12.5. Uskovan rukous - uskon hienolla alkutaipaleella:

Jeesus, kiitos että opetat aina uskovan tiellä lisää: myös syntien anteeksipyytämisestä ja antamisesta. Herra aluksi on hyväksi jokaiselle ohje: lue raamattua, luota että Jumala auttaa eteenpäin uskossa, kuten hänen lupauksensa aina ovat tosia.

Rukoukseni on nyt: Kiitos Jeesus, että se joka on tullut uskoon, on uskonut syntinsä sovitetuksi, kun sanan mukaisesti evankeliumisi on ja: "sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan." Kun kadumme syntejämme ja pyydämme anteeksi niitä Jeesukselta ja uskomme, että Hän: "– Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu,"(1. Kor. 15:4).

Haluamme lähestyä ja olla kanssasi kiittäen kaikesta hyvästä, jonka annat meille, ylistäen suurta nimeäsi ja tulla eteesi ja kanssasi olemaan Jeesuksen sovitustyön perusteella, sillä Hän on vanhurskautemme. Kiitos Jeesus.

Herra masentuneelle sanot, kun Henkesi on yllämme, miten tulla ylistykseen, jossa masennus kaikkoaa Jes. 61:3

...juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan;

Eli sanasi ääreen ohjaat, mihin kohtaa Raamattua kutakin meistä ohjaat milloinkin: "Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta."(1. Piet. 1:23)

Herra, jotta ei tapahtuisi: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte." (1. Piet. 1:23)

Kiitos, että elämämme on joka päivä pyhittymistä eli koko ajan enemmän sanasi ohjeiden ja käskyjen mukaan elämistä, jotta kaikki hyvä tulisi elämäämme. Sillä sinun sanasi mukaan eläminen tuo rauhan, jolloin ihminen tietää muuttavansa niitä asioita, jotka ovat ristiriidassa tahtoasi vastaan ja tahtosi on aina meitä kohtaan hyvä. Kiitos, että Sinä olet kärsivällinen meitä kohtaan ja iloitset aina, kun me opimme jotain Sinulta ja saamme silloin aina jotain hyvää, mitä milloinkin. "Onhan kirjoitettu: »Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." (1. Piet.1:16)

Auta meitä ymmärtämään, että meidän elämämme on hengellinen elämä - elämä Pyhän Hengen kautta, ei kuolema lihan kautta: Auta meitä ymmärtämään, että meissä on henki, joka on uudestisyntynyt, sielu, jota sielunvihollinen viettelee pahaan ja Sinä, Jumala olet kuitenkin aina suurempi ja voitamme vihollisen sanalla ja Pyhän Hengen kanssa, sillä Hän on Puolustajamme, johdattajamme, johtajamme ja voimamme. Ja vielä meissä on Herra tämä ruumis, joka ei muutu, mutta se voi olla Hengen ohjaama. Ei oman vanhan ajattelumme ohjaama, vaan sielun muutoksen kautta uuden ajattelumme myötä aina paremmin SInun ohjaamasi. Silloin lihan pyrkimykset ovat vain pyrkimyksiä eikä niillä ole valtaa meihin, sillä meillä on vapaa tahto valita oikein. "Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset." (Room. 8:6-8)

Kiitos Jeesus, että sielumme, mielemme - ymmärryksemme, ajattelumme, tunteemme ja tahtomme ja siten myös tekomme saavat muuttua sanasi totuuden mukaan eli sanasi valaisun mukaan Sinun tahtosi mukaiseksi eli tapahtukoon sinun tahtosi, jokaisen meidän elämässä suunnitelmasi mukaan. "Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli." (1.Kor. 2:16) – Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli. (Fil. 2:5)

Herra tämän haluamme oppia täysin, Pyhän Hengen johdatus tuo elämän ja sen hedelmä on kaikki hyvä: "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme."(Gal. 5:22-26)

ja tahtomme muuttukoon opettamisesi kautta ymmärtämään vanhan sielumme eli vanhan luontomme tarpeen muutokseen, jotta muutuisimme kohti tahtosi mukaisuutta. Ja kun sielumme muuttuu, saamme kokea ja nähdä, että elämämme muuttuu jatkuvasti parempaan, pelot alkavat vähenemään ja annat lahjaksi rauhan ja ilon sekä pelastusvarmuuden sekä tyyneyden elämään, joka on vanhurskautesi ase.

Jeesus, kiitos, että uskovan tie on parempaan päin, kuka mihinkin asti ehtii, mutta kuitenkin koko ajan saamme kirkastua sanasi valossa ja se tapahtuu Jumalan kanssa ja avulla, ja Hän on henki:

"Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki."

Auta siis siinä, suuressa totuudessa ja uskovan keskeisessä asiassa, että Pyhän Henkesi auttaa meitä ja Hän on auttajamme ja voiman antajamme, sillä silloin Jeesus puhuu meille ja Isä myös, sillä Jumala on yksi. Haluamme olla Pyhän Hengen täyttämänä ja Hänen kanssaan:

"mutta hengen mieli on elämä ja rauha; "Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa."

