turvaa rahasta eli lotontapaisista, kryptovaluutoista jne. saadakseen rahaa eli turvaa ja ovat menettäneet todella suuriakin summia - on siis menetetty suhteettoman suuria summia vanhaan verrattuna - ollaan hädissään, kyse siis tuhansista ja paljon suuremmistakin summista, eikä niistä kehdata puhua, kunnes tilanne on jo tosi paha. Juuri silloin kun ahdistaa, ei voi etsiä vastausta maailmasta. Uskovien ihmisten on vaikea kysyä neuvoa asioista, jotka oletetaan uskovien osaavan, näitä on monia ja monet kamppailevat niiden asioiden kanssa, silti opetus uskovien piireissä on vähäistä tai ei ole.


24.-26.4. Pelastunut vai ei? Monta kohtaa ja sanaa kuuluu tähän. Tulla uskoon - Jeesus odottaa, mahtaako Hän löytää uskoa palatessaan pian takaisin? ja teot ja hedelmät? Pelastuneilla on hääpuku, puhtaat valkeat vaatteet. Kasteet. Suun tunnustus.


Matt. 22 "Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. 12 Hän kysyi tältä: 'Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita" Eli ilman vaatteita ei pääse taivaaseen.  "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Nämä, jotka ovat ilmestyskirjan (Johanneksen ilmestyksen) 7 luvun mukaan valkaisseet vaatteensa Karitsan veressä, ahdistuksen ajassa. Ajattelen, että se tarkoittaa viimeisiä aikoja tässä kohdassa, koska se on ilmestyskirjassa, mutta ajattelen, että se pätee myös kaikkiin aikoihin.

Pesu pitää tehdä itse ja pesu tehdään Karitsan veressä, muuten ne eivät puhdistu, eli meillä ei ole sitä mahdollisuus tehdä. Olemme kelvollisia vain Jeesuksen sovitustyön perusteella Hepr. 9 "Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen,"

---

Mistä tietää, että on tullut uskoon? Jos ei tiedä sitä, miten voi olla varma, että on oikealla tiellä taivaaseen pääsyssään? Portti on Jeesus, moni kulkee leveää tietä, joka kulkee kadotukseen ja kapea on se tie joka johtaa pelastukseen ja edes teot eivät ole takuu uskosta, vaikka usko ilman tekoja on kuollutta. Minulle keskeinen kohta on Matt. 7 joka selittää kuka pelastuu Jeesus on ainoa pelastus = portti, hedelmät, Taivaallisen Isän tahdon tekeminen, Jeesuksen tunteminen.

Uskoontulo - vain Jeesus pelastaa: Kuuntele ilosanoma, kadu ja pyydä anteeksi syntejäsi Jeesukselta, mene pian kasteelle, Jumalan lupauksen mukaan saat lahjaksi Pyhän Hengen sisimpääsi ja seuraa Jeesusta koko elämäsi. Monesti jätetään kasteasia keskustelematta ja puhumatta, että siitä ei tulisi riitaa. Mielestäni jokaisella tulee olla oma näkemys asiaan ja muistaa, että monet näkemykset elämän aikana muuttuvat. Päiväkirjan kirjoittajille varsinkin tämä kehitys tulee selvemmäksi ajan kanssa -"näinkö ajattelin silloin...." No, nyt ajattelen, että apostolien esimerkkiä katsoen, synnintunto, halu parannuksen tekemiseen, syntien anteeksipyytäminen ja saaminen tulee ennen kastetta, vaikka olenkin ev. lut. kirkossa aina ollutkin. No, sitten minua mietityttää, miksi uskovan elämä ei muutu kohti parempaa edes vuosien tai vuosikymmenten aikana, jos tämä on uskossa? Mielestäni silloin juuri on aika tehdä muutoksia ja saada uskonvarmuus sanaan luottaen. Pelastusvarmuuteen ja muutokseen, kun on uskova, Matt. 7:12-23 on mielestäni paras kohta molempiin.

12 "Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. 13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 1 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

Saisikohan tästä tiivistelmän. 

