.

Tietoa meistä - päivitetty heinäkuussa 2023

Meidän näkymme on viedä ilosanomaa,

puhua Jeesuksen nimessä ja sekä varustaa uskovia.

 

Palvelemme tällä hetkellä (2023)

Elisheva (Elina) on Medialähetysjärjestö Sansan työssä, Raamattu kannesta kanteen ja Radiodein rukousohjelmissa sekä uutena miettimässä Sansassa kotimaan asioiden uudelleen visioinnissa - mm. evankeliointi ja rukous ovat sielläkin hänen sydämellään. Israel -asiat kehittyvät syvemmälle koko ajan ja maaliskuun -24 matka on kovinkin tärkeä. Sanan ja rukouksen illat, viimeksi Lahdessa Metodistisrk, nyt jonkun kuukauden tauolla ainakin, koska niin paljon uutta.

Keväällä ja syksyllä 2023 käymme, kuten aiemminkin, seurakunnissa ilman seurakuntarajoja, evankeliointitapahtumissa, myös katuevankelioinnissa - ja rippikouluissa, osan näistä tiedotus tapahtuu järjestäjän taholta, eivätkä tiedot välttämättä näy aina sivuillamme.

Palvelu

"Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina." Ja näitä lahjoja viritetään palaviksi "minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta." Tässä haastetta tuo se, miten toteuttaa se, että jokainen saa olla mukana saadakseen ja antaakseen - tätä on toteutettu keväällä Lahdessa.

Lähetystyö

Monelle on tullut tutuksi lähetystyön tärkeys meille. Suomessakin sitä riittää myös, ilosanoman viemiseksi, Jumalan kuningaskunta on tullut lähelle. Tämä voi muuttaa suunnitelmia ja sydämissämme on Israeliin muutto. Muutto,mutta  ennenkuin Jumala siitä puhuu ja sellainen ehkä järjestyy, Suomessa eläminen on meille rakasta. Mutta tärkeintä on Jumalan tahdon kuuleminen ja sen mukaan kuuliaisuus, joten valitkoon Hän, muutkin maat siis mahdollisia.

Taustaamme:

Elisheva (Elina) oli luterilaisen seurakunnan nuorisotyönohjaajana 31 vuotta, on opiskellut mm. raamatunopetusakatemiassa ja monia muita opintoja sekä nyt toki on juontanut Jukka Norvannon Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Elishevan sydämellä kertoa ilosanomaa, saarnata, rukoilla ja ylistää. Mediatyö ja paikan päällä palvelu ovat yhtä tärkeitä. Suunnitellut ja toteuttanut monia projekteja Jeesus -marssi Senaatintorilta Helsingissä ja oli puhumassa sitä yhteiseksi ilman srk rajoja. jne. useissa yksittäisissä projekteissa monien järjestöjen kanssa.

Markku on valmistunut Helsingin yliopistolta taloustieteistä ja tekee samanlaista palvelutyötä Elishevan kanssa yhdessä ja erikseen. Toimii opettajana edelleen. Hengellinen tausta on ollut Raamattu, jäsenyys myös aina ev. lut., ja keskeinen oppi on perustaltaan Derek Princen opetukset, joita on viimeiset 10 vuotta opiskeltu paljon https://www.derekprince.com/about. Usko alkoi pyhäkoulussa vähän yli 5 vuotiaana. Ilosanoman vieminen on sydämellä ja sitä tapahtuu usein, eli viikottain useamman kerran. Sanan lisäksi rukous ja armolahjat ovat tärkeitä, kuten Elishevalle. Raamatun opettaminen ja profetaalisuus on vahvistunut useissa paikoissa viime aikoina.

Uskomme perusteita:

"Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi."

Tärkeintä on ihmisen pelastuminen kuningaskunnan - Taivaan valtakunnan kotiin - uuteen Jerusalemiin. Ilosanoma on rakkauden sanoma - Jumalan rakkaus vetää ihmistä puoleensa.

Uskomme ei perustu eri kirkkokuntiin tai vastaaviin, vaan siihen, että koko Raamattu on totta ja totuus löytyy raamatusta. Raamatusta ei saa poistaa eikä lisätä mitään. Raamatun kirjoitukset on annettu etukäteen ja siinä ennakkoon kerrotut asiat tapahtuvat varmasti. Jo yli 600 profetiaa, etukäteen ilmoitettua asiaa on tapahtunut, kuten on kirjoitettu ja loput tapahtuvat yhtä varmasti.

Raamatun keskeinen sanoma on ilosanoma, evankeliumi, Jeesus ja Hänen ristintyönsä, se on tie Taivaanisän - Jumalan, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan luokse - yksin usko Jeesuksen pelastaa. Pyhä Henki kirkastaa meille Jeesusta ja johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Raamattua tulkitsee meille Pyhä Henki. On vain yksi Jumala. Ja vain yksi, joka pelastaa ihmisen - Jeesus Nasaretilainen ja hän on Kristus, Messias.

