.

Tietoa meistä

Meidän näkymme on viedä ilosanomaa,

puhua Jeesuksen nimessä ja sekä varustaa uskovia.

 

Palvelemme tällä hetkellä (2022)

Elisheva (Elina) Medialähetysjärjestö Sansa jatkuu mitä todennäköisimmin marraskuussa 2022, Toivoa Naisille -työ, Raamattu kannesta kanteen ja Radiodein rukousohjelmat, kristittyjen yhteinen vapputapahtuma Hki ja Suomi 2022.

Keväällä ja syksyllä kävimme, kuten pyrimmekin

seurakunnissa ilman seurakuntarajoja, evankeliointitapahtumissa, myös katuevankelioinnissa - ja rippikouluissa, osan näistä tiedotus tapahtuu järjestäjän taholta, eivätkä tiedot välttämättä näy aina sivuillamme.

Tulossa kesän 2022 jälkeen,

- Zoom -kokoontumiset eivät vielä ainakaan ala. Asiaa aloitetaan metodistikirkon kanssa Lahdessa ja vaikuttaisi siltä, että vuoden alussa olisi mahdollista järjestää ainakin teknisesti teamseja tai zoomeja silloin. Tällä hetkellä kuitenkin sanan ja rukouksen illat toimivat siunauksellisesti ja paljon tapahtuu, että Herra toimii, joten olemme siitä iloisia nyt. Samaa olemme järjestämässä keväälle 2023, joulukuun toisen viikon aikana asiasta keskustelemme.

"Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina." Ja näitä lahjoja viritetään palaviksi "minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta." Tässä haastetta tuo se, miten toteuttaa se, että jokainen saa olla mukana saadakseen ja antaakseen - tätä on toteutettu nyt Lahdessa ja uusia ihmisiä on päässyt mukaan ideasta.

Lähetystyö

Monelle on tullut tutuksi lähetystyön tärkeys meille. Suomessakin sitä riittää, mieltää sen sitten lähetystyöksi tai ilosanoman julistamiseksi. Tämä voi muuttaa suunnitelmia ja sydämissämme on Israeliin muutto, toistaiseksi siitä emme ole saaneet vahvistusta ja Suomessa eläminen on meille rakasta. Mutta tärkeintä on Jumalan tahdon kuuleminen ja sen mukaan kuuliaisuus, joten valitkoon Hän, muutkin maat siis mahdollisia. Tämän hetken asia marraskuun alussa on vahvistaa opetusta ilosanomasta ja miten elää kristittynä.

Taustaamme:

Elisheva (Elina) oli luterilaisen seurakunnan nuorisotyönohjaajana 31 vuotta, on opiskellut mm. raamatunopetusakatemiassa ja monia muita opintoja sekä nyt toki on juontanut Jukka Norvannon raamattu kannesta kanteen ohjelmaa jonkin aikaa osa-aikaisesti ja edelleen marrakuusta 2022. Sydämellä kertoa evankeliumia, saarnata, rukoilla ja ylistää. Mediatyö ja paikan päällä palvelu ovat yhtä tärkeitä. Suunnitellut ja toteuttanut monia projekteja ja ollut toiminut Medialähetys Sanansaattajilla (Sansa), RadioDeissä sekä useissa yksittäisissä projekteissa.

Markku on valmistunut Helsingin yliopistolta taloustieteistä ja tekee samanlaista palvelutyötä Elishevan kanssa yhdessä ja erikseen. Hengellinen tausta on ollut raamattu, jäsenyys ev. lut., ja keskeinen oppi on perustaltaan Derek Princen opetukset, joita on viimeiset 10 vuotta opiskeltu todella paljon https://www.derekprince.com/about. Usko alkoi pyhäkoulussa yli 50 vuotta sitten.  Ihmisten kohtaaminen arjessa monin tavoin ja samalla luontevasti ilosanoman vieminen on sydämellä ja sitä tapahtuu usein, eli viikottain useamman kerran. Sanan lisäksi tukous ja armolahjat ovat tärkeitä, kuten Elishevalle. Raamatun opettaminen on vahvistunut paljon useissa paikoissaviime aikoina.

Uskomme perusteita:

"Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi."

Tärkeintä on ihmisen pelastuminen Taivaan valtakunnan kotiin - uuteen Jerusalemiin.