Uskoontulo - vain Jeesus pelastaa: Kuuntele ilosanoma, kadu ja pyydä anteeksi syntejäsi Jeesukselta, mene pian kasteelle, Jumalan lupauksen mukaan saat lahjaksi Pyhän Hengen sisimpääsi ja seuraa Jeesusta koko elämäsi.

ja pelastusvarmuus, Se joka tekee Taivaallisen Isän tahdon - jo Isä meidän rukouksessa Jeesus rukoilee "Isä meidän, joka olet taivaissa, tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi..." Isän tahdon tekeminen on raamatun sanan mukaista, Pyhän Hengen johdattamaa tekemistä ja muuttumista sanan mukaan joka päivä, yksin Häneen turvautumista ja se onnistuu vain kun uskomme Jeesuksen ristintyön, Hänen vanhurskautensa meissä, rakastamme Häntä, pystymme siihen vain Hänen rakkaudellaan ja Jumalan rakkaus on vuodatettu lahjaksi meihin Pyhän Hengen kautta ja samalla olemme saaneet myös voiman todistaa Pyhän Hengen kasteella ja se joka loppuun asti kestää, pelastuu.


11.4. Monin paikoin tulee viestejä, että monien Jumalan antamien kutsumusten täyttymys alkaa tänä vuonna - samoin monet kertovat, että nyt on erittäin hyvä aika lähentyä Jeesuksen kanssa. Minulle tämä tarkoittaa rukousta hengessä ja totuudessa, raamatun lukua ja tuon määrän oppimista, lisää, mutta ei suorittamalla. Se tarkoittaa, että erityisesti Jeesuksen maan päällä puhumansa sanat ovat perusta ja miten Pyhä Henki johtaa koko raamattuun ja sen mukaan muuttuminen ja eläminen, Pyhän Hengen ohjaus kaiken kaikkiaan. Muuttuminen Jeesuksen kaltaisuuteen eläen ja toteuttaen Hänen antamaansa suunnitelmaa. Juuri nyt haluan löytää mitkä asiat on aika jättää pois, sinänsä hyviä asioita, mutta jotka eivät alunperinkään olisi olleet minun asioitani tai Herra kutsuu eteenpäin seuraavaan. Tärkeää on siis Jumalan äänen kuuleminen joka päivä. Herran läsnäoloon jääminen. Herran ylistäminen on ollut liian vähäistä. On tärkeää pitää itsestään huolta ja levätä näissä riittää haastetta, mieluista sellaista.

10.4. Katsoin inspiroivia tarinoita mm. pastoreista, Kailash Satyarthista, joka on pelastanut kymmeniä tuhansia orjuudesta Intiasta, Nobelisti ja Gregory Boylesta, joka on pelastanut paljon jengiläisiä ja kodittomia, Usassa. Samoin jo tuntemiani hyviä evankelistoja maailmalla, uusia päivityksiä.

3.4. Pääsiäisen sanoma = pelastussanoma, ainoa tie Jumalan luokse on se mitä Jeesus teki puolestamme. Tule uskoon -sivu on pääsiäisen, ristin sanoma ihmiselle - ainoa tärkeä sanoma -ilosanoma. Uskoen Jeesuksen kärsineen puolestamme, Hän teki meidät kelvollisiksi taivaaseen - ei se, että tulen paremmaksi ihmiseksi koko ajan tai kuvittelen olevani parempi kuin joku toinen ja sen perusteella pääsisin jonkun kelpoisuusrajan yli päästäkseni taivaaseen.


6.3. Sanassa pysyminen tuo rauhan elämäämme, kun Jeesus teki rauhan Jumalan kanssa ristillä, kun sen olemme saaneet vastaanottaa, se on tuo tie rauhaan, vielä rauhan pysymisestä:

Kun etsimme rauhaa elämässä, se ei tule vain pyytämällä, että rauha laskeutuisi, vaan Jeesuksen tunteminen tuo rauhan.

2 Piet. 1:2 Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa.

Jesaja puhuu samasta asiasta, kun me turvaudumme Jumalaan ja teemme sitä vakaasti kaikissa tilanteissa, Hän turvaa/antaa meille rauhan. (engl. Hän turvaa rauhamme täydellisesti, kun ihmisen mieli on/pysyy Hänessä ja koska/sillä hän/ihminen turvaa vain Jumalaan.)