Haluamme ja olemme yhdessä tekemässä pelastustyötä kaikkien muiden kristittyjen kanssa seurakunnasta ja kansallisuudesta riippumatta. On tärkeää liikkua ihmisten parissa, kaikkina aikoina. Jeesuksen tahto on, että lähdemme liikkeelle, Hänen johdatuksessaan. Oma seurakuntamme on aina ollut evankelis-luterilainen.

Meille on selvää, että Jeesuksen tulee takaisin aivan pian, siis vuosissa eikä vuosikymmenissä. On itsestään selvää Raamatusta, ettemme tiedä päivää emmekä hetkeä - tiedämme kuitenkin monista muista asioista, jotka tapahtuvat maailmassa, että niin on. Myös monille uskoville Jumala on tästä puhunut erilaisten rukouksien kautta. Kaikenlaisia profeettoja ja antikristuksia nousee ja ihmeitä tapahtuu. Raamatun mukaan ihmeitä tekee tietysti myös meidän Jumalamme, joten kaikki ei ole vihollisen toimintaa todellakaan, vaan Jumala on suurin ja vihollinen on jo voitettu, taistelu on sieluista. On siis tärkeä olla Jeesuksen kanssa ja tuntea Raamattu kunnolla - lukea itse ja aina pyytää, että Pyhä Henki ohjaa siinä koko ajan - kuulla milloin, miten ja mitä Hän puhuu. Emme voi luottaa omaan päättelyymme ymmärrykseemme vaan: 

Job. 33:14 Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata.

Joh. 10:27 Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.

Hes. 34:31 Niin, te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset; minä olen teidän Jumalanne, sanoo Herra, Herra."

Eli

Pyhä Henki on kanssamme, meissä, sillä Pyhän Hengen kaste ja rakkauden vuodatus sydämiimme on keskeistä täällä maan päällä. Siihen liittyen:

"Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla." ja "Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa"

Meidän ajatuksemme on: "katsokaa kuinka he rakastavat toisiaan". Siksi haluamme olla muiden kristittyjen yhteydessä - iloita heidän kanssaan yhtä lailla hyvinä aikoina kuin olla tukena ja mukana vaikeina aikoina. Rakastaminen kaikkina aikoina on tärkeää. Herra tuli meidät pelastamaan, ei tuomitsemaan. Jumala rakastaa luomaansa ihmistä ja vihaa syntiä - kiitos Jeesus ristintyöstä! - siinä on meidän vanhurskautuksemme eli pelastuksemme - ei meidän omissa teoissamme - vaikkakin siitä seuraa vääjäämättä, että teemme hyviä tekoja, sillä usko ilman tekoja on kuollutta.

Uskovien yhteys on tärkeää, rakkaus rakentaa ja Fil. 2:2 "niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli."

Tärkeitä opetusaiheitamme: Evankeliointi - Jeesuksesta ja kaikkiaan Jumalasta kertominen eri tavoin, elämä, rakkaus, rakkaus totuuuteen, raamatunopetus, rukous ja armolahjojat sekä niiden käyttö, löytää kutsumus ja lahjat, Raamatun mukaiset ihmisten väliset suhteet naiset/miehet ja avioliitto, ylistäminen ja  Jumalan läsnäolo, miksi Israel, ajan merkit, taloudelliset asiat ja keskeistä miten voi kasvaa kristittynä. Opetuksessa tärkeää on sekä perusteet että eteenpäin pääsy.

Israel, sen merkitys on tärkeä - asia annettiin sydämelle merkittävän voimakkaasti vajaa vuosikymmen sitten. Raamatun sanan mukaan on aina tärkeää siunata Israelia. Jeesus palaa takaisin maan päälle Jerusalemiin ja sitten kerran olemme ikuisesti uudessa Jerusalemissa. Juutalaisten asema raamatussa on keskeinen ja kansan - Israelin (heimojen) paluun tärkeys kotimaahansa Israeliin on kiistaton. Miksi Israel? vastaa kysymyksiin varsin riittävällä tavalla. Englanniksi: https://www.youtube.com/watch?v=KlGGOfskBRs&t=863s Markun kirjoitus blogissa asiasta.

Israelissa, valtiona on monta huonoa asiaa, joka ei ole Jumalan tahdon mukaista, paha on pahaa, tekee sen kuka tahansa. On kuitenkin niin, että edelleen juutalainen kansa on Herran oma kansa, vaikka monien pahojen syntien vuoksi he joutuivat eroon Jumalastaan, kuten monet muutkin ihmiset ja edelleenkin valtaosa juutalaisista on erossa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta, koska eivät tunne Jeesusta. Jumala ei kuitenkaan ole hylännyt kansaansa lopullisesti, ei vaan Hän haluaa heidän palaavan kotiin ja Hänen luokseen, se on Isän suuri tahto. DNA tutkimusten mukaan Suomessa on paljon enemmän juutalaisia kuin ymmärretään. Yksi tärkeimpiä läpimurtoja juutalaisille on tämä: https://www.youtube.com/watch?v=cGz9BVJ_k6s&t=29s&pp=ygUbZm9yYmlkZGVuIGNoYXB0ZXIgaXNhaWFoIDUz sama asia tulee maaliskuun -24 matkalla sama henkilö kertoo paikan päällä sen hetken tilanteen, jos lähtee mukaan Israeliin, Elishevalta tietoja matkasta lisää.