Anna tiedon tulla siitä, mitä maailma on, Opeta erottamaan mikä on maailmasta, mikä on Taivaan valtakunnasta, tapahtukoon SInun tahtosi, myös maan päällä niinkuin Taivaassa.", jotta se todella tapahtuisi.Ja silloin Herra, tiedämme, että ohjaat elämäämme työssä, ihmissuhteissa ja kaikessa mikä on elämässämme.

"Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin." se, joka ei sinua tunne, on sanaasi vastaan, maailmasta ja siihen liittyen:

"Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta"

Tapahtukoon jokaiselle uskovalle sanasi mukaan pyhät pyhittyvät. Saamme koko ajan hyvää ja uskomme vahvistuu kuukausi kuukaudelta ja päivä päivältä - myös ymmärtämään:

"Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa."

ja ihania ovat sanasi kohdat ja totuus, sillä totuus iloitsee rakkauden kanssa:

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.

Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään.

Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa.

Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa."

ja kiitos, että ohjaat eteenpäin, sillä usko on henkilökohtainen suhde kanssasi Jumala ja meillä on pääsy läheisyyteesi ja kanssasi olemaan, kiitoksen, ylistyksen ja läsnäolossasi on ihmeellistä olla ja ymmärrämme kaikkea paremmin, myös sitä, että meidän tehtävämme on näyttää sinun rakkautesi maailmalle, jotta jokainen pelastuu ja että me olemme täytetyt Pyhällä Hengellä ja siksi meissä on Sinun voimasi ja apusi -aina.

"Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.

Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

(Matt. 28:18-20.)

Jeesus on  ainoa tie ikuiseen elämään taivaassa!

Ilosanoma on, että Jumala rakastaa sinua.

Jeesus sovitti jo sinun syntisi eli pahat tekosi,

kuollen ristillä sovittaen jokainen pahan tekosi ja on ylösnoussut ja elää ikuisesti.

Kun uskot sen, pelastut - usko Jeesukseen pelastaa.

Ihminen pelastuu, kun oma sydän vakuuttuu siitä, että Jeesus on totta - jokainen siis omalla tavallaan, siksi onkin ihmeellistä, että jokaiselle on uskoon yhtäläinen mahdollisuus. Raamttu sanoo, että Jumalan hyvyys vetää ihmistä puoleensa ja sen ymmärrys lisääntyy sen jälkeen, kun uskonelämä alkaa. Maailma taas on paha.

Sinun tehtäväsi on uskoa, että Jeesus teki ristintyön, sovituksen puolestasi ja pyytää pahoja tekojasi anteeksi Jeesukselta,

juuri se on se pahojen tekojen tekeminen tyhjäksi, eikä Jumala enää pidä niitä anteeksiantamattomina, vaan anteeksi ja ottaa sinut omaksi lapsekseen. Myös maailman pahin ihminen on oikeutettu tähän pelastukseen, siksi se on täydellistä, ketään ei jätetty huomiotta. Se on rakkautta ilman tekoja, Jumalan rakkautta sinua kohtaa. Sitä sanotaan armoksi. Tuon jälkeen et enää ole se syntinen, jollaisia me ennen anteeksiantoa kaikki olimme.

Me todistamme, että Jeesus on meidän pelastajamme, Jumalan poika, meidän Herramme.

Nyt muutamia kohtia, jotka todistavat Jeesuksen olevan totta. Alla muutama, linkistä yhteensä 13.

Noin vuonna 700 eKr. profeetta Miika nimesi pienen Betlehemin kylän Israelin Messiaan syntymäpaikaksi (Miika 5:2). Tämän profetian täyttymys Kristuksen syntymästä on yksi historian parhaiten todistetuista tosisasioista se  on siis varma tieto, totuus.

500-luvulla eKr. profeetta nimeltä Sakarja julisti, että Messias petetään orjan hinnalla - juutalaisen lain mukaan kolmekymmentä hopearahaa - ja myös, että tällä rahalla ostettaisiin hautausmaa. Jerusalemin köyhille muukalaisille (Sakarja 11:12-13). Raamatunkirjoittajat ja maalliset historioitsijat kirjaavat molemmat kolmekymmentä hopearahaa summana, joka maksettiin Juudas Iskariotille Jeesuksen pettämisestä, ja he osoittavat, että rahat käytettiin "valaajan pellon" ostamiseen, jota käytettiin - aivan kuten ennustettiin - köyhien muukalaisten hautaamiseen ( Matteus 27:3-10).