Jesaja 26:3 Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun.

Jos mielemme ovat lihamme pyrkimyksiä, ne tuovat kuoleman, Hengen pyrkimykset tuovat elämän ja rauhan.

6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.

Siksi Johannes puhuu eläväksi tekevästä Hengestä. Jos teemme lihan tekoja, olemme kuolleita, viittaa myös kuolleisiin tekoihin, jotka eivät meitä hyödytä ollenkaan.

Joh. 6:63 Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.

Room: 8:7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.

Lihan pyrkimykset pitää todeta sanasta ja nähdä omassa elämässä, mitä ne ovat ja kysyä Herralta myös niitä asioita, joille olemme vielä sokeita.

Gal 5:18-21 Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. 19 Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, 21 kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen.

Jumalan sanan opiskelu, lukeminen ja kuuleminen, sen juurruttaminen myös mietiskellen ja tutkien syvällisesti ovat avaimia uskoon, keskeistä on tehdä se siis Pyhän Hengen johdatuksessa - Jeesuksen sanat ovat henki ja elämä ja yksin Pyhä Henki tekee eläväksi.

2 Piet. 1:3 Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan.

Room: 10:17 Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana

2 Piet. 1:3 yksi englannin kielinen versio puhuu siitä, että saamme sen Hänen jumalallisen voiman, joka on annettu meille pysyäksemme kiinni hänen antamassaan elämässä ja jumalallisuudessa sen tiedon avulla, joka on Häneltä joka on kutsunut meidät kirkkautensa ja hyvyyteensä. Eli kyse on tiedosta ja totuudesta, jonka Jumalan sana meille antaa.

Saamme lahjaksi kaiken tämän, jotta olisimme osallisia Hänen jumallisesta luonnostaan.

2 Piet. 1:4 Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta.

Mistä tunnemme uskomme?

Jaak. 1:22 Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä - älkää pettäkö itseänne.

Vaikka toteuttaisimme hänen sanansa, Pyhä Henki ohjaa elämäämme ja rukoustamme kuvaa Hengessä ja totuudessa.

--------------------------------------------------

4.3. Kotikokousten kanssa on ongelmaa rajoitusten vuoksi, mutta ollaan sitten pienemmällä porukalla. Montaa asiaa kyllä tapahtuu ja rukoukset ovat keskeisessä osassa, hienoa laulaa ja lukea raamattua yhdessä. Myös armolahjojen käyttö on merkityksellisessä osassa raamatun tietämyksen, kokemuksen ja innokkuuden kanssa. Armolahjojen jatkuva virittäminen tuo niihin tulta ja tarkkuutta ja se näkyy miten asia siunaa ja auttaa ihmisiä, parantumisineen.

22.2. Tänään Elinan äidillä eka koronarokotuspäivä ja Elinalla pitkästä aikaa vapaaviikko.

17.2. Rukousaseman aiheena Armo ja sananmukainen rukous, varsinkin psalmeista lähtien. Armo aiheeseen Hannu Huhtala oli mielestäni oiva valinta. Sitä valmistelemme. Sitä valmistellessa tuli kolme rukousta, siitä tein rukoussivun ja muita tulossa jatkossa.

Kun anon, uskoni on sitä, että saan heti, vähän ajan päästä, jotain saa sitten joskus tai ei kuulukaan minulle. Mutta se mitä olen, perustuu siihen mitä uskon todeksi ja elän sitä haluan elää mielessäni ja teoissani. Yritän kovasti pitää mielessäni, etten luovuta uskoani joihinkin Jumalan sanan lupauksiin ja totuuteen, jos en heti saa, vaan elän joka tapauksessa sanan totuuden mukaan. Edelleen lankean, mutta pyhitys tai eteenpäin meno on sitä, että uskoni ei horju, vaikka en näe tuloksia silloin kuin haluan ja oikeastaaan on parempi ajatella, että rukoilen johdatusta Jumalan suunnitelman toteutumiseksi omassa ja kaikkien elämässä. Tahdon mukaisesti kulkeminen on myös, että kuulee Hänen äänensä ja tekee sen mukaan. Usein Herran antaa elämäämme jotain muuta ja eri aikaan kuin on oma ymmärryksemme. Oma ajatukseni viime päiville ja tälle päivälle oli armo ja psalmit.