Uskomme ei perustu eri kirkkokuntiin tai vastaaviin, vaan siihen, että koko raamattu on totta ja totuus löytyy raamatusta. Raamatusta ei saa poistaa eikä lisätä mitään. Raamatun kirjotukset on annettu etukäteen ja siinä ennakkoon kerrotut asiat tapahtuvat varmasti. Jo yli 600 profetiaa, etukäteen ilmoitettua asiaa on tapahtunut, kuten on kirjoitettu ja loput tapahtuvat yhtä varmasti.

Raamatun keskeinen sanoma on ilosanoma, evankeliumi, Jeesus ja Hänen ristintyönsä, se on tie Taivaanisän - Jumalan, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan luokse ja Pyhä Henki kirkastaa meille Jeesusta ja johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Raamattua tulkitsee meille Pyhä Henki. On vain yksi Jumala. Ja vain yksi, joka pelastaa ihmisen - Jeesus Nasaretilainen ja hän on Kristus, Messias.

Haluamme ja olemme yhdessä tekemässä pelastustyötä kaikkien muiden kristittyjen kanssa seurakunnasta ja kansallisuudesta riippumatta. On tärkeää liikkua ihmisten parissa, kaikkina aikoina, myös 2022, varsinkin uusia keinoja tarvitaan. Jeesuksen tahto on, että lähdemme liikkeelle, Hänen johdatuksessaan. Oma seurakuntamme on aina ollut evankelis-luterilainen.

Meidän ajatuksemme on: "katsokaa kuinka he rakastavat toisiaan". Siksi haluamme olla muiden kristittyjen yhteydessä - iloita heidän kanssaan yhtä lailla hyvinä aikoina kuin olla tukena ja mukana vaikeina aikoina. Rakastaminen kaikkina aikoina on tärkeää. Herra tuli meidät pelastamaan, ei tuomitsemaan. Jumala rakastaa luomaansa ihmistä ja vihaa syntiä - kiitos Jeesus ristintyöstä! - siinä on meidän vanhurskautuksemme eli pelastuksemme - ei meidän omissa teoissamme - vaikkakin siitä seuraa vääjäämättä, että teemme hyviä tekoja, sillä usko ilman tekoja on kuollutta.

Uskovien yhteys on tärkeää, rakkaus rakentaa ja Fil. 2:2 "niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli."

Tärkeitä opetusaiheitamme: Evankeliointi - Jeesuksesta ja kaikkiaan Jumalasta kertominen eri tavoin, elämä, rakkaus, totuuden selvittäminen, raamatunopetus, rukous ja armolahjojat sekä niiden käyttö, löytää kutsumus ja lahjat, raamatun mukaiset ihmisten väliset suhteet naiset/miehet ja avioliitto, ylistäminen ja mitä on Jumalan läsnäolo, miksi Israel, ajan merkit, taloudelliset asiat ja keskeistä on myös kristittynä kasvaminen.

Olemme edelleen myös mukana järjestämässä tilaisuuksia, mutta se on vähentynyt, vaikka Elisheva oli edelleen mukana vapun rukoustapahtuma 2022 Helsingissä, joka on ollut sydämellä ja Elisheva oli ennen koronaa tässä pääkoordinaattorina.

Israel, sen merkitys on tärkeä - asia annettiin sydämelle merkittävän voimakkaasti vajaa vuosikymmen sitten. Raamatun sanan mukaan on aina tärkeää siunata Israelia. Jeesus palaa takaisin maan päälle Jerusalemiin ja sitten kerran olemme ikuisesti uudessa Jerusalemissa. Juutalaisten asema raamatussa on keskeinen ja kansan - Israelin (heimojen) paluun tärkeys kotimaahansa Israeliin on kiistaton. Miksi Israel? vastaa kysymyksiin varsin riittävällä tavalla. Englanniksi: https://www.youtube.com/watch?v=KlGGOfskBRs&t=863s

Israelissa, valtiona on monta huonoa asiaa, joka ei ole Jumalan tahdon mukaista, paha on pahaa, tekee sen kuka tahansa. On kuitenkin niin, että edelleen juutalainen kansa on Herran oma kansa, vaikka monien pahojen syntien vuoksi he joutuivat eroon Jumalastaan, kuten monet muutkin ihmiset ja edelleenkin valtaosa juutalaisista on erossa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta, koska eivät tunne Jeesusta. Jumala ei kuitenkaan ole hylännyt kansaansa lopullisesti, ei vaan Hän haluaa heidän palaavan kotiin ja Hänen luokseen, se on Isän suuri tahto. 