Jonkin aikaa ennen vuotta 500 eKr. profeetta Daniel julisti, että Israelin kauan odotettu Messias aloittaisi julkisen palvelutyönsä 483 vuotta sen jälkeen, kun oli annettu asetus Jerusalemin ennallistamisesta ja jälleenrakentamisesta (Daniel 9:25-26). Lisäksi hän ennusti, että Messias "leikattaisiin pois", tapettaisiin ja että tämä tapahtuma tapahtuisi ennen Jerusalemin toista tuhoa. Runsaat asiakirjat osoittavat, että nämä profetiat täyttyivät täydellisesti Jeesuksen Kristuksen elämässä (ja ristiinnaulitsemisessa). Persian kuningas Artakserkses antoi Jerusalemin ennallistamista koskevan asetuksen heprealaiselle papille Ezralle vuonna 458 eKr., 483 vuotta myöhemmin Jeesuksen Kristuksen palvelus alkoi Galileassa. (Muista, että kalenterimuutosten vuoksi useimmat historioitsijat ovat asettaneet Kristuksen palveluksen alkamispäivämääräksi noin vuoteen 26 jKr. Huomaa myös, että vuodesta 1 eKr. vuoteen 1 on vain yksi vuosi.

Noin 400 vuotta ennen ristiinnaulitsemisen keksimistä, sekä Israelin kuningas Daavid että profeetta Sakarja kuvailivat Messiaan kuolemaa sanoilla, jotka kuvaavat täydellisesti tuota teloitustapaa. Lisäksi he sanoivat, että ruumis lävistettäisiin ja että yksikään luista ei murtuisi ristiinnaulitsemistapauksissa tavanomaisen menettelyn vastaisesti (Psalmit 22 ja 34:20; Sakarja 12:10). Jälleen historioitsijat ja Uuden testamentin kirjoittajat vahvistavat täyttymyksen: Jeesus Nasaretilainen kuoli roomalaisella ristillä, ja hänen poikkeuksellisen nopea kuolemansa poisti tavanomaisen luiden murtamisen tarpeen. Hänen kylkeensä työnnettiin keihäs varmistaakseen, että hän todellakin oli kuollut.

Tässä suomeksi googlekäännettynä sivusto siitä, miten täydellisesti se, mitä Jumala puhuu raamatussa, on toteutunut jo v. 2003.

https://reasons-org.translate.goog/explore/publications/articles/fulfilled-prophecy-evidence-for-the-reliability-of-the-bible?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fi&_x_tr_hl=fi&_x_tr_pto=sc

Uskoontulo!

1. Uskoontulotarinoihin ->napsauta tästä!

2. Miksi vain Jeesus pelastaa? Tekstitys englanniksi. Perustavaa laatua olevat totuudet -> napsauta tästä! 

3. Raamatun mukaisesta uskosta on hyvät esimerkit videoiden muodossa alla englanniksi. Usein niissä on myös englannin kielinen tekstitys.

Myös valtava määrä todisteita ihmeistä, joita Jeesus tekee ihmisten kautta ja näet ihmisten kasvoilta tuon ihmeen jälkeisen valtavan ilon ja ihmetyksen - "voiko tämä olla totta ja näin hyvää!" Vaikkapa täältä: https://www.youtube.com/user/DanishEvangelist 

Seurakunnissa ihmiset ovat aina omassa kehitysvaiheessa, niin myös seurakunnat. Jokaisessa seurakunnassa on erilaisia ihmisiä, kuten sinäkin, kun tulet uskoon, saat alkaa kehittyä.

 Uskoontulo - vain Jeesus pelastaa, tämä on ilosanoma:
Taivasten valtakunta on tullut lähelle!
"Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle".
Matteuksen evankeliumi 10:7 https://my.bible.com/fi/bible/365/MAT.10.FB38
Saarnaaminen on asian julistamista, usein paikassa, jossa on yksi tai paljon kuulijoita. Saarnaamiseen liittyy myös puhe, mutta kuitenkin Jumalan sana on keskeisin ja Jumala itse vaikuttaa ihmisessä uskoa eli sen että on mahdollista tulla uskoon. Ihmiset ovat sanan välittäjiä, todistavat henkilökohtaisesti, että Jumala on olemassa ja tahtoo pelastaa jokaisen ihmisen taivaaseen. He kertovat lisäksi persoonallisesti Jumalasta, mitä ovat oppineet ja kokeet.

Jumala tahtoo, että sinä pelastut! Ei ole poikkeuksia! Hän rakastaa sinua - varmasti!
Hänen rakkautensa on totta sinua kohtaan riippumatta tunteistasi tai pahoista teoistasi!

Mikä on keskeistä? Jeesus tuli pelastamaan, se on keskeisin sanoma Häneltä eikä se muutu. Jumalan hyvyys vetää meitä Hänen puoleensa, sillä Hän haluaa aina meille hyvää. Hän on surullinen, kun Hänen luomallaan ihmisellä on kärsimystä, sillä Hän haluaa jokaiselle hyvää. Pahat asiat tuovat pahaa elämäämme ja Jumala tahtoo meille aina hyvää.