-----------------------------------------------------------------------

14.2. Erinomaista ystävänpäivää!!! Mitä ystävälle? Jumalan armosta, varjeluksesta ja lohdutuksesta rukousta tulossa: myös rukousasemalle tällä viikolla. Esim. psalmin sanat muutettuna minä -muotoon.

Mutta ystävänpäivää voisi viettää tämän perusteella:

Mutta sanan mukaan: "Joku tuli sanomaan Jeesukselle: »Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja haluavat puhua kanssasi.» 48 Mutta Jeesus vastasi sanantuojalle: »Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?» 49 Hän osoitti kädellään opetuslapsiaan ja sanoi: »Katso, tässä ovat minun äitini ja veljeni. 50 Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.»

8.2.
Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta:
Jumala pitää meistä huolta ja rakastaa - Hänen sanansa mukaisesti Hän toimii elämässämme.
Room. 13:10 "Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys."
ja siihen liittyvä: 1 Joh. 3:18 "Lapset, älkäämme osoittako rakkautta sanoin ja kielellä vaan teoin ja totuudessa."
Room. 8:38-39 "Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
1 Joh. 4:19 "Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä"
Ps. 34:19-20 "Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. 20 Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa."
Sanal. 12:25 "Huoli painaa alas miehen mielen, mutta hyvä sana sen ilahduttaa."
Ps. 94:19 "Kun minulla on paljon huolia sisimmässäni, sinun lohdutuksesi ilahduttaa sieluani."
Matt. 6:27 "Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?"
Fil. 4:6-7 "Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. 7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa"
1. Piet. 5:7 "Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen"
sananl. 17:22 "Iloinen sydän on terveydeksi, mutta murtunut mieli kuivattaa luut."
----------------------------------------------------------

27.1. Tarvitsemme yhä enemmän toisiltamme rinnalla kulkemista - kuuntelemista ja lohtua sekä rohkaisua. Eri aikaan tarvitsemme eri asioita. Jos kannamme taakkaa, josta pitäisi päästä eroon, pitää pyytää Herran opastus asiaan. Ei ole erikseen maallisia ja hengellisiä asioita, kaikissa asioissa Hän auttaa. Jos vaikuttaa siltä, että Herralta ei tule vastausta, ei pidä lähteä hakemaan ratkaisua muualta, pitää jatkaa rukousta ja olla korvat auki mistä apu alkaa tai tulee.
Myös tunnistaa, kun apu tulee, eli kuulla Herran ääni. Vaikeissa asioissa ja ahdinkotilanteissa usein yrittää vanhoilla konsteilla, mutta jotka eivät ole ennenkään oikeastaaan kunnolla auttaneet. Ajattelen, että Jumala aina haluaa viedä eteenpäin, Herralla on aina tarkoituksia, kun Hän toimii ja aina oikeaan aikaan. Haluan olla rohkea menemään uusille alueille. Haluan muistaa, että Hänen neuvonsa on omaa ajatteluani korkeammat ja minulle käsittämättömät, omassa ajattelussani ei viisautta ole eikä omin voimin kannata taapertaa.

Sananl. 19:21 "Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta Herran neuvo on pysyväinen."

Jesaja 55:9 "Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne."

Rukous: Psalmit 25:4 "Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi"

Lohdutus, että uskovalle eli ihmiselle, joka on antanut Herralle kaikkensa, on Kristuksen mieli, joten myös täysi mieli tehdä oikein!

1 Kor. 2:16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

----------------------------------------------------------

26.1. Hyvin sanottuna ja perusteltuna uskon keskeisiä asioita uskovalle on https://youtu.be/_TvAe6Pqhg4 Derek Princen opetuksessa youtube. Roomalaiskirjeestä opetus. Tekstit saa asetuksista "englanti automaattisesti luotu".