Löytyy myös seiskalta, suomeksi ohjelma, jossa saman miehen haastattelu.

Totuus Israelista juutalaisten osalta on kuitenkin Raamatun lupausten mukaan selvä. Lupaukset eivät muutu. Israelin valtio ja Israelilaiset tekevät asioita paljon paremmin kuin luullaan. Itse olemme nähneet paikan päällä, monesti, että Israel auttaa kaikkia ihmisiä niin juutalaisia, kristittyjä kuin arabeja ja paljon esillä olevia palestiinalaisia. Kaikki kansat tulevat vihaamaan niin Israelia kuin kristittyjä lopulta ja siihen suuntaan tilanne kehittyy, meidän tehtävämme on rakastaa koko maailman ihmisiä ja todistaa Jeesuksen olevan ainoa pelastaja ikuiseen elämään - Isän luokse Taivaaseen/uuteen Jerusalemiin.

Raamattu. Ymmärrämme hyvin, että on erilaisia tulkintoja raamatusta ja saa olla. On raamatun aika ja erikielisetkin raamatut antavat usein kohdin jotain lisää suomenkielisiin Raamattuihin, Qumranin kääröt ja on eri kulttuureja ja uskontokuntia jne. Uskova ei halua puhua raamatun sanaa vastaa missään kohdin, siksi meillä pitää olla rakkaus totuuteen ja siksi voimme viedä toisiamme eteenpäin Raamatun tuntemuksessa, rakentaen toisiamme. Sitä on seurakuntayhteys. Voimme palvella monissa paikoissa, koska Jeesuksen sovitustyö on se tärkein ja rakkaus on se jolla palvellaan.

Yksittäisinä raamatunkohtina nousevat lisäksi mieleen, että Jeesus ei ennättänyt puhua kaikkea mitä Hän olisi halunnut:

Joh. 6:12 »Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. 13 Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. 14 Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.

Toivomme, että meillä on oikeus kertoa oma tulkintamme ja ajatuksemme raamatusta ja voimme olla eri mieltä, sillä eri aikoina olemme eri vaiheissa ja armosta saamme kehittyä ja päästä lähemmäs Jeesusta. Meidän tulee rakastaa Jumalaa, lähimmäistä ja itseämme, uskovia ei saa tunnistaa keskinäisistä riidoista vaan rakkaudesta - meidän tulee julistaa ristiinaulittua Jeesusta, Jeesuksen veri on tuonut sovituksen ja rauhan Isän, Jumalan kanssa, siitä emme voi olla eri mieltä - tunnustamme Jeesuksen ainoana pelastajana.

Seuraamme kyllä aikaa, mutta lähtökohta on kuunnella mitä Jeesus sanoo ja mitä Hän antaa sitten meidän ymmärtää maailman menosta - olemme saaneet myös selkeitä tiedonsanoja ja rukousvastauksia/profetaalista ilmoitusta näistä asioista. Maallisin silmin katsottuna maailma näyttää erilaiselle. Maailma on paha ja pysyy sellaisena ja vielä pimenee eli sen pahuus yltyy - se on valtavan helppo nähdä. Myös uskovien lipsuminen Raamatun totuudesta näkyy entistä enemmän: kun kysymys jostain asiasta nousee, kysymme rukoillen Herran johdatusta asiaan ja katsomme mitä Raamattu sanoo, löytäessämme asiaan liittyvät kohdat, voimme itse lukea ja todeta: Kuinkas luet? Me kirkastumme samaan aikaan, kun maailma pimenee ja taistelu on sieluista. Yhä useammat näkevät miten paha tämä maailma on ja se myös tuo ihmisiä hyvän Jumalan luokse ja ikuisen elämän kysymyksen eteen.

Tapahtumissa, joissa palvelemme, Pyhä Henki yhdistää, ei opilliset näkemykset, evankeliumia pitää viedä kaikille kansoille ja siellä, missä on ei -uskovia, sinne pitää mennä - eiväthän terveet tarvitse parantajaa!

"Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman."

Ollaan kaikki siunattuja Jeesuksen nimessä - iloiten ja riemuiten, että Jeesus palaa PIAN takaisin!

- Jeesus - Yeshua, ilosanoma, Raamattu, usko, elämä, rakkaus, rukous, media ja Israel -