Uskoontulo tapahtuu eri tavoin. Tässä lisää uskosta:

Hän tahtoo, että sinulla olisi kaikki hyvin ja Hän haluaa koko ajan antaa rakkauttaan sinulle, joka tekee sinusta eheän, ei rikkinäistä. Jumala opettaa sinua raamatun sanansa avulla ja Pyhä Henki ohjaa sinua täällä, kun olet tullut uskoon. Hän aina kysyy haluatko sinä? Hän ei pakota sinua koskaan mihinkään.

Hänen sanansa on tarkoitettu tuomaan elämän sinulle - rakkauden ja totuuden - kaiken hyvän. Kun ymmärrät, että Jumalan asiat ovat sinulle hyväksi, niin siksi haluat itse vapaaehtoisesti muuttua. Kun ymmärrät sydämelläsi sen mikä on hyvää ja niin saat elää pieninkin askelin niin, elämäsi tosiaan muuttuu parempaan, siis parannuksen tekemiseen - elämääsi tulee parannuksia, ei huononnuksia.

Todisteet Jumalan olemassa olosta: on olemassa paljon enemmän todisteita Jumalan olemassa olosta kuin tajuaa. On vain kyse siitä, haluaako todella ne nähdä ja löytää. Niistä kertoo ansiokkaasti hyvin moni paikka, englanniksi Andrew Wommack tämän sivun alussa, kohdassa 2.

Raamattu on totta ja siksi sitä voi lähteä tutkimaan, koettelemaan ja tarkastelemaan totuutena.

Tässä ilosanoma raamatusta: Joh. 3:16 ...että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita;...

Joh. 11:25 "Jeesus sanoi: »Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, 26 eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?"

1. Joh. 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Joh. 14:6 Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani."

1. Joh. 4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.


Synti ja parannuksen teko= Jumalan tahtoa vastaan tehdyt asiat, ei Raamatun mukaan eläminen. Pahat teot, myös perisynnistä puhutaan Aatamin ja Eevan jälkeen olemme kaikki synnin alaisia, sillä teemme Jumalan tahtoa vastaan. Parannuksen teko, on, että päätät tehdä parannuksia elämääsi tehdäksesi hyviä asioita, ensin päätät ja sanot sen Jumalalle ja itsellesi. Kun olet uskossa, Pyhä Henki tulee ja auttaa sinua siinä, uskoontullut ei siis pääse kaikista pahoista teoista kerralla eroon vaan pyhittyy eli puhdistuu pahasta ja saa hyvää tilalle, Jumala tuo elämää, rakkautta, hyvyyttä, vapautusta, helpotusta, rauhaa ja iloa, kun taas paholainen on kaikessa Jumalaa vastaan ja haluaisi olla jumalasi, se joka tuo omat asiansa elämääsi, tuhomista, katkeruutta, puutetta, riistämistä, orjuutta, pettämistä, varastamista ja se haluaa, että kuolet ja vielä ilman Jumalaa, taivaaseen pääsyä.

Pelastus= Yksin Jeesus, Jumalan Poika on ainoa pelastuksemme Isän Jumalan luokse Taivaan valtakuntaan. Hän on kuollut ristillä meidän pahojen tekojemme vuoksi, sovittanut ne meidän puolestamme, sillä kukaan ihminen ei siihen itse pysty. Pyydämme Häneltä aidosti anteeksi ja haluamme alkaa seurata Häntä. Silloin tahdomme tuntea Hänet ja noudattaa Hänen sanaansa -raamatun sanaa elämässämme - meille syntyy halu tehdä oikein. Kun pyydämme syntejämme anteeksi ja saamme anteeksi niin voimme pelastua Jumalan valtakuntaan. Tämä on aina vapaaehtoista, Jumala ei pakota meitä siihen. Sinun on tehtävä se päätös, mutta Jumala auttaa sinua koko ajan! Esimerkiksi ne pieniltä tuntuneet vinkit ja se, että ihan kuin Jumala olisi puhunut jotenkin tai kutsunut luokseen, ovat usein täsmälleen oikein kuultuja, Jumalan puhetta sinulle, tule kotiin!

Usko= Uskoen, että Jeesus on tehnyt ristillä minut puhtaaksi Isän Jumalan edessä (- en niin, että olen tehnyt jotain hyvää ja sitten voi tulla Jumalan eteen ja siksi Hän hyväksyy minut.) Raamatun sana on kokonaan totta, usko tulee raamatun sanan kuulemisen kautta. Uskonelämässäsi tulee aina uutta, joka päivä.