----------------------------------------------------------

23.1. Jumalalle otolliset teot, Herran tahdon mukaisesti tekeminen, auttaminen

1. Tarvitaan rakkautta. Auttaminen lähtee muuttuneesta sydämestä, usein paljon kärsineestä sydämestä, joka siis toimii rakkaudella. 2. Ihminen voi auttaa, jos itse osaa eli on oppinut ja muuttunut sekä omat teot todistavat sen. 3. Pyhä Henki ohjaa, kun autamme lähimmäistä eli kuulemme Jumalan äänen, voimme kuulla kehotuksen - saamme sanat ja tavat auttaa.

1. Room. 5:5 ...Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

2. Herralle otolliset teot, viimeisellä tuomiolla:

Matt. 25:35 "Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. 36 Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni" ... ja 40 Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'

Hedelmistä meidät tunnetaan, niinkuin profeetatkin:

Matt. 7:15 "Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. 19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. 20 Hedelmistä te siis tunnette heidät."   Matt. 3:8 "Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy"

Tuomitsemisesta:

Matt. 7: 1 "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2 Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. 3 Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? 4 Kuinka voit sanoa veljellesi: 'Annapa kun otan roskan silmästäsi', kun omassa silmässäsi on hirsi? 5 Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.

Room. 2:1 "Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja."

----------------------------------------------------------
22.1. Room. 12:15 "Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa."  On hyvä olla mukana lähimmäisen tilanteessa. Lohdutus on tärkeää aina, tällä hetkellä on monenlaista, yksinäisyyttä, työttömyyttä, ilkeitä sanoja -tärkeää on kuuntelu, kanssaeläminen, jakaminen ja sellaisen tekeminen, joka antaa toiselle ymmärryksen, että välittää. Jokainen osaa tehdä tätä välittämistä/rakastamista omalla tavallaan. Ja ymmärrystä ja viisautta voi aina pyytää lisää Herralta. Rakkaus on se, joka parantaa, rakentaa ja saa toivon syttymään ja tuo valon tilanteisiin. Iloon voi myös osallistua ja saada iloa itsekin, sillä uskovana osaamme iloita toisen ilosta ja ilo ja nauru myös tarttuu.

----------------------------------------------------------

19.1. Mihin keskittyä - Jeesukseen, Hänen rakkauteensa, jonka keskeinen ydin on pelastus - Golgatan ristintyö ja todellinen ylösnousemus Taivaan Isän oikealle puolelle, henkilökohtainen suhde Jeesukseen, Hänen sanansa ja tahtonsa tekeminen.
----------------------------------------------------------
11.1.-12.1.
Olen miettinyt miten vihollinen menettelee ja koettelee eksyttääkseen?

Koettelee eksyttääkseen meidät siitä totuudesta
1. kuka Jumala on ja totuudesta, että Hän on ainoa Jumala, Jeesus Hänen ainoa Poikansa, myös ainoa tie ja pelastus Jumalan luokse ja Pyhä Henki, on myös kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona, yhtä lailla Jumalaa ja Jumala Hänkin.  - Kolmiyhteinen Jumala, esim. Joh. 10:30 "Minä ja Isä olemme yhtä" -esim. https://evl.fi/tutki-uskoa/kolmiyhteinen-jumala

2. Asiat ja tiedot, jotka ovat sanaa vastaan tai osittainkin harhauttavat Hänen sanastaan totuudesta, ovat eksytystä.
Mistä vihollinen haluaa meidät myös eksyttää? Jeesuksesta, sillä Jeesus on pelastus. Sanasta, Pyhän Hengen kuulemisesta: Jeesus sanoi: Joh. 13:16-17  "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. 17 Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta."
Siksi vihollinen haluaa erottaa meidät Jeesuksesta ja Hänen sanastaan, josta Jeesus sanoo: Luuk. 9:26 "Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan, Isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa." On ilo saada tutkia sanaa, aiheena: Jeesuksen sanat.

Usko vai teot? Ei niin yksinkertainen vastaus kyllä tai ei. Teoissamme näkyy uskomme, jos teemme toista kuin Hänen sanansa sanoo, olemme vilpillisiä. Ei siis riitä, että olemme samaa mieltä sanan kanssa. Jaak. 2:18 "Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko ja minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon". joka on eri asia kuin uskoontulossa Room: 3:28 "Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja." Eli uskoontulon j ä l k e e n Jumala haluaa meidän muuttuvat ja muutos näkyy teoissamme. On muututtava siihen totuuteen, jonka Jumala meille antaa ja siinä muuttumisessa Hän meitä auttaa. Tämä ei silti muuta kohtaa, että vain Jeesuksen ristintyön, ylösnousemuksen asiosta saamme pelastuksen.