Totuus Israelista on kuitenkin raamatun lupausten mukaan selvä. Lupaukset eivät muutu. Israelin valtio ja Israelilaiset tekevät monia asioita paljon paremmin kuin mitä usein luullaan. Itse olemme nähneet paikan päällä, monesti, että Israel auttaa kaikkia ihmisiä niin juutalaisia, kristittyjä kuin arabeja ja paljon esillä olevia palestiinalaisia. Kaikki kansat tulevat vihaamaan niin Israelia kuin kristittyjä lopulta ja siihen suuntaan tilanne kehittyy, meidän tehtävämme on rakastaa koko maailman ihmisiä ja todistaa Jeesuksen olevan ainoa pelastaja ikuiseen elämään - Isän luokse taivaaseen/uuteen Jerusalemiin.

Raamattu. Ymmärrämme hyvin, että on erilaisia tulkintoja raamatusta ja saa olla. On raamatun aika ja erikielisetkin raamatut antavat usein kohdin jotain lisää suomenkielisiin raamattuihin, Qumranin kääröt ja on eri kulttuureja ja uskontokuntia jne. Uskova ei halua puhua raamatun sanaa vastaa missään kohdin, siksi meillä pitää olla rakkaus totuuteen ja siksi voimme viedä toisiamme eteenpäin raamatun tuntemuksessa, rakentaen toisiamme. Sitä on seurakuntayhteys. Voimme palvella monissa paikoissa, koska Jeesuksen sovitustyö on se tärkein ja rakkaus on se jolla palvellaan ja rakkaus totuuden etsimiseen on tärkeää. Yksi tärkeä kohta raamatussa on myös:

Yksittäisinä raamatunkohtina nousevat lisäksi mieleen, että Jeesus ei ennättänyt puhua kaikkea mitä Hän olisi halunnut:

Joh. 6:12 »Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. 13 Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. 14 Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.

Toivomme kuitenkin, että meillä on oikeus kertoa oma tulkintamme ja ajatuksemme raamatusta ja voimme olla eri mieltä, sillä eri aikoina olemme eri vaiheissa ja armosta saamme kehittyä ja päästä lähemmäs Jeesusta. Meidän tulee rakastaa Jumalaa, lähimmäistä ja itseämme, uskovia ei saa tunnistaa riidoista keskenään vaan rakkaudesta - meidän tulee julistaa ristiinaulittua Jeesusta, Jeesuksen veri on tuonut sovituksen ja rauhan Isän kanssa, siitä emme voi olla eri mieltä - puhumme Jeesuksesta - ainoana pelastajana.

Pyhä Henki on kanssamme, meissä, sillä Pyhän Hengen kaste ja rakkauden vuodatus sydämiimme on keskeistä täällä maan päällä. Siihen tämä on tärkeää:

"Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla." ja "Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa"

Lopunajat: Ajan mukaan määriteltynä, onko jäljellä vuosia tai korkeintaan vuosikymmeniä? Jeesuksen paluuseen. Meidän ymmärtämyksemme on, että Jeesuksen paluu tapahtuu pian viimeiset lopunajat ovat jo. Mm. Matteus 24 puhuttelee ja niin moni asia on kuten kuvataan ennen loppua -tai uuden alkua! On monenlaista myllerrystä, keskeistä on katsoa mitä Raamattu sanoo ja ymmärtää se. Meille tärkeää on Jumalan tahdon kuuleminen ja toteuttaminen. Tällä hetkellä Jumala puhuu meille edelleen keskeisimpänä ilosanoman julistamisesta sekä mediatyöstä ja uskovien varustamisesta.

Meitä voi nähdä mitä erilaisimmissa tapahtumissa, mikä ei tarkoita sitä, että olemme välttämättä ihan samaa mieltä tai joskus myös ihan eri mieltä, sillä evankeliumia pitää viedä kaikille kansoille ja siellä, missä on ei -uskovia, sinne pitää mennä - eiväthän terveet tarvitse parantajaa!

"Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman."

Ollaan kaikki siunattuja Jeesuksen nimessä - iloiten ja riemuiten, että Jeesus palaa PIAN takaisin!

- Jeesus - Yeshua, ilosanoma, raamattu, elämä, rakkaus, rukous, media ja Israel -