Ilo pelastumisesta: Taivaassa iloitaan sinusta paljon enemmän kuin 99:stä jo pelastuneesta, se että pääset Taivaaseen, on ikuinen voitto kaikkeen Jumalan hyvään, ilmaan mitään huonoa. Mitä ilo on? kun rakastat, silloin sinulla on iloinen ja hyvä olo koko ajan, ehkäpä olet sitä välillä kokenut, kun on olo että kaikki on hyvin? Taivaassa se ei lopu koskaan ja siellä on sitten hyvin paljon kaikkea ihmiselle hyvää. Jumala suunnitteli ja loi Jumala, tämä maailma ei ole se missä Hän on halunnut meidän olevan, tästä Hän haluaa pelastaa. Pelastumisen tiellä maailmassa elämäsi kulkee parempaan suuntaan, mutta ei tule täydelliseksi. Joten uskovan elämä tulee olla todistus, että elämä on päässyt parempaan päin, mutta ei suoraan käy esimerkiksi kaikesta, esimerkki on aina Jeesus ja osa ihmisistä jotka raamatussa voivat olla innoituksena, raamattu kertoo, että suurillakin Jumalan ihmisillä oli ongelmia ja he tekivät myös väärin asioissa, mutta juuri siksi me olemme Hänen opetuslapsiaan, jotka oppivat ja Jumala opettaa meitä, kun kuuntelemme Häntä. Hän on hyvä opettaja, joka haluaa meille aina hyvää. Maailma on paha, vasta Taivaassa meillä on aina hyvä elää, jossa ei ole kuolemaa.

Voit aloittaa Raamatun lukemisen mistä haluat ja miten haluat

Jumala itse kyllä ohjaa sinua miten luet, sinulla on aina valinnan vapaus. Jokin vinkki kuitenkin, moni sanoo, että on hyvä aloittaa uudesta testamentista. Vaikkapa Matteuksen evankeliumista. Tutustua vaikka raamattuun https://www.koivuniemi.com/raamattu ja kirjoittaa hakusanoja Jeesus, rakkaus ja katsoa tuloksista ensin uuden testamentin kohdat. Koko raamattu on tärkeä, mutta uusi testamentti on ensin hyvä lukupaikka pitkäksi aikaa. Raamatun kuuntelu on myös hyvä asia, voit hyvin aloittaa Markus Esan lukemana youtubesta: Matteuksen evankeliumi https://youtu.be/sI-V9O-fuT8 tai Johanneksen evankeliumi. Kuuntele omalla tavallasi, älä ota paineita - kuuntele vaan!  Lue ja kuuntele lukuja ja kokonaisuuksia, kokonaisia kirjojakin, jos jaksat, määrä ei kuitenkaan ole tärkeintä. Älä jaa kiinni yksityiskohtiin vaan kuuntele kokonaisuutta. Yksittäiset raamatunjakeet ilman kokonaisuutta eivät monestikaan avaa asiaa riittävästi ja ymmärrys jää vajavaiseksi tai  vääräksikin.

Rukous on puhetta Jumalalle ja Jumalan kanssa ja Jumala puhuu meille. Monin tavoin.

"Tulee aika - ja se on jo nyt - jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo." Jumalan puheen tunnistaa, sillä se on samaa kuin raamatun sana. Jumala puhuu kanssasi henkilökohtaisesti - Pyhä Henki puhuu kanssasi. "Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut"  Millä tavoin? Hän puhuu Hengessä, Hän tuo asioita mieleemme, Hän puhuu elämässämme ja näyttää mitä tehdä, "näemme" uudella tavalla mitä hän sanoo, että seuraavaksi tehdään. Jumala puhuu kuitenkin monella tavalla. "Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata." Jumala on henki. Hänessä on kolme eri persoonaa, Isä, Poika - Jeesus ja Pyhä Henki. Hän ovat kuitenkin yksi, yksi Jumala.

Ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka tuovat ilosanomaa Jeesuksesta.

Tapahtuu myös ihan uusia asioita, niistä voimme mekin kertoa paljon varmoja tapahtumia. Jumalalle perhe on erittäin tärkeä asia ja kaikki uskovat ovat samaa perheväkeä, mitä paremmin näet käytännössä, että ihmiset ovat muuttuneet elämänsä aikana enemmän sen kaltaisiksi kuin raamatussa Jumala ohjaa ihmistä muuttumaan, sitä pidemmällä ollaan. Sitä enemmän ihmiset ovat jättäneet vanhan elämänsä taakse ja Jumala ohjaa heidän elämäänsä. Siis mitä enemmän Jeesuksen kaltaisuutta voit löytää seurakunnasta, sitä parempi vinkki se on missä seurakunnassa kannattaa olla. On todella olemassa huonossa tilassa olevia seurakuntia, mutta jokaisesta kyllä löytyy myös oikeita uskovia. Voit käydä monissakin paikoissa/seurakunnissa tutustumassa tai nykyisin katsomassa lähetyksiä, mikä seurakunta olisi sinun paikkasi, vai käytkö useissakin paikoissa.