Jumala antaa rakkauden ja siten sydämemme muuttuu rakastamaan Häntä, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Tällöin Hänen sanansa toteuttamisen myötä muuttuu elämämme - silloinhan elämme, kuten Hän kehottaa. Niin muuttuu sisinpämme/sielumme, sydämemme ja meillä on voima ja halu muuttua mieleltämme. Silloin Jumalan sanan voimasta tapahtuu muutoksia ja ovat ihmeitä elämässämme, ilman totuutta emme muutu Jumalan tahdon mukaisiksi. Siksi vihollinen haluaa meidät pois sanan luota, joka voimallisesti muuttaa meitä. Tit. 1:13 "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia, kykenemättömiä tekemään mitään hyvää." Eli jos tunnemme totuuden, teemme sen mukaan. Jos emme tee, kiellämme Jumalan.

Mistä saamme voiman? Apt. 1:8 "Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."
Mikä ei ole totuutta ja hyvän tiedon puu? 1 Moos. 2 Herra kertoo, että paratiisiin Hän istutti hyvän ja pahan tiedon puun. Jos meillä ei olisi pahaa tietoa, olisi vain hyvää tietoa. Ja tuo halu tietää kaikki ja tulla Jumalan kaltaiseksi, meidät huijasi ja siihen yllyttäjänä ja johdattelijana oli käärme ja siksi jouduimme eroon Jumalasta. Teimme Jumalan käskyä vastaan emmekä uskoneet siihen mitä Hän sanoi.

Edelleen Jumala haluaa meidän tietävän totuuden, oikean tiedon, niinkuin ennen syntiinlankeemusta.
Mitä vihollinen, käärme siis sanoi (ei siis tehnyt mitään) eksyttääkseen ja saadakseen ihmisen lankeamaan:

Se, paha, Paholainen toimii kohteenaan sielumme, mielemme, se hämmentää, tuo epäilyksen, horjuttaa uskoamme Jumalan sanasta, onko tämä todella ihan niin?

1. "Onko Jumala todella sanonut" ? Eli toi epävarmuuden, onko Jumalan edes näin todella sanonut?
Vaikuttaa tietoomme Jumalasta ja Hänen sanastaan: Vastaväitös eli Jumalan sanan kumoaminen

2. "Ei, ette te kuole" eli suora vastaväitös kieltämällä - ei. Ja sitten harhautus valheeseen:
"Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan."
Vielä yhtä suora väitös, että Jumala salaisi meiltä jotain hyvää ->Jumala tietää - mutta ei halua meidän tietävän...ja siinä samalla horjuttaa Jumalan luotettavuutta. Lisäksi Jumala olisi oikeastaan pihi,  "...teistä tulee Jumalan kaltaisia" siis että Jumala ei kätkisi meiltä jotain mitä voisimme saada, mutta Hän ei halua meidän saavan, samalla se käytti sitä ahneutta, joka houkutteli/vietteli, voisimme saada jotain lisää ja jotain todella suurta: että voisimme olla Jumalan kaltaisia. 

Minua mietityttää, että paratiisissa Aatami ja Eeva olivat aina saaneet jotain hyvää, luotettavaa, rakkautta - pelkästään hyviä asioita ja silti he lankesivat. Lisäksi ihminen tunsi ja näki Jumalan, Jumalan olemassaoloa oli itsestään selvää.

Nykyisin maailmasta tuleva tieto sekoittaa meitä helposti. Jos tunnemme Jumalan sanan ja uskomme sen sekä Pyhä Henki auttaa meitä koko ajan, meitä ei voi harhauttaa. Toki on paljon muutakin, kuten, että Jumala haluaa kyllä meidän olevan yhtä Hänen kanssaan, mutta ilman syntiä ja ilman pahaa tietoa. Ja Jumalan, itsensä kuvaksi Hän meidät loi, mutta osaksemme Hän tarkoitti lyhyesti kuvaten pelkästään hyvää ja täydellistä totuutta. Me olemme luotuja, Hän on luoja ja Jumala. Se ei muutu milloinkaan.