Älä usko seurakuntaan vaan kasva tuntemaan Jeesus

usko on henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa. Uskovan päämäärä eli ainoa tärkeä asia on pelastua eli sielun pelastus ja maan päällä tarkoitus on kasvaa Jeesuksen kaltaisuuteen - Pyhän Hengen johdatuksessa. Usko ei ole uskonnollisia tapoja ja rituaaleja - ne eivät ole todiste siitä, että on uskossa, niitä fariseuksetkin noudattivat, mutta eivät uskoneet Jeesukseen. Meidän tehtävämme on olla Jeesuksen opetuslapsia ja kuunnella mikä Hänen suunnitelmansa on meidän elämällemme eri vaiheissa elämää. Emme siis pyydä Häntä toteuttamaan meidän haluamaamme elämää.

Uskovalle on tässä purtavaa, sillä emme ole täydellisiä, mutta pääsemme koko ajan eteenpäin - ihan varmasti. Ja se tuo iloa, riemua, kiitollisuutta, hyvyyttä ja rauhaa sydämeemme ja arjen elämään täysin eri määrin ja paljon eri tavoin kuin ilman uskoa.

Ensisijaisesti tärkeintä on kuulla mitä Pyhä Henki meille puhuu ja ohjaa tekemään, ohjaus on aina raamatun sanan mukaista, ei koskaan sitä vastaan, Pyhän Hengen johdatuksessa emme tee syntiä. Toinen tärkeä joka tulee paremmin esiin on parannuksen tekeminen. Sitä tapahtuu, kun huomaamme tekevämme syntiä ja haluamme päästä pahoista asioista eroon ja teemme muutoksia asiaan Raamatun sanan perusteella ja miten Pyhä Henki asiassa ohjaa ja auttaa.

Juuri uskoon tulleelle, Jeesus kertoo kylväjävertauksen, miten ihmisen usko joutuu koville heti aluksi. Luukkaan evankeliumi kahdeksas luku ja jakeesta viisi eteenpäin. Luuk. 8:5-15.

"Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen.
8:6 Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta.
8:7 Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen.
8:8 Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon."
8:9 Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.
8:10 Hän sanoi: "Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.
8:11 Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.
8:12 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.
8:13 Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.
8:14 Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.
8:15 Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä."

Se, että johonkin uskoo, tarkoittaa, että tekee sen mukaan kuin uskoo. Se on yksi selvä tunnusmerkki uskossa olevasta ihmisestä.

Lapsen lailla uskomalla pääsee nopeimmin uskon tiellä eteenpäin ja sillä tiellä voi päästä paljon nopeammin eteenpäin kuin mitenkään voi odottaa, raamatun totuutta saa ja voi koetella onko se totta, sillä se on totuus. Moni kuitenkin tekee tätä vuosia jopa vuosikymmeniä varsinkin, kun ei ole pyytänyt Jumalaa mukaan. Silloin saattaa tutkia raamattua niin, että haluaisi löytää mikä kohta ei ole totta ja löytää omalla ajattelullaan jonkin virheen. Tämä on se väärä tapa etsiä totuutta ja löytää virheitä uskovista. Se, että etsii totuutta, on oikein, mutta uskovan tehtävä ei ole huonolla tavalla löytää virheitä muista ihmisistä, vaan nimenomaan auttaa rakkaudella ja lempeydellä. Tosi ikävä asia väärin ymmärryksestä tai  Hyvin läheinen ihminen sanoi, että jos murhaajat pääsevät taivaaseen en usko Jumalaan. No, juuri toisinpäin raamattu sanoo, mutta tämä läheinen ihminen päätteli itse väärin ja pitää mielipiteestään kiinni, kaksikin korkekoulututkintoa opiskellut ja täysin yksinkertainen virhe.

Uskovan elämä on kaikkea muuta kuin tylsää, ja niin se on jokainen päivä, erilaista - parempaa.

Uskova elää paljon enemmän tulevaa ikuista elämää varten taivaassa kuin tätä elämää varten joka eletään maan päällä, joka on pituudeltaan kovin lyhyt vaikka se kestäisi 120 vuotta, verrattuna ikuisuuteen.

Tiedämme, että saat kokea Herran hyvyyttä ja voimaa elämässäsi heti alkutaipaleelta lähtien. Ole siunattu Jeesuksen nimessä eli kaikella Hänen hyvyydellään rakas sisko tai veli!!!

Haluaisin uskoa, mutta...

1. Syntini ovat liin suuret ja pahat. -> Eivät ole, sellaisia syntejä ei ole, ettet voi niitä tunnustaa Jeesukselle ja saada niitä anteeksi.

2. Joudun luopumaan jostain itselleni tärkeästä asiasta. -> Jumala antaa parempaa tilalle, koska Jumala on aina hyvä, maailma on paha.

3. Ihmiset hylkäävät minut. -> Hyvät ystävät eivät hylkää, mutta joistakin ystävistä voi olla hyvä etääntyä joksikin aikaa tai kokonaan. Jumalan perheväki tulee tilalle, joita Jumala on muuttanut parempaan suuntaan.