3. Mietin vihollisen toimintatapaa, se vaikuttaa siis sieluun tai ehkäpä moni ajattelee mieleemme, edelleenkin, meidän pitää tehdä lankeemus syntiin eli uskomme valheeseen ja sitten teemme lankeemuksen teon.
Eli alussakin syntiinlankeemukseen tarvittii kaksi asiaa: ihminen uskoi väärin ja sitten toimi sen mukaan ja teki teon. Me siis teemme, kuten uskomme!
Eli vihollinen on sielunvihollinen ja sieluun käärme siinä vaikutti. (sielu on suunnilleen: mieli, ajatukset, tunteet, päättely, järjen päätelmät) Jeesus on sielujemme pelastaja 1 Piet. 2.25 "Te olitte »eksyksissä niin kuin lampaat», mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo."
Käärme vaikutti sieluun ja riitti, että sai uskoteltua ihmiselle, että on muutakin hyvää, kuin mistä Jumala on kertonut - sana hyvä, eli sekin käyttää sanaa hyvä, se on hyväksi meille, mutta tehdessä emme näe seurauksia, kuten tämä teko ihmisen kannalta oli syntiinlankeemus: Pois Jumalasta ja Hänen totuudestaan, hyvän tiedon puusta vaihto myös tietämään pahan. Miten käärme se siis teki - epäily, harhautus ja valehtelu Jumalasta ja lankeemuksen jättäminen ihmisen tehtäväksi.

Kun ihminen oli harhautettu ja ihmisen oli vakuutettu ja ihminen huom. -> "näki" näin: 1 Moos. 3:6 : "Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä."
Me teemme uskomme mukaan Jeesuksen tahtomat totuuden teot rakkaudella.

Vihollinen ei voi laittaa meitä tekemään tekoja, me teemme lankeemuksen teot. Taistelu on sieluista ja sielua koetellaan. Jumala ei koskaan kiusaa, vaan oma himo, se häntä houkuttelee ja kun se tulee raskaaksi se synnyttää synnin - ja kun se kasvaa täyteen mittaansa, se synnyttää synnin. Mikä sitten saa meidät lankeamaan syntiin? Minä itse eli moni sanoo oma kehittymätön uskomme ja sielumme, se kun emme kuule ja tee Jumalan tahtoa ja viettelijänä ovat sielunvihollinen ja maailma eli lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus.

Eli vihollinen antaa monta helppoa keinoa eksyä totuudesta, esim. on ok tehdä syntiä, koska synnistä ei taida päästä eroon? teemme kompromisseja ja osittain hyvää, mutta ei kuitenkaan ihan oikein. Ananias ja Safira karmea ja tosi esimerkki asiasta, osittain hyväksymme synnin.

Eksytystä on monenlaista, antikristus on se, joka kieltää Jeesuksen Kristuksen messiaana, Vapahtajana. Jos ei ole Jeesusta ei ole Isää. Jeesus sanoo, että Hän on ainoa tie Isän luokse. Se perustuu armoon. Jokainen, joka julistaa, että uskoon voi tulla tekemällä tekoja ja siten ansaita pelastuksen, on antikristillinen. Näin toimivat uskonnot: "tee jotain niin saat pääsyn parempaan paikkaan". Pelastus ei ole tekemistä vaan uskomista todeksi, että Jeesus on Vapahtaja. Jos rakkaus Jumalaan, lähimmäiseen ja itseemme puuttuu, emme ole mitään, 1 Kor. 13:2 "Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään" ja lisäksi tietysti pelastukseen tarvitsemme Jeesuksen antaman pelastuksen ristinsovituksen ja ylösnousemuksen kautta.

Uskoontulo - Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Pyydä anteeksi syntejäsi, usko, että Jeesus on sovittanut syntisi, Hän on ylösnoussut Taivaan Isän oikealle puolelle Taivaaseen. Mene pian kasteelle, Jumalan lupauksen mukaan saat lahjaksi Pyhän Hengen sisimpääsi ja seuraa Jeesusta koko elämäsi, että perisit ikuisen elämän Jumalan tarkoituksen mukaan.