4. Miksi maailmassa on pahaa ja Jumala ei toimi?

Se paratiisi, josta ihminen puhuu, ei ole tämä paikka, se on vasta tuleva, siellä tuota pahaa elil paholaista ei ole. Raamattu kertoo, että maailma on paha, koska ihminen ei käänny Jeesuksen tielle, joka on hyvä. On myös paholainen, joka juuri oli syntiin johtanut syy ja vaikuttaa edelleen maailmassa. Juuri siitä on kyse, haluaako ihminen olla Jeesuksen kanssa vain ei. Siis hyvän kanssa vai ei.

5. Evoluutio todistaa, ettei Jumala luonut maailmaa. -> Tämä pitkään yleisesti kouluissa opetettu asia on vaikka kuinka monesti todistettu vääräksi ja vahvasti. Loogisesti pääteltyjä ajatuksia siinä on, mutta ne eivät ole totta - tarkemmin on, että meidän tulee etsiä totuutta löytääksemme sen, emme todelta tuntuvia asioita tai osatotuuksia. Koululaitos tai yliopistot eivät ole muuta kuin ihmisten päätelmiä, jotka kehittyvät - ihminen on siis suurin? Ja mitään järkevää ei synny alkuräjähdyksestä tai vieläkään, eikä pitkä aika selitä mitään, ajatus kiehtoo mieltä, kun ei ole kunnon selitystä. Mistä tuli se mikä räjähti?

6. En usko mihinkään, jota en voi nähdä omin silmin. ->  Uskommehan me, että ajatuksiakin on, vaikkei niitä voi nähdä. Tai tuuli. Tai radioaallot. Jokaiselle on tapahtunut, kun vain miettii, jotain jota ei voi selittää näkyvän maailman asioin - ja silti on varma, että se on totta.

7. Usko on uskottelua, ilman todisteita -> On vaikka kuinka paljon sellaisia asioita  olemassa, jotka todistavat Jumalan olemassaolon - ihminen helposti haluaa itse huomaamattaankin määrätä asiat miten haluaa uskoa.

8. Moni on päätellyt itse, ettei Jumalan puhe raamatussa voi olla totta. -> Usein ihmisen luulot raamatun totuuksista eivät perustu raamattuun tai ovat väärin ymmärrettyjä ja ihminen haluaa itse päättää, kuinka haluaa tutkia onko joku totta, mutta ei halua oikeasti etsiä totuutta. Ikuista elämää kannattaa miettiä varmasti enemmän kuin jotakin tärkeää ostosta - asuntoa, autoa, puhelinta...

9. Ihminen voi päätellä, ettei Jumalaa ole olemassa? -> Ihmisen ongelma on, että ne tiedot ja se päättely, jonka mukaan ihminen tekee päätöksia, on riittämätöntä ja yksinkertaista ja myös kenties ihan väärää. Jumala taas näyttää olemassaolonsa monin tavoin, jos Hänet haluaa löytää - vinkki on, älä itse päätä millainen Jumalan pitää olla ja etsit siihen sopivaa Jumalaa.

10. Miten pahan ja paholaisen voi nähdä maailmassa? Tappaminen, tuhoaminen, varastaminen, valehtelu, pettäminen, kavaltamiset, nälänhätä, pelko... näistä aiheutuu ihmiselle paljon pahaa - ja on hyvä huomata, että paholainen toimii ihmisen kautta.

11. Eivätkö uskovatkin tee pahoja tekoja? Kyllä, kuitenkin Jumala ohjaa koko ajan oikeaan suuntaan ja ihminen kasvaa koko elämänsä oikeaan suuntaan ja Jumala auttaa ihmistä koko ajan ja tavoitteena on olla Jeesuksen kaltainen kaikessa. Osa meistä pääsee eteenpäin nopeammin kuin muut - mutta jokainen uskova pelastuu silti, jos sydämessään uskoo, pelastuu. Usko ei ole uskoa kirkkoihin tai uskoviin ihmisiin, joihin petyt edelleen.

12. Ihmeitä ei tapahdu? Jumala tekee ihmeitä joka päivä. Vain totuutta etsivä löytää totuuden, siihen mennessä usein riittää jonkun muun tieto asiasta. Ihmisiä parantuu sairauksista ilman selitystä, kun rukoillaan Jeesuksen tahdon mukaisesti. Paras esimerkki ihmeistä ja muutenkin hyvä uskosta on videoiden muodossa täällä: https://www.youtube.com/user/DanishEvangelist  Täällä valtava määrä todisteita ihmeistä ja näet ihmisten kasvoilta tuon ihmeen jälkeisen valtavan ilon ja ihmetyksen - voiko tämä olla totta ja näin hyvää!

13. Miksi on olemassa niin erilaisia uskovia? Jumala teki jokaisesta ihmisestä erilaisen ja vaikka usko on sama, niin usko ilmenee ihmisen persoonan ja elämäntilanteiden kautta. Jokaiselle uskovalle Jumala on tehnyt oman elämän, joka ei ole kopio kenestäkään. Ihme on juuri se, että jokainen voi löytää Jumalan riippumatta älystä, taidoista, kansallisuudesta, kielestä tai synnin määrästä ja päästä taivaaseen, kun uskoo raamatun Jeesukseen. Jokaisella on myös oma kehitysvaiheensa uskon tiellä.

14. Kaikki jumalat ovat lopulta samaa? Eivät ole, eivätkä ne niin väitäkään, tämä on ihmisen kehittämä ajatustapa ja harha. Samalla tavalla kehitelty ajatustapa kuin että jokaisella ihmisellä on lähtökohtaisesti kaksi kättä, nenä, korvat ja jalat ja ja ja... joten ihmiset ovat kaikki lopulta samanlaisia tai että jokaisessa uskonnossa on rakkautta, joten ne ovat samaa. Mutta unohtaa, että sana "rakkaus" on sama, mutta tarkoittavat kovin erilaista rakkautta. Erottavat tekijät ovat monesti ratkaisevia, eivät näennäisesti yhdistävät ja oikea Jumala löytyy monin muinkin tavoin kuin päättelyn keinoin, joka monesti on kovin heiveröistä ihmisellä.

15. Jotkut eivät pääse taivaaseen, koska...? Jeesus juuri sovitti KAIKKI synnit, jotta ihminen pääsisi taivaaseen ja sanoo koko elämäsi ajan ja sisältö sinulle vapaasti ilmaisten näin: 

MINÄ TULIN MAAILMAAN NIMENOMAAN PELASTAMAAN JOKAISEN IHMISEN JA JOKAISELLA ON AIKAA PELASTUA SIIHEN ASTI, KUN KUKIN IHMINEN KUOLEE.

16. Mitä on odotettavissa, kun tulen uskoon?

a. Elämäsi muuttuu parempaan suuntaan ja Jumala vie vaikeuksien läpi. Pelot helpottavat. Alat tuntemaan ja kokemaan hyviä asioita elämässä, sillä alat elää hyvistä asioista ja niitä varten sekä saat voimaa niihin Jumalalta. Tapahtuu ihmeitä ja Jumala johdattaa sinun elämäsi kulkua koko ajan. Alat ymmärtää mikä on totta ja mikä on valhetta ja ymmärrät paljon paremmin myös maailmaa. Alat ihastella ja ihmetellä miten raamattu todella on totta. Ja mikä on tärkeintä, pääset osalliseksi lupauksesta elää ikuisesti Jumalan valtakunnassa, jossa ei ole mitään pahaa vaan hyvää ja paljon muuta ihmeellistä hienoa. Pääset lähelle Jumalaa ja Hän oikeasti puhuu sinulle, kuten raamatussa kerrotaan. "Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei huomata." Jobin kirjasta.

b. Koettelemukset jatkuvat ja vaihtuvat, mutta me olemme suurimman puolella, joka on kaiken luoja ja Hän haluaa meille aina hyvää. Ja kun tämä elämä päättyy, päättyy myös taistelumme hyvän puolella ja lopulta Jeesus on kanssamme aina eikä silloin ole enää taistelua, pahuus on voitettu eikä sitä enää taivaassa ole. Maailmassa saatana vielä on ja samoin erilaisia ihmisiä, jotka tekevät paljon pahaa.

17. Jumalan olemassa oloa ei voi todistaa. -> Ihminen itse haluaa määritellä kuinka Jumalan olemassaolo pitää todistaa. -> Ongelma on, että ihminen huomaamattaankin haluaa olla se suurin päättäjä. Tämän asian päättää Jumala. Kuten tuuli, emme näe sitä, mutta näemme miten se vaikuttaa ympäristöönsä, Jumala on henki. Häntä emme voi nähdä, mutta todisteita siitä on vaikka kuinka paljon. Hylkää, että haluat nähdä Jumalan fyysisesti, kaikki eivät uskoneet Jeesusta ja ihmetekojakaan, vaikka näkivät Jeesuksen. Jeesuksen historiallinen olemassaolo on todistettu todella moneen kertaan silminäkijöiden todistuksilla - alla miten raamattu kertoo Jumalan olemassaolosta:

"19 se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 

20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa"

 Raamattuun vaikka tästä: https://my.bible.com/fi/bible/1745/MAT.28.FinRK

Roomalaiskirje luku 1 jakeesta 19 lähtien. https://my.bible.com/fi/bible/365/ROM.1.FB38

Englanniksi tekstitykset täältähttps://www.youtube.com/watch?v=Be1uO7djUoc

Suomeksi on tärkeä etsiä itsellesi sopiva ja hyvä paikka kasvaa tai useammankin, seurakunta, raamattupiiri tai netin piiri. On tärkeää on löytää myös yksi tai useampi hyvä uskova, sellainen joka tuntuu olevan oikeasti uskossa - heidän kanssaan on hyvä jutella, lukea raamattua, rukoilla ja käydä kokouksissa tai kuunnella raamattua/opetuksia.